,  โรงเรียนทั้งหมด 3,227 แห่ง  
แนะนำให้เพื่อน แนะนำให้เพื่อน 

Thai-school.net Update !! ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
ข่าวและกิจกรรม สุรินทร์ เขต 1 

ข่าวและกิจกรรม สุรินทร์ เขต 1

 
75 รายการ 1/3 หน้า
หัวเรื่อง หน่วยงาน
วันเด็กแห่งชาติ (0/610) [14/01/2557]
โรงเรียนบ้านฉันเพล จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคม 2557 มีคณะครูนักเรียนมาร่วม...
โรงเรียนบ้านฉันเพล
วันเด็กแห่งชาติ (0/545) [14/01/2557]
โรงเรียนบ้านฉันเพล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคม 2557
โรงเรียนบ้านฉันเพล
วันคริสต์มาส (0/713) [25/12/2556]
กิจกรรมวันคริสต์มาส โรงเรียนบ้านฉันเพล
โรงเรียนบ้านฉันเพล
วันคริสต์มาส (0/726) [25/12/2556]
โรงเรียนบ้านฉันเพล จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
โรงเรียนบ้านฉันเพล
วันคริสต์มาส (0/725) [25/12/2556]
โรงเรียนบ้านฉันเพล จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 25 ธันวาคม 2556
โรงเรียนบ้านฉันเพล
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (0/608) [28/11/2556]
ศึกษาดูงาน รับประทานอาหารกลางวันที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง..
โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (0/619) [28/11/2556]
คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และผู้ปกครอง นำนักเรียนไปชมการซ้อมใหญ่การแสดงช้าง ในงานมห...
โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)
กิจกรรมมอบราวัลคนเก่ง (0/498) [28/11/2556]
นางประณีต ยืนยง ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลแก่นักเรียนที่เป...
โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)
กิจกรรมมอบราวัลคนเก่ง (0/461) [28/11/2556]
โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมมอบรางวัลคนเก่ง ให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้า...
โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)
ถวายราชสดุดี (0/433) [28/11/2556]
โรงเรียนบ้านฉันเพล จัดพิธีถวายราชสุดี 25 พฤศจิกายน 2556
โรงเรียนบ้านฉันเพล
ทัศนศึกษา (0/409) [28/11/2556]
คณะครูนักเรียนโรงเเรียนโรงเรียนบ้านฉันเพล ทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา 22 พฤศจิกายน...
โรงเรียนบ้านฉันเพล
ทัศนศึกษา (0/423) [28/11/2556]
โรงเรียนบ้านฉันเพล พานักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-5 ชม พิพิธภํณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จั...
โรงเรียนบ้านฉันเพล
ทัศนศึกษา (0/139) [28/11/2556]
โรงเรียนบ้านฉันเพล พานักเรียนชั้น อนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่ 3 ชมการแสดงช้างจังหวัดสุร...
โรงเรียนบ้านฉันเพล
งานฉลองชัยชนะ.. (0/426) [08/11/2556]
นายวิวัฒน์ ต้นสกุลงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกู่ฯ ร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจคณะเ...
โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)
รับมอบชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา (0/413) [08/11/2556]
นายนิธินันท์ เกษโกทิน พร้อมครอบครัว และนายวัชรศักดิ์ ก่อแก้ว และคณะ นำเครื่องแบบนัก...
โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)
งานบุญทอดกฐินสามัคคี ที่ วัดกู่ศรัทธาราม.. (0/433) [08/11/2556]
คณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ที่ วัดกู่ศรัทธาราม บ้านกู่ ต.เพี้ยราม อ.เมือ...
โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)
การแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน เยาวชน และประชาชนตำบลเพี้ยราม.. (0/436) [22/10/2556]
นายวิวัฒน์ ต้นสกุลงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบรางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรด การแข่งขันกี...
โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)
การแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน เยาวชน และประชาชนตำบลเพี้ยราม.. (0/408) [22/10/2556]
โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)ได้รับรางวัลชนะเลิศ ขบวนพาเหรด..การแข่งขันกีฬา - กรัฑา ...
โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (0/440) [22/10/2556]
นายวิวัฒน์ ต้นสกุลงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบพันธุ์ไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้ตามแนว...
โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ สพป.สุรินทร์ เขต ๑ (0/473) [11/10/2556]
นายวิวัฒน์ ต้นสกุลงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน เยี่ยมให้กำลังใจตัวแทนนักเรียนที่เข้าประกว...
โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ สพป.สุรินทร์ เขต ๑ (0/382) [11/10/2556]
นายวิวัฒน์ ต้นสกุลงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) ร่วมพิธีเปิดงานศิลปห...
โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)
ประเพณีแซนโฎนตา (0/487) [08/10/2556]
โรงเรียนบ้านฉันเพล จัดกิจกรรมแซนโฎนตา
โรงเรียนบ้านฉันเพล
ประเพณีแซนโฎนตา (0/437) [08/10/2556]
โรงเรียนบ้านฉันเพล จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประเพณีแซนโฎนตา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 255...
โรงเรียนบ้านฉันเพล
งานสืบสานประเพณีท้องถิ่น พิธีแซนโซนโดนตา บูชาบรรพบุรุษ.. (0/416) [08/10/2556]
คณะครูโรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคี) ร่วมพิธีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ..กับชุมชน เมื่อวัน...
โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)
งานสืบสานประเพณีท้องถิ่น พิธีแซนโซนโดนตา บูชาบรรพบุรุษ.. (0/353) [08/10/2556]
คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) จัดพิ...
โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)


หน้าแสดงผล :   1  2  3  ถัดไป >

สคริปท์ข่าวเพื่อนบ้าน : สุรินทร์ เขต 1 (แสดงตัวอย่าง)