โรงเรียนวัดโคกพิกุล
-   ม.8 ซ. อ่าวบ่อ ถ. อ่าวบ่อ ต. ทรายขาว อ. หัวไทร จ.   80170   [ นครศรีธรรมราช เขต 3 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 


ศิษย์เก่า  ณิชาภัทร แซ่ภู่
Email : chapat_2499@hotmail.com
ข้อความส่วนตัว : อยากให้ลองคิด มองต่างมุมในด้านบวก
อาจเป็นเครื่องช่วยเตือนว่า
ชีวิตนี้ยังมีสิ่งสวยงาม และมีเรื่องน่าพิศมัยอีกมากมาย
แก้ไขข้อมูล