โรงเรียนบ้านโคกดินแดง
บ้านโคกดินแดง   2 ซ. - ถ. - ต. หนองหลวง อ. สว่างแดนดิน สกลนคร เขต 2 จ. สกลนคร  47110   [ สกลนคร เขต 2 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 


ผู้บริหาร นายเทิดชัย อุทัยวี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
Email : terdchai_ut@yahoo.co.th
การศึกษา : ปริญญาโท บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน :

   ผลงาน


   งานวิจัย


   บทความ