ผู้บริหาร

นายมานพ เอื้อศิลามงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
Email : tanprasat@gmail.com
การศึกษา :
ประวัติการทำงาน : -โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
-โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา