โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
3   3 ซ. วัดบางรักใหญ่ ถ. รัตนาธิเบศร์ ต. บางรักใหญ่ อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี  11110   [ นนทบุรี เขต 2 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 

โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่งหนังสือ E-Docs ผลการเรียน
ข่าวและกิจกรรม

รอดำเนินการ

e-Document:: ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 


รอดำเนินการข่าวเพื่อนบ้าน [นนทบุรี เขต 2]  
 

ข่าวเพื่อนบ้าน [นนทบุรี] 
 
ประชาสัมพันธ์ โครงการ สร้างเสริมการเข้าถึงสิทธิการมีงานทำของคนพิการฯ (0/1154) [20/02/2557]
โดย : สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต [นนทบุรี เขต 1]
ด้วยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาต ไ้ด้ร่วมกับมูลนิ...
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (0/978) [20/02/2557]
โดย : สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต [นนทบุรี เขต 1]
ด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ได้รับการป...

หนังสือราชการจาก สพฐ  
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 420
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 09/11/2552 14:09:19
เปิดใช้บริการเมื่อ 07/01/2552 อายุสมาชิก 7 ปี 2 เดือน 14 วัน


Supported by Thai-School.net
สงวนลิขสิทธ์ ® จุดาบุตรกรุ๊ป


นายประเสริฐ สุขมะโน ผู้บริหาร โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)


นายประเสริฐ สุขมะโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
ผู้บริหาร

ธรรศญา คลังสมบัติ ผู้ดูแลเว็บไซต์

ธรรศญา คลังสมบัติ

ผู้ดูแลเว็บไซต์


รอดำเนินการ
ประธานนักเรียน
เวลา
ข้อมูลหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหาร ฯ
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลอาคาร ฯ
ข้อมูลนักเรียน

หน่วยงานในสังกัด
 โรงเรียนวัดยอดพระพิม..
 สำนักงานเขตพื้นที่กา..
 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎ..
 โรงเรียนวัดโมลี (นัน..
 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่..
 โรงเรียนวัดคลองเจ้า(..
 โรงเรียนวัดปรมัยยิกา..
 โรงเรียนระดิ่งหินอับ..
 โรงเรียนรอบิตีบริหาร..
 เ ต รี ย ม น้ อ ม น ..
 โรงเรียนบ้านคลองพระพ..
 โรงเรียน สยามคอมพิวเ..
 โรงเรียน สยาม คอมพิว..
 โรงเรียนวัดสิงห์ทอง

หน่วยงานในเครือข่าย
รอดำเนินการ