โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง
เลขที่ 5   หมู่ที่ 5 ซ. - ถ. สิโรรส ต. ตำบลบาราเฮาะ อ. อำเภอเมือง จ. ปัตตานี  94000   [ ปัตตานี เขต 1 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 
ข่าวและกิจกรรม
หัวเรื่อง วันที่
ประชุมครู (0/1090)
07/10/2557
ประชุมเตรียมพร้อมเพื่อสอบ O-net Las Nt (0/1155)
07/10/2557
ประชุมครูอิสลามศึกษา (0/966)
06/10/2557
เลือกตั้งสภานักเรียนปี 57 (0/1013)
06/10/2557