โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
-   หมู่ที่ 1 ซ. - ถ. ลพบุรี -บ้านแพรก ต. ตำบลสำพะเนียง อ. อำเภอบ้านแพรก จ. พระนครศรีอยุธยา  13240   [ พระนครศรีอยุธยา 1 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 

เป็นโรงเรียนในฝัน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่งหนังสือ E-Docs ผลการเรียน
ข่าวและกิจกรรม

รอดำเนินการ

e-Document:: ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 


รอดำเนินการข่าวเพื่อนบ้าน [พระนครศรีอยุธยา 1]  
 
กิจกรรมวันเด็ก 2559 (0/200) [08/01/2559]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
กิจกรรมวันสิ้นปี 2558 (0/227) [30/12/2558]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
กิจกรรมวันอาเซียนที่โรงเรียน (0/202) [30/12/2558]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม (0/228) [30/12/2558]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
โรงเรียนพี่เยี่ยมโรงเรียนน้อง (0/210) [29/12/2558]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
กิจกรรมวันลอยกระทง (0/274) [02/12/2558]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
กิจกรรมวันลอยกระทง (0/267) [02/12/2558]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์

ข่าวเพื่อนบ้าน [พระนครศรีอยุธยา] 
 
ตรวจสอบระบบการเงินและพัสดุโรงเรียน (0/601) [31/10/2557]
โดย : สังวร - พรทิพา [เอกชน]
สอบสอน ม. 3 (0/850) [17/07/2557]
โดย : สังวร - พรทิพา [เอกชน]
วันนี้เตรียมตัวสอบสอนภาษาไทยเพิ่มเติม เรื่องนิทานพื้นบ้าน ชั้นมัธยมศ...
โครงการจัดทำบูธสำหรับการจัดนิทรรศการ (0/809) [15/07/2557]
โดย : สังวร - พรทิพา [เอกชน]
ในปีงบประมาณ 2556 งานบริหารทั่วไป ได้รับงบประมาณ 48,000 บาท ในกา...
"การพัฒนาตนเองสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างมีความสุข (0/547) [05/07/2557]
โดย : สังวร - พรทิพา [เอกชน]
โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ จัดอบรม"การสร้างขวัญและกำลังใจเพื่อกา...
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย (0/792) [05/07/2557]
โดย : สังวร - พรทิพา [เอกชน]
โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ ดำเนินการสนับสนุนให้นักเรียน ออกกำลังกาย เ...
ห้องสมุดที่พร้อมให้บริการนักเรียน (0/806) [04/07/2557]
โดย : สังวร - พรทิพา [เอกชน]
โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ จัดให้มีห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโล...
โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน (0/810) [04/07/2557]
โดย : สังวร - พรทิพา [เอกชน]

หนังสือราชการจาก สพฐ  
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 869
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 02/09/2553 19:13:49
เปิดใช้บริการเมื่อ 26/09/2551 อายุสมาชิก 7 ปี 5 เดือน 24 วัน


Supported by Thai-School.net
สงวนลิขสิทธ์ ® จุดาบุตรกรุ๊ป


นางมาฆะ ผดุงรส ผู้บริหาร โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์


นางมาฆะ ผดุงรส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้บริหาร

นายสังวร พานเข็ม ผู้ดูแลเว็บไซต์


นายสังวร พานเข็ม
ครู
ผู้ดูแลเว็บไซต์


รอดำเนินการ
ประธานนักเรียน
เวลา
ข้อมูลหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหาร ฯ
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลอาคาร ฯ
ข้อมูลนักเรียน

หน่วยงานในสังกัด
 โรงเรียนวัดสว่างอารม..
 โรงเรียนวัดกุฎีประสิ..
 โรงเรียนวัดปรีดาราม
 
 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม
 โรงเรียนวัดพรานนก
 โรงเรียนวัดลาดทราย
 โรงเรียนวัดห้วยจระเข..
 โรงเรียนวัดทอง(สามัค..
 ชมรมยุวชนอยุธยาอาสา
 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิ..
 โรงเรียนวัดศิวาราม
 ชมรมบอสส์บวรศักดิ์
 ร.ร.วัดโบสถ์(วิบูลปร..
 โรงเรียนวัดพะยอม

หน่วยงานในเครือข่าย
รอดำเนินการ