โรงเรียนกู่สันตรัตน์
72   หมู่ที่ 3 ซ. - ถ. - ต. กู่สันตรัตน์ อ. นาดูน จ. มหาสารคาม  44180   [ มหาสารคาม เขต 2 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 

ข้อมูลศิษย์เก่า 
เลือกรุ่น :ศิษย์เก่าทั้งหมด 8 ท่าน

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพักตร์ศิริ ตื้อเปลี่ยน (669)
ความทุกข์ที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน
นางาสาวเสาวนีย์ อัคฮาด (657)
บ้านหนองทุ่ม ต.กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม จำรุ่นไม่ได้นะคะอาจารย์แต่เป็นรุ่นท...
ส.ต.ท.ชำนาญ ปะนามะโส (764)
ศิษย์เก่าแต่หลายฟ้าหล่าปีจักว่ารุ่นได๋ดอก ซุมสมองฮ้วกรุ่นนี้ยังจักคนบ่นอ
วิยดา พิมยัง (538)
นาย พงศ์ศิริ บาริศรี (1,227)
ที่อยู่ 62/353 ตึก y นิรันทร์เรซิเด้นท์ 3 แขวง. ดอกไม้ เขต .ประเวศ กทม.
นางโสภาลักษณ์ คุ้มสุวรรณ (810)
นายบรรจบ วิถาทานัง (947)
นางพรรณี เสี่ยงบุญ (แพนกลาง) (1,268)
ชื่อ นางพรรณี เสี่ยงบุญ เกิดวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2518 อายุ 31...

ลงทะเบียนศิษย์เก่า 
พบปัญหาในการลงทะเบียน ติดต่อ อีเมล์ info@thai-school.net

ข้อมูลส่วนตัว
รุ่น :
ห้อง : * ระบุห้องของท่าน เช่น ห้อง ม. 6/1 เลือกเป็น 1
ชื่อ-นามสกุล :
โทรศัพท์ :
ระบบกระดานสนทนาส่วนตัว
อนุญาตให้มี กระดานสนทนาส่วนตัว

สถานที่ทำงาน
สถานที่ทำงาน :
ที่ตั้ง :
ตำบล :
อำเภอ :
จังหวัด : *
รหัสไปรษณีย์ :
ข้อความสั่วนตัว :
รูปถ่าย :
(size 300*300 เฉพาะ ไฟล์ภาพนามสกุล jpg,jpeg, gif ,ไม่รับนามสกุล bmp)
เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด จะเผยแพร่แก่นักเรียนและผู้เยี่ยมชม ขอความอนุเคราะห์ใช้รูปภาพที่สุภาพ และเหมาะกับสถานศึกษา

กรุณาใช้ภาพที่เหมาะกับเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีข้อมูลเข้าสู่ระบบแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
Email : * Username (ต้องมี)
Password : * Password สำหรับแก้ไขข้อมูลในภายหลัง
Password อีกครั้ง: * กรอก Password ซ้ำ เพื่อยืนยันอีกครั้ง
Security Code :
    * กรุณากรอก Security Code เพื่อป้องการกันการโจมตีเว็บบอร์ด