โรงเรียนวัดสระยายโสม [สุพรรณบุรี เขต 2] สระยายโสม 3 ถ.มาลัยแมน ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220 โทร. .035-559235

ระบบแจ้งเตือนการระงับการแสดงเว็บไซต์ชั่วคราว 
  เว็บไซต์นี้ถูกระงับการแสดงข้อมูลชั่วคราว เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 913143972 ปี 11 เดือน 6 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 13/08/2555 14:59:09

  ติดต่อหน่วยงาน : โรงเรียนวัดสระยายโสม
สระยายโสม 3 ถ.มาลัยแมน ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220
โทร. .035-559235 (ติดต่อ พิมพ์ใจ พัฒน์ศรี) Email : pimjai777@hotmail.com
ส่งข้อความถึง : โรงเรียนวัดสระยายโสม


  หมายเหตุ : ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถทำการแสดงข้อมูลเว็บไซต์ โดยการ login เข้าทำการอัปเดทข้อมูล เข้าสู่ระบบ


ข่าวเพื่อนบ้าน สุพรรณบุรี เขต 2 
 
สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ (0/17) [04/07/2558]
โดย : โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ
ผอ.ขจิต ทองเพ็ชร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์จากเศษวัสด...
โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 (0/14) [04/07/2558]
โดย : โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ
ผอ.ขจิต ทองเพ็ชร์ ร่วมศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านท่าเสา จังหวัดระยอง โด...
รางวัลวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ (0/16) [04/07/2558]
โดย : โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ
เด็กชายพงษ์ศักดิ์ ศรีคำ เด็กชายภานุพงษ์ พุ่มเปลี่ยน ร่วมกิจกรรมค่ายส...
Thailand Go Green 2557 (0/39) [04/07/2558]
โดย : โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ
โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ นำโดย ผอ.ขจิต ทองเพ็ชร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงก...
ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 17 (0/11) [04/07/2558]
โดย : โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ
ผอ.ขจิต ทองเพ็ชร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปีที...
โครงการมหิงสาสายสืบ ปี 2556 (0/8) [04/07/2558]
โดย : โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ
นายเจริญ ตาดี และตัวแทนนักเรียน ร่วมพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โครง...
การประชุมวิชาการระดับชาติ (0/10) [04/07/2558]
โดย : โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ
นายเจริญ ตาดี นำเสนอผลงานวิจัยระดับ ดี ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ...