โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ [สกลนคร เขต 1] เลขที่ 1 12 ถ.สกลนคร-กาฬสินธุ์ ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180 โทร. 042-163562

ระบบแจ้งเตือนการระงับการแสดงเว็บไซต์ชั่วคราว 
  เว็บไซต์นี้ถูกระงับการแสดงข้อมูลชั่วคราว เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 1116936293 ปี 7 เดือน 2 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 06/06/2554 14:30:05

  ติดต่อหน่วยงาน : โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ
เลขที่ 1 12 ถ.สกลนคร-กาฬสินธุ์ ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
โทร. 042-163562 (ติดต่อ นายคารม สมสาย ) Email : Than2550@hotmail.com
ส่งข้อความถึง : โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ


  หมายเหตุ : ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถทำการแสดงข้อมูลเว็บไซต์ โดยการ login เข้าทำการอัปเดทข้อมูล เข้าสู่ระบบ


ข่าวเพื่อนบ้าน สกลนคร เขต 1 
 
ประชุมผู้ปกครอง (0/878) [14/01/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์ว...
วันเด็กแห่งชาติ 2557 (0/869) [14/01/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์ว...
รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการติดตามความยั่งยืนโรงเรียนดีใกล้บ้าน (0/669) [14/01/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา
ท่านผู้อำนวยการ นายเวศ กุตระแสง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเห...
ถวายพระพร 5 ธันวามหาราช (0/977) [06/12/2556]
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อฯ นำท่านผู้อำนวยการโดย นายเวศ กุตระแสง พร้อมด้วยค...
ถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2556 (0/1025) [04/11/2556]
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อฯ นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายเวศ กุตระแสง พร้อมด้วยค...
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 (1/944) [01/11/2556]
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา โดยท่านผู้อำนวยการ นายเวศ กุตระแ...
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์เครือข่าย ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 (0/1037) [27/09/2556]
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา
เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2556 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา ...