โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
-   หมู่ที่ 1 ซ. - ถ. ลพบุรี -บ้านแพรก ต. ตำบลสำพะเนียง อ. อำเภอบ้านแพรก จ. พระนครศรีอยุธยา  13240   [ พระนครศรีอยุธยา 1 ] 188.166.233.208
    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : โรงเรียนบ้านกลาง, วัดบน"ประจงอนุสรณ์", แนวข้อสอบเอกปฐมวัยกับ ดร.ณรงค์ ศิริเมือง 
 

เป็นโรงเรียนในฝัน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่งหนังสือ E-Filling E-Document ผลการเรียน
ข่าวและกิจกรรม

รอดำเนินการ

e-Document:: ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 


รอดำเนินการกระดานข่าว 
ยังไม่มีข้อมูล


ข่าวเพื่อนบ้าน [พระนครศรีอยุธยา 1]  
 
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ผ่านการประเมิน "สถานศึกษาพอเพียง 2557" (0/50) [03/11/2558]
โดย : โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ผ่านเกณฑ์การประเมินของกระทรว...
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ (0/186) [03/10/2558]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธย...
ศิษย์เก่าแจกของ (0/250) [19/09/2558]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
ศิษย์เก่าแจกสมุด ดินสอ ปากกา ยางลบและขนมนักเรียนทุกคน
พ่นหมอกควัน (0/272) [19/09/2558]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
อบต.คลองน้อยพ่นหมอกควันให้กับโรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ เพื่อป้องกัน โรคไข้...
ร่วมแข่งขันกีฬาอำเภอบ้านแพรก (0/285) [17/09/2558]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธย...
วันรักษ์บ้านแพรก (0/321) [05/09/2558]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
โรงเรียนวัดนคโปรดสัตว์ร่วมงานวันรักษ์บ้านแพรกที่ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสร...
ซ้อมดับเพลิง (0/297) [05/09/2558]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
หน่วย อบต.คลองน้อยได้ให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงและสาธิตการดับเพลิงให้กั...

ข่าวเพื่อนบ้าน [พระนครศรีอยุธยา] 
 
ตรวจสอบระบบการเงินและพัสดุโรงเรียน (0/461) [31/10/2557]
โดย : สังวร - พรทิพา [เอกชน]
สอบสอน ม. 3 (0/708) [17/07/2557]
โดย : สังวร - พรทิพา [เอกชน]
วันนี้เตรียมตัวสอบสอนภาษาไทยเพิ่มเติม เรื่องนิทานพื้นบ้าน ชั้นมัธยมศ...
โครงการจัดทำบูธสำหรับการจัดนิทรรศการ (0/674) [15/07/2557]
โดย : สังวร - พรทิพา [เอกชน]
ในปีงบประมาณ 2556 งานบริหารทั่วไป ได้รับงบประมาณ 48,000 บาท ในกา...
"การพัฒนาตนเองสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างมีความสุข (0/452) [05/07/2557]
โดย : สังวร - พรทิพา [เอกชน]
โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ จัดอบรม"การสร้างขวัญและกำลังใจเพื่อกา...
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย (0/664) [05/07/2557]
โดย : สังวร - พรทิพา [เอกชน]
โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ ดำเนินการสนับสนุนให้นักเรียน ออกกำลังกาย เ...
ห้องสมุดที่พร้อมให้บริการนักเรียน (0/674) [04/07/2557]
โดย : สังวร - พรทิพา [เอกชน]
โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ จัดให้มีห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโล...
โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน (0/679) [04/07/2557]
โดย : สังวร - พรทิพา [เอกชน]

หนังสือราชการจาก สพฐ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 645
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 02/09/2553 19:13:49
เปิดใช้บริการเมื่อ 26/09/2551 อายุสมาชิก 7 ปี 3 เดือน 10 วัน


Supported by Thai-School.net
สงวนลิขสิทธ์ ® จุดาบุตรกรุ๊ป


นางมาฆะ ผดุงรส ผู้บริหาร โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์


นางมาฆะ ผดุงรส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้บริหาร

นายสังวร พานเข็ม ผู้ดูแลเว็บไซต์


นายสังวร พานเข็ม
ครู
ผู้ดูแลเว็บไซต์


รอดำเนินการ
ประธานนักเรียน
เวลา
ข้อมูลหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหาร ฯ
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลอาคาร ฯ
ข้อมูลนักเรียน

หน่วยงานในสังกัด
 โรงเรียนวัดสว่างอารม..
 โรงเรียนวัดกุฎีประสิ..
 โรงเรียนวัดปรีดาราม
 โรงเรียนคอตันคลอง 27
 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม
 โรงเรียนวัดพรานนก
 โรงเรียนวัดลาดทราย
 โรงเรียนวัดห้วยจระเข..
 โรงเรียนวัดทอง(สามัค..
 ชมรมยุวชนอยุธยาอาสา
 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิ..
 โรงเรียนวัดศิวาราม
 ชมรมบอสส์บวรศักดิ์
 ร.ร.วัดโบสถ์(วิบูลปร..
 โรงเรียนวัดพะยอม

หน่วยงานในเครือข่าย
รอดำเนินการ