,  โรงเรียนทั้งหมด 3,241 แห่ง  
แนะนำให้เพื่อน แนะนำให้เพื่อน 
Thai-school.net Update !! ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์

                    ค้นหา ลงทะเบียน ถาม-ตอบ ติดต่อเรา
ข่าวและกิจกรรม สุโขทัย เขต 2 

ข่าวและกิจกรรม สุโขทัย เขต 2

 
43 รายการ 1/2 หน้า
หัวเรื่อง หน่วยงาน
กีฬาต้านยาเสพติด (0/51) [01/09/2557]
โรงเรียนมิตรภาพที่38พร้อมด้วยโรงเรียนอนุบาลตำบลในเมือง โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง โรงเรียน...
โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง)
ถวายพระพร (0/61) [01/09/2557]
คณะครูและน้องๆนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ณ.เทศบาลตำบลในเมือง
โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง)
วันแม่แห่งชาติ (0/57) [01/09/2557]
กิจกรรมวันแม่เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557เลี้ยงเพลพระภิกษุสงค์จำนวน 9 รูป ประกวดกิจกรรม...
โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง)
ผู้ใหญ่ใจดี (0/154) [25/07/2557]
เมื่อวันที่ 25/7/57ทางโรงเรียนมิตรภาพต้องขอขอบคุณ อาจารย์สมชาย อินมี ที่นำขนมและอาหาร...
โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง)
การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (0/158) [20/06/2557]
เยี่ยมชมกิจกรรมการเลี้ยงปลาจาระเม็ดนำ้จืด
โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1
การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (0/160) [20/06/2557]
กลุ่มโรงเรียนทรายทองวัฒนา สพป.กำแพงเพชร 2 มาศึกษาดูงานศุนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง...
โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1
การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (0/185) [17/06/2557]
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากกลุ่มโรงเรียนทรายทองวัฒนา อ.ทรายทอง จ.กำแพง...
โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 (1/192) [12/06/2557]
โรงเรียนวัดคุ้งยางได้จัดพิธีไหว้ครูเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ทำการแจกทุนการศึกษาให...
โรงเรียนวัดคุ้งยาง
กิจกรรมการเวียนเทียนวันวิสาขบูชา (0/224) [12/05/2557]
โรงเรียนร่วมกับวัดคุ้งยางจัดเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรร...
โรงเรียนวัดคุ้งยาง
กิจกรรมปุ๋ยใบไม้สูตร ใส่ พด.1 (0/214) [08/05/2557]
โรงเรียนวัดคุ้งยาง ดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงโดยการทำปุ๋ยจากใบไม้ สตรูใส่ พด.1 เพื่...
โรงเรียนวัดคุ้งยาง
การปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน (0/347) [30/01/2557]
โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์หลังอาคารเรียน โดยการถมดิน เนื่องจากในฤดูฝนจะมีน...
โรงเรียนวัดคุ้งยาง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝึกปฏิบัติจริง (0/317) [30/01/2557]
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้จากการ...
โรงเรียนวัดคุ้งยาง
กิจกรรมปุ๋ยจากใบไม้ (0/332) [30/01/2557]
ในฤดูแล้งที่โรงเรียนมีใบไม้ร่วงลงมามาก ทางโรงเรียนจึงจัดทำปุ๋ยจากใบไม้ไว้ใส่ให้ต้นไม้...
โรงเรียนวัดคุ้งยาง
แชมป์กีฬาสีสี่สถาบัน ครั้งที่ 27 (0/525) [05/10/2556]
วันที่ 29-30 กันยายน 2556 โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก1 นำนักกีฬา กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันก...
โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1
ทัศนศึกษาสถานศึกษาพอเพียง (0/573) [03/10/2556]
คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการสถานศึกษา ทัศนศึกษาสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเ...
โรงเรียนวัดคุ้งยาง
คุณครูสมชาย อินมี มอบเงินและเครื่องตัดหญ้า (0/493) [03/10/2556]
คุณครูสมชาย อินมี มอบเงินและเครื่องตัดหญ้า ให้กับทางโรงเรียนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 255...
โรงเรียนวัดคุ้งยาง
การแข่งขันกีฬาหาดสะพานจันทร์เกมส์ (0/507) [03/10/2556]
โรงเรียนวัดคุ้งยางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหาดสะพานจันทร์เกมส์ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนสามัค...
โรงเรียนวัดคุ้งยาง
กีฬาสัมพันธ์ชุมชนปี56 (0/640) [01/09/2556]
เมื่อวันที่30สิงหาคม2556โรงเรียนมิตรภาพที่38จัดงานกีฬาสัมพันธ์ชุมชนขึ้น โดยความร่วมมื...
โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง)
งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ (0/584) [13/08/2556]
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๐ (ศรีสังวร) อำเภอสวรรคโลก สพป.สุโขทัย เขต ๒ ได้จัดกิจกรรม เนื่...
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
รับบริจาครถตู้ (0/1039) [11/07/2556]
เรียนผู้ใจบุญ ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนครับเด็กนักเรียนเดินทางไป-กลับโรงเรียนเปียกฝนทุกวัน...
โรงเรียนวัดคุ้งยาง
สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ (0/583) [07/07/2556]
เมื่อวันที่ ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายนิรุจน์ อรุณวิง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๐ ฯ ...
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
เยี่ยมเยียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30ฯ (0/555) [07/07/2556]
ชาวอเมริกัน 2 ท่าน ได้มาเยี่ยมเยียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 ฯ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทั...
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
"วันครู"..ประจำปีการศึกษา 2556 (0/674) [15/06/2556]
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา...โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งามได้จัดกิจกรรม..วันครู...
โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (0/1048) [08/06/2556]
ท่าน ผอ.ทองเพียร อ่องบางน้อย...ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งามมอบรางวัลและเกียรต...
โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา.."วันวิสาขบูชา" (0/565) [08/06/2556]
ท่าน ผอ.ทองเพียร อ่องบางน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม พร้อมด้วยคณะครูและนั...
โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม


หน้าแสดงผล :   1  2  ถัดไป >

สคริปท์ข่าวเพื่อนบ้าน : สุโขทัย เขต 2 (แสดงตัวอย่าง)