โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ [สกลนคร เขต 2] บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 6 ซ.- ถ.- ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 โทร. 042705696

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
บ้านนาดอกไม้  หมู่ที่ 6ซ. -ถ. -ต. บงใต้อ. สว่างแดนดินจ. สกลนคร47110  [ สกลนคร เขต 2]

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :

ระบบแจ้งเตือนการอัปเดทข้อมูล 
  เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 1 ปี 26 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 10/08/2557 11:08:46
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : วัดบน\"ประจงอนุสรณ์\" , แนวข้อสอบเอกปฐมวัยกับ ดร.ณรงค์ ศิริเมือง , โรงเรียนบ้านวังแข้ ,

คำขวัญ "เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม"
อักษรย่อของโรงเรียน
“ ด.ม. ”
สีประจำโรงเรียน
“ ฟ้า ขาว ”
วิสัยทัศน์ "ให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีการใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรมรักธรรมชาติ พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน"
พันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ
2. พัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมใช้สื่อทันสมัย
3. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ " นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ เป็นที่ยอมรับของสังคมและอยู่ร่วม
กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข "

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่งหนังสือ E-Filling E-Document ผลการเรียน
ข่าวและกิจกรรม

รอดำเนินการ

e-Document:: ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 


รอดำเนินการกระดานข่าว 
ยังไม่มีข้อมูล


ข่าวเพื่อนบ้าน  
 
โรงเรียนบ้านดอนยานาง รับการประเมินภายนอกรอบ สาม (0/488) [24/12/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านดอนยานาง
วันที่ 22-24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คณะผู้ประเมิน สมศ. มาตรวจประเมินคุณภาพภ...
เล่นสนุกกับสนามเด็กเล่น BBL (0/1257) [20/12/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านดอนยานาง
เด็กๆสนุกกับสนามเด็กเล่น BBL ที่สร้างขึ้นจากแนวคิดจากดูงานที่ จ.สุพรรณบุ...
งานเกษียณ อ.อาภรณ์ เจริญไชย (0/508) [20/12/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านดอนยานาง
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557 โรงเรียนบ้านดอนยานางได้จัดงานเกษียณอายุราชกา...
แอโรบิคโรงเรียน (0/790) [17/09/2557]
โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง
แอโรบิคโร (0/818) [17/09/2557]
โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง
กิจกรรมอำลาสถาบัน (0/1069) [24/03/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านดอนยานาง
จัดกิจกรรมอำลาให้กับลูกศิษย์ ที่จบ ป.6 ปีการศึกษา 2556
เพิ่มสีสันของรั้ว ร.ร.ใหม่ (0/1104) [24/03/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านดอนยานาง
เพิ่มความหวานให้กับรั้วโรงเรียน

ข่าวเพื่อนบ้าน 
 
โรงเรียนพี่ก็มี BBL นะคะ (0/218) [02/07/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา [สกลนคร เขต 1]
วันนี้ 2 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อฯ นำโดยท่านผู้อำนวยการ เว...
วันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด (0/171) [26/06/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา [สกลนคร เขต 1]
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อฯ นำโดยท่านผู้อำนวยการ เวศ กุตระแสง ร่วมกับองค์...
นิเทศติดตามการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (0/172) [22/06/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา [สกลนคร เขต 1]
นายวิทยา ชุมปัญญา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต...
นักเรียน....กราบ (0/253) [18/06/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา [สกลนคร เขต 1]
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อฯ นำโดยท่านผู้อำนวยการ เวศ กุตระแสง พร้อมด้วยคณ...
ประชาธิปไตยในโรงเรียน (0/201) [12/06/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา [สกลนคร เขต 1]
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โดยจัดให้มีการเ...
โครงการเพื่อน online (0/226) [03/06/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา [สกลนคร เขต 1]
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษำร์วิทยา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ เวศ กุตร...
วันวิสาขบูชา (0/290) [30/05/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา [สกลนคร เขต 1]
วันวิสาขบูชา 2558 วันนี้เรามี ประวัติวันวิสาขบูชา ความสําคัญวันวิสาขบ...

หนังสือราชการจาก สพฐ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 5,828
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10/08/2557 11:08:46
เปิดใช้บริการเมื่อ 21/05/2552 อายุสมาชิก 6 ปี 4 เดือน 14 วัน


Supported by Thai-School.net
สงวนลิขสิทธ์ ® จุดาบุตรกรุ๊ป


นายปัญญา วุฒนาม ผู้บริหาร โรงเรียนบ้านนาดอกไม้


นายปัญญา วุฒนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้บริหาร

นางอรชร ศรีสร้อย ผู้ดูแลเว็บไซต์


นางอรชร ศรีสร้อย
ครู คศ.๓
ผู้ดูแลเว็บไซต์


รอดำเนินการ
ประธานนักเรียน
เวลา
ข้อมูลหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหาร ฯ
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลอาคาร ฯ
ข้อมูลนักเรียน

ผลงานนักเรียน
 ผลงานที่น่าภูมิใจ

หน่วยงานในสังกัด
 บ้านสีสุกห้วยโมง
 ศูนย์เครือข่ายการศึก..
 บ้านง่อนหนองพะเนาว์
 โรงเรียนอนุบาลเจริญศ..
 โรงเรียนบ้านสร้างแป้..
 Tps
 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้..
 มารีย์พิทักษ์พังโคน
 โรงเรียนบ้านหนองหอยค..
 โรงเรียนเมธาศึกษา
 โรงเรียนบ้านดอนยาวปร..
 sawangsamakee
 โรงเรียนบ้านดอนยานาง
 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่..
 โรงเรียนบ้านดงจันทูห..

หน่วยงานในเครือข่าย
 ข่าว สกสค
 กคศ
 ครูไทยอินโฟร์ สกล
  แผนที่กรุงเทพ
 ภาพนิ่งเนื่องในวโรกา..
 อัตรากำลังครู
 เมล์ ร.ร. บ้านนาดอกไ..
 เวบ 2 ร.ร.บ้านนาดอก..
 สลากกินแบ่ง
 โปรแกรมน่ารู้
 โปรแกรมฆ่าไวรัส
 แบบประเมินวิทยฐานะ
 ศูนย์บริการเด็กด้วยโ..
 กระทรวงศึกษาธิการ
 ครูสกล ดอท คอม


EasyHorpak.com ชีวิตที่ง่ายขึ้น
บริษัททัวร์, ท่องเที่ยว,  แพคเกจทัวร์ , ตั๋วเครื่องบิน, รถให้เช่า, โรงแรม, รีสอร์ท, มัคคุเทศก์, รถเช่า, น้ำตก, เกาะช้าง, แผนที่ประเทศไทย ข้อมูล, ทั่วไทย, ทั่วโลก