โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ สพป.นราธิวาส 1
1   1 ต. ซากอ อ. ศรีสาคร จ. นราธิวาส  96210   [ นราธิวาส เขต 1 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 

สโลแกนโรงเรียน "มีประชาธิปไตย ใฝ่การเรียน เพียรทำดี มีคุณธรรม"

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่งหนังสือ E-Docs ผลการเรียน
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม 5 ธันวามหาราช (0/857) [04/12/2557]

เมื่อวันอังคาร ที่ 2 ธันวาคม 2557 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านซาก...

เผยแพร่ผลงาน(ใหม่) (1/1336) [27/11/2557]

บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย : การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโ...


e-Document:: ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อมูลนักเรียน ปี 58 (169)
26/05/2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน (242)
26/01/2558
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม (958)
16/07/2556
เ็ว็บไซต์กลุ่มโรงเรียนคีรีสาคร (348)
01/05/2556
เว็บไซต์ สมศ. (1,392)
27/04/2556
อิสลามศึกษา(แบบเข้ม) (1,633)
27/04/2556
บทเรียนออนไลน์ (1,386)
27/04/2556
บทเรียนแท็บแล็ต ป.1 (507)
27/04/2556
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2556 (471)
11/03/2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (940)
11/03/2556

ข่าวเพื่อนบ้าน [นราธิวาส เขต 1]  
 
สัมนาคณะกรรมการสถานศึกษา (0/1271) [02/06/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ
ทัศนศึกษาจังหวัดชลบุรี (0/1208) [02/06/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมโรงเรียนบ้านอีนอ (0/1139) [27/05/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านอีนอ E-nor School สพป.นธ.1
ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)

ข่าวเพื่อนบ้าน [นราธิวาส] 
 

หนังสือราชการจาก สพฐ  
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 12,085
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 26/05/2558 08:15:51
เปิดใช้บริการเมื่อ 10/11/2552 อายุสมาชิก 6 ปี 4 เดือน


Supported by Thai-School.net
สงวนลิขสิทธ์ ® จุดาบุตรกรุ๊ป


นายสันต์ นิลสมาน ผู้บริหาร โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ สพป.นราธิวาส 1


นายสันต์ นิลสมาน

ผู้บริหาร

นายยูโซ็บ ฤทธิ์โต ผู้ดูแลเว็บไซต์


นายยูโซ็บ ฤทธิ์โต

ผู้ดูแลเว็บไซต์เด็กหญิงนูไอนี สะแอเต๊ะ
ประธานนักเรียน
เวลา
ข้อมูลหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหาร ฯ
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลอาคาร ฯ
ข้อมูลนักเรียน

หน่วยงานในสังกัด
 โรงเรียนบ้านอาตะบือเ..
 บ้านเขาตันหยง มิตรภา..
 โรงเรียนบ้านกาแร
 สถาบันศึกษาปอเนาะมะห..
 โรงเรียนบ้านสวนพลู ส..
 โรงเรียนบ้านซือเลาะ
 โรงรียนบ้านทุ่งโต๊ะด..
 โรงเรียนบ้านบือราเป๊..
 โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ
 โรงเรียนบ้านตามุง
 โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเ..
 กลุ่มโรงเรียนคีรีสาค..
 โรงเรียนบ้านทรายขาว
 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว
 โรงเรียนบ้านปูลากาป๊..

หน่วยงานในเครือข่าย