โรงเรียนบ้านดอนกลาง
บ้านดอนกลาง  ม.6ซ. -ถ. นครพนม - หนองคายต. หนองแวงอ. บ้านแพงจ. นครพนม48140  [ นครพนม เขต 2]

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :
ระบบแจ้งเตือนการอัปเดทข้อมูล 
  เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 1 ปี 10 เดือน 1 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 31/07/2556 14:10:21
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี , เทคโน , โรงเรียนบ้านนายาว ,

e-Document : ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ - โรงเรียนบ้านดอนกลาง 

 
รายชื่อนักเรียน อบ.1 - ม.3 ปีการศึกษา 2555 I ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2555 (446)
12/06/2555
กลยุทธ์-จุดเน้น-สพฐ (907)
12/06/2555
เทียบมาตรฐานมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน สพฐ. กับ 12 ตัวบ่งชี้ สมศ.รอบ (3,860)
12/06/2555
กรอบการจัดสรรงบประมาณปีงบ 55 (560)
12/06/2555
ตัวอย่างแบบฟอร์มโครงการ ปี 55 (479)
12/06/2555
ตารางเรียน ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1 (439)
13/05/2555
แบบสำรวจหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2555 (665)
08/03/2555
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนราชการ (596)
02/03/2555
บันทึกข้อความขออนุญาตถ่ายเอกสาร (1,279)
24/02/2555
โครงสร้างหลักสูตร 51 (ปรับปรุ่ง 54) มัธยม (1,802)
18/02/2555
มติที่ประชุมครูกีฬาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (338)
07/11/2554
มติที่ประชุมครูกีฬาโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายหนองแวง (277)
07/11/2554
ปฏิทินงานวิชาการ โรงเรียนบ้านดอนกลาง ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 (420)
01/11/2554
ตารางเรียน คาบที่ 7 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ O-net NT ระดับมัธยม (469)
28/10/2554
ตารางเรียนปี 54 สำหรับนักเรียนมัธยม ภาคเรียนที่ 2-2554 (578)
28/10/2554
ตารางเรียนปี 54 ภาคเรียนที่ 2 สำหรับครูผู้สอน (620)
31/10/2554
แบบบันทึกผลการเรียน ชั้น ม.2/2 ภาคเรียนที่1/54 (377)
04/10/2554
แบบบันทึกผลการเรียน ชั้น ม.2/1 ภาคเรียนที่1/54 (365)
04/10/2554
แบบบันทึกผลการเรียน ชั้น ม.1/2 ภาคเรียนที่1/54 (419)
04/10/2554
แบบบันทึกผลการเรียน ชั้น ม.1/1 ภาคเรียนที่1/54 (629)
04/10/2554
ปะหน้าซองข้อสอบ (1,174)
13/09/2554
ตัวอย่างใบปะหน้าข้อสอบ (1,866)
13/09/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา (899)
13/09/2554
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี ๒๕๕๔ (1,091)
08/09/2554
สำรวจนักเรียนไม่มีสิทธิสอบปลายภาค (437)
05/09/2554
คำสั่งโรงเรียนบ้านดอนกลาง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๔ (3,429)
01/08/2554
บันทึกข้อความแบบรายงานการเยี่ยมบ้าน (1,367)
04/08/2554
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (458)
21/07/2554
ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” (761)
14/07/2554
ผลการประกวดการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี (762)
14/07/2554
แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน (ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน) (571)
12/07/2554
แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (827)
11/07/2554
แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2554 (1,633)
11/07/2554
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน (1,181)
11/07/2554
ตัวอย่าง เอกสารประกอบหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ (645)
08/07/2554
ปฏิทินงานวิชาการ โรงเรียนบ้านดอนกลาง ปีการศึกษา 2554 (696)
05/07/2554
บทสวดมนต์ประจำสัปดาห์ (932)
01/07/2554
โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด (890)
28/06/2554
เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ (539)
19/06/2554
รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (510)
17/06/2554
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ส (516)
17/06/2554
แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 (1,661)
15/06/2554
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2 (851)
14/06/2554
รายชื่อนักเรียนไฟล์ไมรโครซอร์ฟเวิร์ต (705)
07/06/2554
หลักสูตรดอนกลางฉบับปรับปรุง (ประถม) (573)
02/06/2554
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ (529)
02/06/2554
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ (653)
02/06/2554
คำสั่งวันไหว้ครู (3,021)
31/05/2554
ตารางสรุปโครงการของกลุ่มงานเพื่อเสนอฝ่ายงบฯ‏ (608)
27/05/2554
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระ และ หลักสูตรดอนกลางฉบับปรับปรุง (504)
25/05/2554
การมอบหมายงานในหน้าที่และหน้าที่พิเศษฯ (งานฝ่ายวิชาการ) (1,497)
20/05/2554
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ (2,319)
20/05/2554
สถิตินักเรียนประจำวัน ศุกร์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (809)
20/05/2554
คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านดอนกลาง ปีการศึกษา 2554 (ฉบับร่าง) (1,751)
19/05/2554
โครงสร้างการบริหารงาน ร.ร. (518)
18/05/2554
ตารางเรียนปี 54 สำหรับนักเรียน (550)
30/05/2554
รายชื่อนักเรียน บ้านดอนกลาง 54 (708)
11/07/2554
ตารางเรียนปี 54 สำหรับครูผู้สอน (480)
30/05/2554
บัสชีราคาวัสดุ การจัดจ้างอาคารเอนกประสงค์ สปช.203/26และซ่อมแซมอาคารฯ (986)
02/05/2554
แบบบันทึกรายงานผลการเรียน (1,023)
09/04/2554
แบบเก็บข้อมูลมฐ. สพฐ. ด้านผู้เรียน (876)
06/04/2554
แบบเก็บข้อมูล มฐ. สมศ. ด้านผู้เรียน (984)
06/04/2554
แผยกลยุทย์ของ สพฐ 54 (685)
29/03/2554
แบบฟร์มโครงการ/กิจกรรม ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 54 (1,112)
29/03/2554
แนวทางในการนำมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อประกอบการจัดทำ SAR53 (963)
29/03/2554
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสาม(ระดับปฐมวัย) (3,578)
29/03/2554
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสาม(ระดับขั้นพื้นฐาน) (765)
29/03/2554
แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา52 (598)
29/03/2554
มาตรฐานการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ลว.๑๖ ก.พ. ๒๕๕๔ (1,226)
29/03/2554
ผล O-Net ปีการศึกษา 2553 ม.3 (505)
28/03/2554
ผล O-Net ปีการศึกษา 2553 ป.6 (680)
28/03/2554