โรงเรียนบ้านโนนแดง [อุบลราชธานี เขต 4] 271 5 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร. 045-853249

ระบบแจ้งเตือนการระงับการแสดงเว็บไซต์ชั่วคราว 
  เว็บไซต์นี้ถูกระงับการแสดงข้อมูลชั่วคราว เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 681132612 ปี 2 เดือน 8 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 09/07/2556 14:51:28

  ติดต่อหน่วยงาน : โรงเรียนบ้านโนนแดง
271 5 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 045-853249 (ติดต่อ นายปรีชา พลราช [ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ]) Email : p_polrach@hotmail.com
ส่งข้อความถึง : โรงเรียนบ้านโนนแดง


  หมายเหตุ : ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถทำการแสดงข้อมูลเว็บไซต์ โดยการ login เข้าทำการอัปเดทข้อมูล เข้าสู่ระบบ


ข่าวเพื่อนบ้าน อุบลราชธานี เขต 4