โรงเรียนบ้านบก [ศรีสะเกษ เขต 1] บ้านบก 3 ซ.คลองชลประทาน ถ.บ้านกุดโง้ง-บ้านบก ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร. 045-660220

ระบบแจ้งเตือนการระงับการแสดงเว็บไซต์ชั่วคราว 
  เว็บไซต์นี้ถูกระงับการแสดงข้อมูลชั่วคราว เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 1923296826 ปี 2 เดือน 6 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 25/06/2552

  ติดต่อหน่วยงาน : โรงเรียนบ้านบก
บ้านบก 3 ซ.คลองชลประทาน ถ.บ้านกุดโง้ง-บ้านบก ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 045-660220 (ติดต่อ นายศิริพงษ์ เสนาะ) Email : bok@chaiyo.com
ส่งข้อความถึง : โรงเรียนบ้านบก


  หมายเหตุ : ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถทำการแสดงข้อมูลเว็บไซต์ โดยการ login เข้าทำการอัปเดทข้อมูล เข้าสู่ระบบ


ข่าวเพื่อนบ้าน ศรีสะเกษ เขต 1