โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) [แพร่ เขต 1] 78 หมู่ที่ 2 ซ.- ถ.ทุ่งโฮ้ง-ป่าแดง ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทร. 054599242

โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)
78  หมู่ที่ 2ซ. -ถ. ทุ่งโฮ้ง-ป่าแดงต. ป่าแดงอ. เมืองแพร่จ. แพร่54000  [ แพร่ เขต 1]

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :

  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : ห้องสมุดสถาบันเรียนพิเศษณรินฯ , โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม , โรงเรียนบ้านน้ำทอน ,

พัฒนาการศึกษา นำพาคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่สู่ประชาคมอาเซียน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่งหนังสือ E-Filling E-Document ผลการเรียน
ข่าวและกิจกรรม
ร่วมงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2557 (0/53) [09/12/2557]

ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางลักษณภูมินันท์ โสภา นำนักเรียนร่วมงานพระรา...

เข้าค่ายภาษาอังกฤษเซนต์ฟรังฯสู่อาเซียน (0/132) [27/10/2557]

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายภาษาอังกฤษเซนต์ฟรังฯสู่อาเซียน ระด...

รับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2... (0/436) [12/09/2557]

ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัลหนึ่ง...

คณะครูนักเรียนร่วมงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา (0/612) [13/12/2556]

ผู้อำนวยการโรงเรียน นางลักษณภูมินันท์ โสภา นางสาวลัดดาวัลย์ วันสนุก พร้...

คณะครูนักเรียนร่วมงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา (0/595) [13/12/2556]

ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวลัดดาวัลย์ วันสนุก ร่วมงานพระราชพิธีถวายเค...


e-Document:: ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ (133)
14/01/2557
คำขวัญโรงเรียน (180)
13/01/2557
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ (126)
13/01/2557
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (139)
24/12/2556
ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง (128)
24/12/2556
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2557 (186)
24/12/2556
การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (146)
24/12/2556
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2555 (133)
24/12/2556
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา 2555 (131)
24/12/2556
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2556 (144)
24/12/2556

กระดานข่าว 
ยังไม่มีข้อมูล


ข่าวเพื่อนบ้าน  
 
เปิดงานมอบทุนการศึกษาบิ๊กซี (0/88) [29/10/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)
18 ตุลาคม 2557 แอโรบิกมวยไทยโรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) ได้ไปแสดงใ...
ปีการศึกษา2557 (0/307) [17/05/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 วันที่ 16 พฤ...
รับมอบอุปกรณ์การเรียน (0/610) [07/12/2556]
โดย : โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 นายอิทธิพร อินทแปสาธน์ และภรรยา จากกรุงเทพ...
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (0/565) [07/12/2556]
โดย : โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)
สาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี สาขางานวิชาเกษตร โรงเรียนไ...
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา (0/609) [28/08/2556]
โดย : โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนน...
การแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปี2556 (0/709) [15/08/2556]
โดย : โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ มอบรางวัลชนะเลิศให้กับนักกีฬาโรงเรียนบ้านใน(อิ...
เข้าค่ายศิลปศึกษา (0/914) [24/04/2556]
โดย : โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการช่วงปิดภาคเร...

ข่าวเพื่อนบ้าน 
 
คณะครูนักเรียนและชุมชนพัฒนาโรงเรียน (0/32) [08/12/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านแม่รัง [แพร่ เขต 2]
ครูและนัเรียนกับชุมชนร่วมกันทำความสะอาดวัดและในหมู่บ้านและโรงเรียน
คณะครูนักเรียนและชุมชุนตอนคณะมีชัยพัฒนา (0/25) [08/12/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านแม่รัง [แพร่ เขต 2]
ประเมินระบบประกันคูณภาพในสถานศึกษา (0/124) [25/08/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านแม่รัง [แพร่ เขต 2]
คณะกรรมการได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่รัง วันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม...
แห่เทียน (0/172) [15/07/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านแม่รัง [แพร่ เขต 2]
คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันทำบุญแห่เทียนจำนำพรรษาฟังเทศน์และได้ช่วยกัน...
คณะครูโรงเรียนมีชัยพัฒนา (1/176) [15/07/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านแม่รัง [แพร่ เขต 2]
ท่านสัมนาน และคณะได้เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่รัง เกี่ยวกับเกษตรเพื่อธุระ...
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียน (0/170) [11/07/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านแม่รัง [แพร่ เขต 2]
นายอนุพงศ์ ได้รับมอบหมายผู้ทำหน้าประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้เข้าอบรมเชิงป...
วันสุนทรภู่ (0/168) [27/06/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านแม่รัง [แพร่ เขต 2]
ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวประงานวันสุนทรภู่

หนังสือราชการจาก สพฐ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 53,033
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 09/12/2557 13:40:33
เปิดใช้บริการเมื่อ 25/06/2552 อายุสมาชิก 5 ปี 6 เดือน 24 วัน


Supported by Thai-School.net
สงวนลิขสิทธ์ ® จุดาบุตรกรุ๊ป


นายนพรัตน์ ส่วนบุญ ผู้บริหาร โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)


นายนพรัตน์ ส่วนบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้บริหาร

นายนพรัตน์ ส่วนบุญ ผู้ดูแลเว็บไซต์


นายนพรัตน์ ส่วนบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ดูแลเว็บไซต์เด็กชายธนภูมิ กองกาญจน์
ประธานนักเรียน
เวลา
ข้อมูลหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหาร ฯ
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลอาคาร ฯ
ข้อมูลนักเรียน

หน่วยงานในสังกัด
 อูคูเลเล่มิวสิคแพร่
 โรงเรียนบ้านสะเลียม(..
 บ้านปทุม
 โรงเรียนบ้านใน(อินทร..
 
 โรงเรียนร้องกวางอนุส..
 เข้าสู่ โรงเรียนพิริ..
 โรงเรียนคุ้มครองผู้บ..
 โรงเรียนวิถีพุทธ
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภ..

หน่วยงานในเครือข่าย
 กลุ่มงานนโยบายและแผน..
 กลุ่มงานบริหารบุคคล ..
 ระบบ data on web
 ระบบ e-office
 ระบบ e-money
 ตรวจสลากกินแบ่ง
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพ..
 กูเกิลดอทคอม


EasyHorpak.com ชีวิตที่ง่ายขึ้น
บริษัททัวร์, ท่องเที่ยว,  แพคเกจทัวร์ , ตั๋วเครื่องบิน, รถให้เช่า, โรงแรม, รีสอร์ท, มัคคุเทศก์, รถเช่า, น้ำตก, เกาะช้าง, แผนที่ประเทศไทย ข้อมูล, ทั่วไทย, ทั่วโลก