โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ [สกลนคร เขต 1] 31 6 ซ.- ถ.นิตโย ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 47230 โทร. 042-751201

ระบบแจ้งเตือนการระงับการแสดงเว็บไซต์ชั่วคราว 
  เว็บไซต์นี้ถูกระงับการแสดงข้อมูลชั่วคราว เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 1867061286 ปี
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 25/06/2552 19:47:34

  ติดต่อหน่วยงาน : โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่
31 6 ซ.- ถ.นิตโย ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทร. 042-751201 (ติดต่อ นายศักดิ์ชาย อุปรี) Email : sjthare@yahoo.com
ส่งข้อความถึง : โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่


  หมายเหตุ : ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถทำการแสดงข้อมูลเว็บไซต์ โดยการ login เข้าทำการอัปเดทข้อมูล เข้าสู่ระบบ


ข่าวเพื่อนบ้าน สกลนคร เขต 1 
 
ประชุมผู้ปกครอง (0/1147) [14/01/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์ว...
วันเด็กแห่งชาติ 2557 (0/1168) [14/01/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์ว...
รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการติดตามความยั่งยืนโรงเรียนดีใกล้บ้าน (0/892) [14/01/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา
ท่านผู้อำนวยการ นายเวศ กุตระแสง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเห...