โรงเรียนบ้านนากลาง
ตำบลนาเหล่า   หมู่ที่ 9 ถ. อุดรธานี - วังสะพุง ต. นาเหล่า อ. นาวัง จ. หนองบัวลำภู  39170   [ หนองบัวลำภู เขต 2 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 

โรงเรียนบ้านนากลาง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโรงเรียนบ้านนากลาง

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่งหนังสือ E-Docs ผลการเรียน
ข่าวและกิจกรรม

รอดำเนินการ

e-Document:: ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์