โรงเรียนมหิธรวิทยา ( Mahidhornwittaya )
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เลขที่ 797   หมู่ 20 ซ. - ถ. เลี่ยงเมืองลำชี-ปราสาท ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์  32000   [ สุรินทร์ เขต 1 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 


ศิษย์เก่า  นุภารัตน์ บุญลอย
Email : ann_nupa@hotmail.com
ข้อความส่วนตัว : อยากให้ศิษย์เก่าร.ร. มาทักทายกันเยอะๆ

แก้ไขข้อมูล