โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)
78   หมู่ที่ 2 ซ. - ถ. ทุ่งโฮ้ง-ป่าแดง ต. ป่าแดง อ. เมืองแพร่ จ. แพร่  54000   [ แพร่ เขต 1 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 

พัฒนาการศึกษา นำพาคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่สู่ประชาคมอาเซียน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่งหนังสือ E-Docs ผลการเรียน
ข่าวและกิจกรรม
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมหลังคาอาคารเรียน (0/438) [23/02/2558]

โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมหลังคาอาคารเรีย...

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา (0/459) [26/01/2558]

โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษ...

ร่วมงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2557 (0/556) [09/12/2557]

ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางลักษณภูมินันท์ โสภา นำนักเรียนร่วมงานพระรา...

เข้าค่ายภาษาอังกฤษเซนต์ฟรังฯสู่อาเซียน (0/687) [27/10/2557]

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายภาษาอังกฤษเซนต์ฟรังฯสู่อาเซียน ระด...

รับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2... (0/908) [12/09/2557]

ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัลหนึ่ง...


e-Document:: ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ (334)
14/01/2557
คำขวัญโรงเรียน (425)
13/01/2557
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ (357)
13/01/2557
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (358)
24/12/2556
ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง (353)
24/12/2556
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2557 (427)
24/12/2556
การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (384)
24/12/2556
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2555 (341)
24/12/2556
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา 2555 (347)
24/12/2556
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2556 (363)
24/12/2556

ข่าวเพื่อนบ้าน [แพร่ เขต 1]  
 
รางวัลเกียรติยศ (0/369) [28/07/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)
ผู้ว่าราชการจังกวัดแพร่มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านใน ใ...
คีตะมวยไทย (0/336) [23/07/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) ได้ส่งกิจกรรมคีตะมวยไทยเข้าแข่งขันมหกรรม...
ปล่อยปลา (0/381) [28/06/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)
ศุนย์วิจัยพัฒนาประมงนำ้จืด จังหวัดแพร่ สนับสนุนพันธุ์ปลานิล ปลาทับทิม จำ...
โครงการเด็กไทยแก้มใส (0/637) [28/06/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใส เพือสืบสานตามพระ...
ไหว้คร (0/333) [28/06/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)
ปีการศึกษา 2558เปิดเรียน 18 พค.2558 11 มิถุนายน 2558 เป็นสับดาแห่งการไ...
ไหว้ครู (0/305) [28/06/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)
ปีการศึกษา 2558 เปิดภาคเรียน 18 พฤษภาคม 2558 ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรี...
ปรับปรุงเสร็จ (0/458) [13/03/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)
ตามที่โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) ได้รับอนุมัติงบประมาณปรับปรุงหลังค...

ข่าวเพื่อนบ้าน [แพร่] 
 
คณะครูนักเรียนและชุมชนพัฒนาโรงเรียน (0/462) [08/12/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านแม่รัง [แพร่ เขต 2]
ครูและนัเรียนกับชุมชนร่วมกันทำความสะอาดวัดและในหมู่บ้านและโรงเรียน
คณะครูนักเรียนและชุมชุนตอนคณะมีชัยพัฒนา (0/429) [08/12/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านแม่รัง [แพร่ เขต 2]
ประเมินระบบประกันคูณภาพในสถานศึกษา (0/527) [25/08/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านแม่รัง [แพร่ เขต 2]
คณะกรรมการได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่รัง วันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม...
แห่เทียน (0/603) [15/07/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านแม่รัง [แพร่ เขต 2]
คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันทำบุญแห่เทียนจำนำพรรษาฟังเทศน์และได้ช่วยกัน...
คณะครูโรงเรียนมีชัยพัฒนา (1/580) [15/07/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านแม่รัง [แพร่ เขต 2]
ท่านสัมนาน และคณะได้เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่รัง เกี่ยวกับเกษตรเพื่อธุระ...
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียน (0/552) [11/07/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านแม่รัง [แพร่ เขต 2]
นายอนุพงศ์ ได้รับมอบหมายผู้ทำหน้าประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้เข้าอบรมเชิงป...
วันสุนทรภู่ (0/604) [27/06/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านแม่รัง [แพร่ เขต 2]
ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวประงานวันสุนทรภู่

หนังสือราชการจาก สพฐ  
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 56,075
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 06/08/2558 08:55:25
เปิดใช้บริการเมื่อ 25/06/2552 อายุสมาชิก 6 ปี 8 เดือน 22 วัน


Supported by Thai-School.net
สงวนลิขสิทธ์ ® จุดาบุตรกรุ๊ป


นายนพรัตน์ ส่วนบุญ ผู้บริหาร โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)


นายนพรัตน์ ส่วนบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้บริหาร

นายนพรัตน์ ส่วนบุญ ผู้ดูแลเว็บไซต์


นายนพรัตน์ ส่วนบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ดูแลเว็บไซต์


รอดำเนินการ
ประธานนักเรียน
เวลา
ข้อมูลหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหาร ฯ
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลอาคาร ฯ
ข้อมูลนักเรียน

หน่วยงานในสังกัด
 อูคูเลเล่มิวสิคแพร่
 โรงเรียนบ้านสะเลียม(..
 บ้านปทุม
 โรงเรียนบ้านใน(อินทร..
 
 โรงเรียนร้องกวางอนุส..
 เข้าสู่ โรงเรียนพิริ..
 โรงเรียนคุ้มครองผู้บ..
 โรงเรียนวิถีพุทธ
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภ..

หน่วยงานในเครือข่าย