,  โรงเรียนทั้งหมด 3,287 แห่ง  
แนะนำให้เพื่อน แนะนำให้เพื่อน 
Thai-school.net Update !! ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์

                    ค้นหา ลงทะเบียน ถาม-ตอบ ติดต่อเรา
ข่าวและกิจกรรม สุโขทัย เขต 2 

ข่าวและกิจกรรม สุโขทัย เขต 2

 
23 รายการ 1/1 หน้า
หัวเรื่อง หน่วยงาน
ถ่ายทำสื่อ วีดีโอ นำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (BP) ระดับประเทศ (0/685) [25/10/2558]
นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 สพป.สุโขทัย เขต 2 ได้ถ่าย...
โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1
นำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (BP) ระดับประเทศ (0/668) [25/10/2558]
นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 สพป.สุโขทัย เขต 2 ได้เข้าร่...
โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1
รับเกียรติบัตรรางวัล คณะทำงาน รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง (0/527) [25/10/2558]
นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 สพป.สุโขทัย 2 รับเกียรติบัต...
โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1
นำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (BP) และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับประเทศ (0/645) [25/10/2558]
นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 สพป.สุโขทัย เขต 2 ได้นำเสนอผ...
โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1
รับโล่รางวัลผู้มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BP) ระดับประเทศ (0/597) [25/10/2558]
นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 สพป.สุโขทัย เขต 2 ได้รับโล...
โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1
นำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (BP) ระดับประเทส (0/349) [25/10/2558]
นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1 สพป.สุโขทัย 2 พร้อมด้วย นายถ...
โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1
รับโล่รางวัล Best Practice ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ (0/359) [25/10/2558]
นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วย ...
โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1
กิจกรรม BBL ห้องเรียนเปลี่ยนสมอง (1/683) [23/07/2558]
ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการภาคเหนือ ได้มาร่วมขับเคลื่อน กิจกรรม BBL กุญแจดอกที่ 2 ห้องเรียน...
โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1
พลังชุมชน BBL (0/785) [23/07/2558]
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน ผู้ปกครอง ของโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 ได้รวมพลั...
โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558 (0/536) [22/01/2558]
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558 ณ อาคารศาลากาแล เป็นไปอย่างสนุกสนาน ชื่นม...
โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1
กีฬาต้านยาเสพติด (0/1023) [01/09/2557]
โรงเรียนมิตรภาพที่38พร้อมด้วยโรงเรียนอนุบาลตำบลในเมือง โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง โรงเรียน...
โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง)
ถวายพระพร (0/952) [01/09/2557]
คณะครูและน้องๆนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ณ.เทศบาลตำบลในเมือง
โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง)
วันแม่แห่งชาติ (0/986) [01/09/2557]
กิจกรรมวันแม่เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557เลี้ยงเพลพระภิกษุสงค์จำนวน 9 รูป ประกวดกิจกรรม...
โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง)
ผู้ใหญ่ใจดี (0/1161) [25/07/2557]
เมื่อวันที่ 25/7/57ทางโรงเรียนมิตรภาพต้องขอขอบคุณ อาจารย์สมชาย อินมี ที่นำขนมและอาหาร...
โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง)
การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (0/853) [20/06/2557]
เยี่ยมชมกิจกรรมการเลี้ยงปลาจาระเม็ดนำ้จืด
โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1
การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (0/768) [20/06/2557]
กลุ่มโรงเรียนทรายทองวัฒนา สพป.กำแพงเพชร 2 มาศึกษาดูงานศุนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง...
โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1
การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (0/703) [17/06/2557]
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากกลุ่มโรงเรียนทรายทองวัฒนา อ.ทรายทอง จ.กำแพง...
โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 (1/767) [12/06/2557]
โรงเรียนวัดคุ้งยางได้จัดพิธีไหว้ครูเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ทำการแจกทุนการศึกษาให...
โรงเรียนวัดคุ้งยาง
กิจกรรมการเวียนเทียนวันวิสาขบูชา (0/704) [12/05/2557]
โรงเรียนร่วมกับวัดคุ้งยางจัดเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรร...
โรงเรียนวัดคุ้งยาง
กิจกรรมปุ๋ยใบไม้สูตร ใส่ พด.1 (0/717) [08/05/2557]
โรงเรียนวัดคุ้งยาง ดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงโดยการทำปุ๋ยจากใบไม้ สตรูใส่ พด.1 เพื่...
โรงเรียนวัดคุ้งยาง
การปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน (0/756) [30/01/2557]
โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์หลังอาคารเรียน โดยการถมดิน เนื่องจากในฤดูฝนจะมีน...
โรงเรียนวัดคุ้งยาง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝึกปฏิบัติจริง (0/638) [30/01/2557]
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้จากการ...
โรงเรียนวัดคุ้งยาง
กิจกรรมปุ๋ยจากใบไม้ (0/646) [30/01/2557]
ในฤดูแล้งที่โรงเรียนมีใบไม้ร่วงลงมามาก ทางโรงเรียนจึงจัดทำปุ๋ยจากใบไม้ไว้ใส่ให้ต้นไม้...
โรงเรียนวัดคุ้งยาง

สคริปท์ข่าวเพื่อนบ้าน : สุโขทัย เขต 2 (แสดงตัวอย่าง)