สภานักเรียนโรงเรียนบ้านแสรออ
-  8ซ. -ถ. -ต. ปราสาททองอ. เขวาสินรินทร์จ. สุรินทร์32000  [ สุรินทร์ เขต 1]

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :
ระบบแจ้งเตือนการอัปเดทข้อมูล 
  เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 1 ปี 11 เดือน 27 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 08/06/2556 13:42:59
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี , เทคโน , โรงเรียนบ้านนายาว ,ผู้บริหาร นายไพศาล มีพร้อม
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียน
Email : paisanme@yahoo.com
การศึกษา : พ.ศ. 2507 ป.4 โรงเรียนบ้านเขวาสินรินทร์
พ.ศ. 2510 ป.7 โรงเรียนเมืองสุรินทร์
พ.ศ. 2513 ม.ศ.3 โรงเรียนสุรินทรศึกษา
พ.ศ. 2515 ป.กศ. วิทยาลัยครูมหาสารคาม
พ.ศ. 2519 พ.ม. ศึกษาด้วยตนเอง
พ.ศ. 2526 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชา การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2547 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน : พ.ศ. 2548..... ชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์สถานศึกษาที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 1-3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
พ.ศ. 2548..... ชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์ ในนามเว็บมาสเตอร์ ของสถานศึกษาที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 1-3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
พ.ศ. 2549..... ชนะเลิศการประกวด โครงการส่งเสริมรักการอ่าน ระดับดีเด่น " โรงเรียนรักการอ่าน "
........................ และ " ผู้บริหารรักการอ่าน " ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
พ.ศ. 2531..... ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สปช. ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 31 ถึงวันที่ 19 ก.พ.32
พ.ศ. 2533..... ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง สังกัด สปช. ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย.33 ถึงวันที่ 3 ธ.ค.33
พ.ศ. 2535..... ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง สังกัด สปช. ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.35 ถึงวันที่ 13 มี.ค.35
พ.ศ. 2536..... ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง สังกัด สปช. ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.36 ถึงวันที่ 29 ม.ค. 36
พ.ศ. 2537..... ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง สังกัด สปช. ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย.37 ถึงวันที่ 23 พ.ค.37
พ.ศ. 2538..... ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง สังกัด สปช. ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.38 ถึงวันที่ 11เม.ย.38


   ผลงาน


   งานวิจัย


   บทความ