โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ [ชัยภูมิ เขต 2] บ้านโนนดินจี่ 12 ซ.โนนดินจี่12 ถ.โนนดินจี่ - โอโล ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทร. 044 - 861 939

ระบบแจ้งเตือนการระงับการแสดงเว็บไซต์ชั่วคราว 
  เว็บไซต์นี้ถูกระงับการแสดงข้อมูลชั่วคราว เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 1948145426 ปี 3 เดือน 4 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 25/06/2552 14:03:18

  ติดต่อหน่วยงาน : โรงเรียนบ้านโนนดินจี่
บ้านโนนดินจี่ 12 ซ.โนนดินจี่12 ถ.โนนดินจี่ - โอโล ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทร. 044 - 861 939 (ติดต่อ นายธนวัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์) Email : Thanawat2501@windowslive.com
ส่งข้อความถึง : โรงเรียนบ้านโนนดินจี่


  หมายเหตุ : ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถทำการแสดงข้อมูลเว็บไซต์ โดยการ login เข้าทำการอัปเดทข้อมูล เข้าสู่ระบบ


ข่าวเพื่อนบ้าน ชัยภูมิ เขต 2