วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองกุงศรี
263   12 ซ. - ถ. หลังที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี ต. หนองกุงศรี อ. หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ์  46220   [ กาฬสินธุ์ เขต 2 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 


ผู้บริหาร 


นายบัญชา ภูกองเมฆ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
การศึกษา : ระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประวัติการทำงาน :

   ผลงาน


   งานวิจัย


   บทความ