โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ [พระนครศรีอยุธยา 1] - หมู่ที่ 1 ซ.- ถ.ลพบุรี -บ้านแพรก ต.ตำบลสำพะเนียง อ.อำเภอบ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240 โทร. 0-3538-6130

ระบบแจ้งเตือนการระงับการแสดงเว็บไซต์ชั่วคราว 
  เว็บไซต์นี้ถูกระงับการแสดงข้อมูลชั่วคราว เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 1308110994 ปี 2 เดือน 14 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 02/09/2553 19:13:49

  ติดต่อหน่วยงาน : โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
- หมู่ที่ 1 ซ.- ถ.ลพบุรี -บ้านแพรก ต.ตำบลสำพะเนียง อ.อำเภอบ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
โทร. 0-3538-6130 (ติดต่อ นายสังวร พานเข็ม [ครู] 386120) Email : vorn2010@thaimail.com
ส่งข้อความถึง : โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์


  หมายเหตุ : ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถทำการแสดงข้อมูลเว็บไซต์ โดยการ login เข้าทำการอัปเดทข้อมูล เข้าสู่ระบบ


ข่าวเพื่อนบ้าน พระนครศรีอยุธยา 1 
 
เอกสารสมาคมรองจะอัพไฟล์เลื่อนเป็น 30 ตค 2557 ครับ (1/204) [15/10/2557]
โดย : โรงเรียนวัดศิวาราม
เอกสารสมาคมรองจะอัพไฟล์เลื่อนเป็น 30 ตค 2557 ครับ แบบไฟล์แยกครับ ...
เกษตรพอเพียง (0/137) [16/09/2557]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
นักเรียนโรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ ปลูกผักปลอดสารพิษ นำมาประกอบอาหารกลางวัน...
ทหารมาเยี่ยมพวกเรา (0/151) [16/09/2557]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
ทหารที่มาอยู่หน่วยอำเภอบ้านแพรก ได้มาเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนวัดนครโปรดสัต...
เยี่ยมเด็กป่วย (0/131) [16/09/2557]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
คณะครูโรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ เยี่ยมนักเรียนที่ประสพอุบัติเหตุ
เยี่ยมบ้านนักเรียน (0/130) [16/09/2557]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ได้เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อรับทราบปัญหาของนักเรียน...
ร่วมงานวันอาเซียน (0/247) [18/08/2557]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ ร่วมจัดนิทรรศการ ประเทศในกลุ่มอาเซียน (เวียดนาม)...
เยี่ยมบ้านนักเรียน (0/221) [15/08/2557]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ เยี่ยมบ้านนักเรียน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 255...