โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
65   1 ถ. สุวรรณภูมิ ยโสธร ต. ช้างเผือก อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด  45130   [ ร้อยเอ็ด เขต 2 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 


ผู้บริหาร นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
การศึกษา : ปริญญาโท
บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน :

   ผลงาน


   งานวิจัย


   บทความ