ระบบแจ้งเตือนการระงับการแสดงเว็บไซต์ชั่วคราว 
  เว็บไซต์นี้ถูกระงับการแสดงข้อมูลชั่วคราว เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 1605200825 ปี 1 เดือน 27 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 02/09/2553 19:13:49

  ติดต่อหน่วยงาน : โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
- หมู่ที่ 1 ซ.- ถ.ลพบุรี -บ้านแพรก ต.ตำบลสำพะเนียง อ.อำเภอบ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
โทร. 0-3538-6130 (ติดต่อ นายสังวร พานเข็ม [ครู] 386120) Email : vorn2010@thaimail.com
ส่งข้อความถึง : โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์

Security Code :
กรุณากรอก Security Code :


  หมายเหตุ : ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถทำการแสดงข้อมูลเว็บไซต์ โดยการ login เข้าทำการอัปเดทข้อมูล เข้าสู่ระบบ


ข่าวเพื่อนบ้าน พระนครศรีอยุธยา 1 
 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ (0/10) [03/10/2558]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธย...
ศิษย์เก่าแจกของ (0/74) [19/09/2558]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
ศิษย์เก่าแจกสมุด ดินสอ ปากกา ยางลบและขนมนักเรียนทุกคน
พ่นหมอกควัน (0/71) [19/09/2558]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
อบต.คลองน้อยพ่นหมอกควันให้กับโรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ เพื่อป้องกัน โรคไข้...
ร่วมแข่งขันกีฬาอำเภอบ้านแพรก (0/78) [17/09/2558]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธย...
วันรักษ์บ้านแพรก (0/96) [05/09/2558]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
โรงเรียนวัดนคโปรดสัตว์ร่วมงานวันรักษ์บ้านแพรกที่ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสร...
ซ้อมดับเพลิง (0/85) [05/09/2558]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
หน่วย อบต.คลองน้อยได้ให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงและสาธิตการดับเพลิงให้กั...
วันอาเซียน (0/90) [05/09/2558]
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ได้ร่วมงานวันอาเซียนของอำเภอบ้านแพรกที่โรงเรียนโพ...