โรงเรียนบ้านหนองจาน
ร.ร.บ้านหนองจาน   - ซ. - ถ. - ต. ช่องแมว อ. ลำทะเมนชัย จ. นครราชสีมา  30270   [ นครราชสีมา เขต 7 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 


ผู้บริหาร นายบุญศรี แสนคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
การศึกษา : ศษ.ม บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน :

   ผลงาน


   งานวิจัย


   บทความ