โรงเรียนบ้านบ่อแสน [พังงา] 0 5 ถ.เพชรเกษม ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 โทร. 076599874

ระบบแจ้งเตือนการระงับการแสดงเว็บไซต์ชั่วคราว 
  เว็บไซต์นี้ถูกระงับการแสดงข้อมูลชั่วคราว เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 1096596003 ปี 6 เดือน 9 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 30/06/2554 09:13:11

  ติดต่อหน่วยงาน : โรงเรียนบ้านบ่อแสน
0 5 ถ.เพชรเกษม ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โทร. 076599874 (ติดต่อ นายอนันต์ กะมินสิน [ครู]) Email : banbosan@gmail.com
ส่งข้อความถึง : โรงเรียนบ้านบ่อแสน


  หมายเหตุ : ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถทำการแสดงข้อมูลเว็บไซต์ โดยการ login เข้าทำการอัปเดทข้อมูล เข้าสู่ระบบ


ข่าวเพื่อนบ้าน พังงา 
 
การแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด (0/1273) [28/11/2556]
โดย : โรงเรียนเกาะปันหยี
โรงเรียนเกาะปันหยีและชุมชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยย...
งานวันภาษาไทย (0/5467) [08/03/2556]
โดย : โรงเรียนวัดคมนียเขต
การโต้วาที
วันภาษาไทย (0/5738) [08/03/2556]
โดย : โรงเรียนวัดคมนียเขต
โครงการ"ฟลูออไรด์วานิชพิชิตฟังผุ" (0/4457) [08/03/2556]
โดย : โรงเรียนวัดคมนียเขต
โครงการ"ฟลูออไรด์วานิชพิชิตฟังผุ"
กิจจกรรมอบรม (0/5554) [08/03/2556]
โดย : โรงเรียนวัดคมนียเขต
โครงการอบรมเยาวชนป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
กิจกรรมอบรม (0/5717) [08/03/2556]
โดย : โรงเรียนวัดคมนียเขต
โครงการอบรมเยาวชนป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
กิจกรรมอบรม (0/5653) [08/03/2556]
โดย : โรงเรียนวัดคมนียเขต
โครงการอบรมเยาวชนป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น