,  โรงเรียนทั้งหมด 3,227 แห่ง  
แนะนำให้เพื่อน แนะนำให้เพื่อน 

Thai-school.net Update !! ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
ข่าวและกิจกรรม สุโขทัย เขต 2 

ข่าวและกิจกรรม สุโขทัย เขต 2

 
33 รายการ 1/2 หน้า
หัวเรื่อง หน่วยงาน
การปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน (0/157) [30/01/2557]
โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์หลังอาคารเรียน โดยการถมดิน เนื่องจากในฤดูฝนจะมีน...
โรงเรียนวัดคุ้งยาง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝึกปฏิบัติจริง (0/153) [30/01/2557]
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้จากการ...
โรงเรียนวัดคุ้งยาง
กิจกรรมปุ๋ยจากใบไม้ (0/167) [30/01/2557]
ในฤดูแล้งที่โรงเรียนมีใบไม้ร่วงลงมามาก ทางโรงเรียนจึงจัดทำปุ๋ยจากใบไม้ไว้ใส่ให้ต้นไม้...
โรงเรียนวัดคุ้งยาง
แชมป์กีฬาสีสี่สถาบัน ครั้งที่ 27 (0/340) [05/10/2556]
วันที่ 29-30 กันยายน 2556 โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก1 นำนักกีฬา กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันก...
โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1
ทัศนศึกษาสถานศึกษาพอเพียง (0/396) [03/10/2556]
คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการสถานศึกษา ทัศนศึกษาสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเ...
โรงเรียนวัดคุ้งยาง
คุณครูสมชาย อินมี มอบเงินและเครื่องตัดหญ้า (0/361) [03/10/2556]
คุณครูสมชาย อินมี มอบเงินและเครื่องตัดหญ้า ให้กับทางโรงเรียนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 255...
โรงเรียนวัดคุ้งยาง
การแข่งขันกีฬาหาดสะพานจันทร์เกมส์ (0/355) [03/10/2556]
โรงเรียนวัดคุ้งยางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหาดสะพานจันทร์เกมส์ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนสามัค...
โรงเรียนวัดคุ้งยาง
กีฬาสัมพันธ์ชุมชนปี56 (0/475) [01/09/2556]
เมื่อวันที่30สิงหาคม2556โรงเรียนมิตรภาพที่38จัดงานกีฬาสัมพันธ์ชุมชนขึ้น โดยความร่วมมื...
โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง)
งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ (0/426) [13/08/2556]
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๐ (ศรีสังวร) อำเภอสวรรคโลก สพป.สุโขทัย เขต ๒ ได้จัดกิจกรรม เนื่...
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
รับบริจาครถตู้ (0/617) [11/07/2556]
เรียนผู้ใจบุญ ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนครับเด็กนักเรียนเดินทางไป-กลับโรงเรียนเปียกฝนทุกวัน...
โรงเรียนวัดคุ้งยาง
สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ (0/452) [07/07/2556]
เมื่อวันที่ ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายนิรุจน์ อรุณวิง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๐ ฯ ...
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
เยี่ยมเยียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30ฯ (0/435) [07/07/2556]
ชาวอเมริกัน 2 ท่าน ได้มาเยี่ยมเยียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 ฯ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทั...
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
"วันครู"..ประจำปีการศึกษา 2556 (0/565) [15/06/2556]
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา...โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งามได้จัดกิจกรรม..วันครู...
โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (0/876) [08/06/2556]
ท่าน ผอ.ทองเพียร อ่องบางน้อย...ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งามมอบรางวัลและเกียรต...
โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา.."วันวิสาขบูชา" (0/477) [08/06/2556]
ท่าน ผอ.ทองเพียร อ่องบางน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม พร้อมด้วยคณะครูและนั...
โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (0/512) [08/06/2556]
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ท่านผอ.ทองเพียร อ่องบางน้อย ผู้อำนวยการโรงเร...
โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม
โรตารี่สวรรคโลก (0/643) [07/06/2556]
สโมสรโรตารี่สวรรคโลก นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงน้องๆนักเรียนโรงเรียนมิตรภาพที่38 เมื่อวัน...
โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง)
คล้ายวันเกิดคุณปราโมทย์ ลิมปะพันธุ์ (0/487) [07/06/2556]
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 คณะของคุณปราโมทย์ ลิมปะพันธุ์ นำอาหาร-ไอกรีม ตู้ยา อุปกร...
โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง)
ประชุมเสวนาวิชาการ (0/644) [20/05/2556]
โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก1 นำโดยนายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูนำเสนอภ...
โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1
อบรมระบบพี่เลี้ยง (0/760) [12/05/2556]
โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก1 โดยนายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูเข้ารับการ...
โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1
ทัศนะศึกษา (0/1031) [19/03/2556]
วันที่ 15 มีนาคม 2556 โรงเรียนมิตรภาพที่38ได้พาน้องๆประถม1.ถึงประถม3.ไปทัศนะศึกษาดูงา...
โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง)
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่...ณ..จังหวัดอุตรดิตถ์ (0/696) [12/03/2556]
ท่านผอ.ทองเพียร อ่องบางน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งามพร้อมด้วยคณะครู..พาน...
โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม
เทศบาลพบประชาชน (0/990) [01/03/2556]
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ทางเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะได้มาดำเนินกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนที...
โรงเรียนวัดคุ้งยาง
สวนมะนาว (0/1180) [01/03/2556]
โรงเรียนดำเนินการปลูกมะนาวได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนในการปรับพื้นที่และนัก...
โรงเรียนวัดคุ้งยาง
จิตอาสา (0/1023) [01/03/2556]
นักเรียนโรงเรียนวัดคุ้งยางร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนด้วยการเก็บกวาดใบไม้และปรับปรุงภูมิท...
โรงเรียนวัดคุ้งยาง


หน้าแสดงผล :   1  2  ถัดไป >

สคริปท์ข่าวเพื่อนบ้าน : สุโขทัย เขต 2 (แสดงตัวอย่าง)