โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ [สกลนคร เขต 2] บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 6 ซ.- ถ.- ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 โทร. 042705696

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
บ้านนาดอกไม้  หมู่ที่ 6ซ. -ถ. -ต. บงใต้อ. สว่างแดนดินจ. สกลนคร47110  [ สกลนคร เขต 2]

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :

  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : ห้องสมุดสถาบันเรียนพิเศษณรินฯ , โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม , โรงเรียนบ้านน้ำทอน ,

คำขวัญ "เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม"
อักษรย่อของโรงเรียน
“ ด.ม. ”
สีประจำโรงเรียน
“ ฟ้า ขาว ”
วิสัยทัศน์ "ให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีการใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรมรักธรรมชาติ พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน"
พันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ
2. พัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมใช้สื่อทันสมัย
3. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ " นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ เป็นที่ยอมรับของสังคมและอยู่ร่วม
กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข "

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่งหนังสือ E-Filling E-Document ผลการเรียน
ข่าวและกิจกรรม

รอดำเนินการ

e-Document:: ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 


รอดำเนินการกระดานข่าว 
ยังไม่มีข้อมูล


ข่าวเพื่อนบ้าน  
 
แอโรบิคโรงเรียน (0/241) [17/09/2557]
โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง
แอโรบิคโร (0/228) [17/09/2557]
โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง
กิจกรรมอำลาสถาบัน (0/532) [24/03/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านดอนยานาง
จัดกิจกรรมอำลาให้กับลูกศิษย์ ที่จบ ป.6 ปีการศึกษา 2556
เพิ่มสีสันของรั้ว ร.ร.ใหม่ (0/577) [24/03/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านดอนยานาง
เพิ่มความหวานให้กับรั้วโรงเรียน
"มารีย์พิทักษ์ เปิดโลกเรียนรู้ สู่อาเซียน" (0/1993) [20/02/2556]
โดย : มารีย์พิทักษ์พังโคน
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ได้จัดกิจกรรมวันวิชาการ "มารีย์พิทั...
วงดนตรี เมธาศึกษา (0/2310) [31/01/2556]
โดย : โรงเรียนเมธาศึกษา
เพลง ง่ายเกินไป ชมวีดีโอตามลิ้งนี้ครับ http://www.youtube.com/watch?v=o...
รับการประเมินภายนอกรอบที่ 3 (0/1877) [31/01/2556]
โดย : โรงเรียนเมธาศึกษา
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินภายนอก ด้วยความยินดียิ่ง โรงเรียนเมธาศ...

ข่าวเพื่อนบ้าน 
 
ประชุมผู้ปกครอง (0/878) [14/01/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา [สกลนคร เขต 1]
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร...
วันเด็กแห่งชาติ 2557 (0/871) [14/01/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา [สกลนคร เขต 1]
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร...
รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการติดตามความยั่งยืนโรงเรียนดีใกล้บ้าน (0/669) [14/01/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา [สกลนคร เขต 1]
ท่านผู้อำนวยการ นายเวศ กุตระแสง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อ...
ถวายพระพร 5 ธันวามหาราช (0/978) [06/12/2556]
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา [สกลนคร เขต 1]
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อฯ นำท่านผู้อำนวยการโดย นายเวศ กุตระแสง พร้อมด้ว...
ถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2556 (0/1025) [04/11/2556]
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา [สกลนคร เขต 1]
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อฯ นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายเวศ กุตระแสง พร้อมด้ว...
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 (1/945) [01/11/2556]
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา [สกลนคร เขต 1]
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา โดยท่านผู้อำนวยการ นายเวศ กุตร...
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์เครือข่าย ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 (0/1038) [27/09/2556]
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา [สกลนคร เขต 1]
เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2556 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทย...

หนังสือราชการจาก สพฐ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 5,255
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10/08/2557 11:08:46
เปิดใช้บริการเมื่อ 21/05/2552 อายุสมาชิก 5 ปี 7 เดือน 29 วัน


Supported by Thai-School.net
สงวนลิขสิทธ์ ® จุดาบุตรกรุ๊ป


นายปัญญา วุฒนาม ผู้บริหาร โรงเรียนบ้านนาดอกไม้


นายปัญญา วุฒนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้บริหาร

นางอรชร ศรีสร้อย ผู้ดูแลเว็บไซต์


นางอรชร ศรีสร้อย
ครู คศ.๓
ผู้ดูแลเว็บไซต์


รอดำเนินการ
ประธานนักเรียน
เวลา
ข้อมูลหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหาร ฯ
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลอาคาร ฯ
ข้อมูลนักเรียน

ผลงานนักเรียน
 ผลงานที่น่าภูมิใจ

หน่วยงานในสังกัด
 บ้านสีสุกห้วยโมง
 ศูนย์เครือข่ายการศึก..
 บ้านง่อนหนองพะเนาว์
 โรงเรียนอนุบาลเจริญศ..
 โรงเรียนบ้านสร้างแป้..
 Tps
 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้..
 มารีย์พิทักษ์พังโคน
 โรงเรียนบ้านหนองหอยค..
 โรงเรียนเมธาศึกษา
 โรงเรียนบ้านดอนยาวปร..
 sawangsamakee
 โรงเรียนบ้านดอนยานาง
 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่..
 โรงเรียนบ้านดงจันทูห..

หน่วยงานในเครือข่าย
 ข่าว สกสค
 กคศ
 ครูไทยอินโฟร์ สกล
  แผนที่กรุงเทพ
 ภาพนิ่งเนื่องในวโรกา..
 อัตรากำลังครู
 เมล์ ร.ร. บ้านนาดอกไ..
 เวบ 2 ร.ร.บ้านนาดอก..
 สลากกินแบ่ง
 โปรแกรมน่ารู้
 โปรแกรมฆ่าไวรัส
 แบบประเมินวิทยฐานะ
 ศูนย์บริการเด็กด้วยโ..
 กระทรวงศึกษาธิการ
 ครูสกล ดอท คอม


EasyHorpak.com ชีวิตที่ง่ายขึ้น
บริษัททัวร์, ท่องเที่ยว,  แพคเกจทัวร์ , ตั๋วเครื่องบิน, รถให้เช่า, โรงแรม, รีสอร์ท, มัคคุเทศก์, รถเช่า, น้ำตก, เกาะช้าง, แผนที่ประเทศไทย ข้อมูล, ทั่วไทย, ทั่วโลก