โรงเรียนวัดพะยอม
วัดพะยอม   ๔ ถ. เลียบคลองระพีพัฒน์ ต. พยอม อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐   [ พระนครศรีอยุธยา 1 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : โรงเรียนเพชรเกษม(จตุรงค์สงครามอนุสรณ์), บ้านสวนศิริเมือง, โรงเรียนจตุวัฏมหาราชานุสรณ์ 
 


ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนวัดพะยอม พืชผักที่ปลูกด้วยวิธีการไม่ใช้ดิน (Hydropornic)
(เข้าชม 3 ครั้ง)
ประเภท : อื่น ๆ
ราคา : 50 - 100 บาท/1
รายละเอียด : จำหน่ายพืชผักที่ปลูกด้วยวิธีการไม่ใช้ดิน (Hydropornic) เช่น กวางตุ้ง ผักบุ้ง คะน้า ฯลฯ และถั่วงอก (สัปดาห์ละ 2 วัน พุธ และศุกรฺ์)
ติดต่อ : ทนงศักดิ์ แตงชาติ
โทรศัพท์ : 0865356221
อัปเดท : 21/06/2552