โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ [พระนครศรีอยุธยา 1] - หมู่ที่ 1 ซ.- ถ.ลพบุรี -บ้านแพรก ต.ตำบลสำพะเนียง อ.อำเภอบ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240 โทร. 0-3538-6130

ระบบแจ้งเตือนการระงับการแสดงเว็บไซต์ชั่วคราว 
  เว็บไซต์นี้ถูกระงับการแสดงข้อมูลชั่วคราว เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 1227918193 ปี 11 เดือน 11 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 02/09/2553 19:13:49

  ติดต่อหน่วยงาน : โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
- หมู่ที่ 1 ซ.- ถ.ลพบุรี -บ้านแพรก ต.ตำบลสำพะเนียง อ.อำเภอบ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
โทร. 0-3538-6130 (ติดต่อ นายสังวร พานเข็ม [ครู] 386120) Email : vorn2010@thaimail.com
ส่งข้อความถึง : โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์


  หมายเหตุ : ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถทำการแสดงข้อมูลเว็บไซต์ โดยการ login เข้าทำการอัปเดทข้อมูล เข้าสู่ระบบ


ข่าวเพื่อนบ้าน พระนครศรีอยุธยา 1 
 
เศรษฐกิจพอเพียง (0/7) [24/07/2557]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ได้มีการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่...
ร่วมแห่เทียนพรรษากับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย (0/7) [24/07/2557]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธย...
แนวทางการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวัดศิวาราม (0/11) [23/07/2557]
โดย : โรงเรียนวัดศิวาราม
http://upload.siamza.com/1376043 หากจะแก้อะไร แก้ชื่อโรงเรียนให้หมดครับ...
เอกสารเฉพาะสมาคมรองครับ (0/54) [23/07/2557]
โดย : โรงเรียนวัดศิวาราม
แบบไฟล์แยกครับ http://upload.siamza.com/1375999 http://upload.siamza.c...
นักเรียนร่วมเข้าอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำชีวิต ปีการศึกษา 2557 (0/71) [09/07/2557]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
นักเรียนโรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนคร...
ร่วมพืธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (0/72) [09/07/2557]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธย...
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ (0/80) [09/07/2557]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
โรงพยาบาลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกหน่วยทันตกรรมเค...