โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์
บ้านนาไคร้   เลขที่ 130 หมู่ 7 ซ. - ถ. มุกดาหาร-กาฬสินธุ์ ต. กุดหว้า อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์  46110   [ กาฬสินธุ์ เขต 3 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 


ผู้บริหาร นายเด็ดดวง ชมศิริ
ตำแหน่ง : ผอ.รร.9ธค.49ถึง15มค.53
การศึกษา : คม.(บริหารการศึกษา)
ประวัติการทำงาน :

   ผลงาน


   งานวิจัย


   บทความ