หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพท.ชย.2
-   - ซ. - ถ. ชัยภูมิ - ชุมแพ ต. ผักปัง อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ  36110   [ ชัยภูมิ เขต 2 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : แนวข้อสอบการปฏิบัติวิชาชีพครู ดร.ณรงค์, โรงเรียนบ้านกลาง, วัดบน"ประจงอนุสรณ์" 
 

หน่วยงานทางการศึกษา

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่งหนังสือ E-Docs ผลการเรียน
ข่าวและกิจกรรม

รอดำเนินการ

e-Document:: ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 


รอดำเนินการข่าวเพื่อนบ้าน [ชัยภูมิ เขต 2]  
 

ข่าวเพื่อนบ้าน [ชัยภูมิ] 
 
กิจกรรมให้ความรู้เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธ.ค. 2558 โดย รพ.หนองบัวระเหว (0/18) [01/12/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง [ชัยภูมิ เขต 3]
คุณครูจารุนันต์ ชำนาญกุล ย้ายไปดำรงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านเขาพวง จ.เพชรบูรณ์ (0/58) [01/12/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง [ชัยภูมิ เขต 3]
ท่านผู้อำนวยการ ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ เข้ารับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (0/54) [10/11/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง [ชัยภูมิ เขต 3]
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ท่านผู้อำนวยการ ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ ผู้อำน...
เด็กดีศรีท่าโป่ง เก็บเงินได้ 30,000 บาท นำส่งครูเป็นตัวอย่างด้านความซื่อสัตย์ (0/69) [10/11/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง [ชัยภูมิ เขต 3]
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมหน้าเสาธง...
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตำบลวังตะเฆ่ (0/52) [04/11/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง [ชัยภูมิ เขต 3]
วันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง นำนักเรียนเข้าร่วมโครงก...
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ สพม.30 ประจำปี 2558 (0/58) [06/11/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง [ชัยภูมิ เขต 3]
ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. 2558 รายการที่ชนะเลิศเป็นตัวแทนแข่งขันระดับภ...
การแข่งกีฬานักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต3 ประจำปี 2558 (0/60) [02/11/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง [ชัยภูมิ เขต 3]
ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2558 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลจ...

หนังสือราชการจาก สพฐ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 1,305
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 16/07/2553 18:03:55
เปิดใช้บริการเมื่อ 16/12/2551 อายุสมาชิก 7 ปี 22 วัน


Supported by Thai-School.net
สงวนลิขสิทธ์ ® จุดาบุตรกรุ๊ป


นายไสว สารีบท ผู้บริหาร หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพท.ชย.2


นายไสว สารีบท
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ผู้บริหาร

สุรชัย ชูศักดิ์ ผู้ดูแลเว็บไซต์


สุรชัย ชูศักดิ์
เจ้าหน้าที่ Mobile Unit
ผู้ดูแลเว็บไซต์


รอดำเนินการ
ประธานนักเรียน
เวลา
ข้อมูลหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหาร ฯ
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลอาคาร ฯ
ข้อมูลนักเรียน

หน่วยงานในสังกัด
 โรงเรียนโนนคูณวิทยาค..
 โรงเรียนบ้านคอนสาร
 โรงเรีนยสระพังวิทยาค..
 โรงเรียนหนองมะเกลือบ..
 โรงเรียนสามสวนวิทยา
 กศน.อำเภอแก้งคร้อ จ..
 โรงเรียนบ้านดอนเค็ง ..
 โรงเรียนหนองมะเกลือบ..
 โรงเรียนคุรุราษฎร์วิ..
 นางสาวนงลักษณ์ ชอบ..
 โรงเรียนบ้านหลักแดนห..
 สื่อการเรียนการสอน
 โรงเรียนบ้านซำมูบนาก
 โรงเรียนบ้านถนนกลาง
 กลุ่มนิเทศฯ สพท.ชย..

หน่วยงานในเครือข่าย