เผยแพร่ผลงาน (1/226) [14/08/2557]
โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ สพป.นราธิวาส 1
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึ...
สัมนาคณะกรรมการสถานศึกษา (0/423) [02/06/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ
ทัศนศึกษาจังหวัดชลบุรี (0/386) [02/06/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมโรงเรียนบ้านอีนอ (0/395) [27/05/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านอีนอ E-nor School สพป.นธ.1
ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)
ดญ.นูรอาซีกีน สะแอเต๊ะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง (0/938) [28/12/2556]
โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ สพป.นราธิวาส 1
ดญ.นูรอาซีกีน สะแอเต๊ะ นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านซากอ ได้เป็นตัวแทน การแข่งขันการเล่า...
สคส.ปีใหม่ ๒๕๕๗ (0/1041) [28/12/2556]
โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ สพป.นราธิวาส 1
สวัสดีวันนี้วันปีใหม่ ขอจงให้จงได้สิ่งที่หวัง คิดอะไรขอให้สมใจกัน มีเงินพันให้ได้นับไ...
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (0/860) [28/12/2556]
โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ สพป.นราธิวาส 1
นำโดยนายสันต์ นิลสมาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา มาปรึกษาหารือ เ...
ข่าวและกิจกรรม นราธิวาส เขต 1 ทั้งหมด »