โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ [พระนครศรีอยุธยา 1] - หมู่ที่ 1 ซ.- ถ.ลพบุรี -บ้านแพรก ต.ตำบลสำพะเนียง อ.อำเภอบ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240 โทร. 0-3538-6130

ระบบแจ้งเตือนการระงับการแสดงเว็บไซต์ชั่วคราว 
  เว็บไซต์นี้ถูกระงับการแสดงข้อมูลชั่วคราว เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 1234422143 ปี 11 เดือน 18 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 02/09/2553 19:13:49

  ติดต่อหน่วยงาน : โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
- หมู่ที่ 1 ซ.- ถ.ลพบุรี -บ้านแพรก ต.ตำบลสำพะเนียง อ.อำเภอบ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
โทร. 0-3538-6130 (ติดต่อ นายสังวร พานเข็ม [ครู] 386120) Email : vorn2010@thaimail.com
ส่งข้อความถึง : โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์


  หมายเหตุ : ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถทำการแสดงข้อมูลเว็บไซต์ โดยการ login เข้าทำการอัปเดทข้อมูล เข้าสู่ระบบ


ข่าวเพื่อนบ้าน พระนครศรีอยุธยา 1 
 
เรียนภาษาอังกฤษ (0/14) [29/07/2557]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษนอกเวลาเรียน
การทดสอบการอ่านการเขียนภาษาไทย (0/13) [29/07/2557]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
การทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้น ป.2-ป.6 ของโรงเรียนวัดนครโปรด...
ผูัใหญ่ใจบุญ (0/14) [29/07/2557]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
คุณปาลิต คุณลัดดา เจริญค้า ท่านเป้นผู้ใจบุญ ได้บริจาคทุนการศึกษาให้กับน...
เศรษฐกิจพอเพียง (0/48) [24/07/2557]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ได้มีการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่...
ร่วมแห่เทียนพรรษากับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย (0/50) [24/07/2557]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธย...
แนวทางการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวัดศิวาราม (0/48) [23/07/2557]
โดย : โรงเรียนวัดศิวาราม
http://upload.siamza.com/1376043 หากจะแก้อะไร แก้ชื่อโรงเรียนให้หมดครับ...
เอกสารเฉพาะสมาคมรองครับ (0/127) [23/07/2557]
โดย : โรงเรียนวัดศิวาราม
แบบไฟล์แยกครับ http://upload.siamza.com/1375999 http://upload.siamza.c...