โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
บ้านนาดอกไม้   หมู่ที่ 6 ซ. - ถ. - ต. บงใต้ อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร  47110   [ สกลนคร เขต 2 ] 188.166.233.208
    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : โรงเรียนบ้านกลาง, วัดบน"ประจงอนุสรณ์", แนวข้อสอบเอกปฐมวัยกับ ดร.ณรงค์ ศิริเมือง 
 

คำขวัญ "เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม"
อักษรย่อของโรงเรียน
“ ด.ม. ”
สีประจำโรงเรียน
“ ฟ้า ขาว ”
วิสัยทัศน์ "ให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีการใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรมรักธรรมชาติ พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน"
พันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ
2. พัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมใช้สื่อทันสมัย
3. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ " นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ เป็นที่ยอมรับของสังคมและอยู่ร่วม
กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข "

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่งหนังสือ E-Filling E-Document ผลการเรียน
ข่าวและกิจกรรม

รอดำเนินการ

e-Document:: ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 


รอดำเนินการกระดานข่าว 
ยังไม่มีข้อมูล


ข่าวเพื่อนบ้าน [สกลนคร เขต 2]  
 
โรงเรียนบ้านดอนยานาง รับการประเมินภายนอกรอบ สาม (0/685) [24/12/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านดอนยานาง
วันที่ 22-24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คณะผู้ประเมิน สมศ. มาตรวจประเมินคุณภาพภ...
เล่นสนุกกับสนามเด็กเล่น BBL (0/2037) [20/12/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านดอนยานาง
เด็กๆสนุกกับสนามเด็กเล่น BBL ที่สร้างขึ้นจากแนวคิดจากดูงานที่ จ.สุพรรณบุ...
งานเกษียณ อ.อาภรณ์ เจริญไชย (0/760) [20/12/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านดอนยานาง
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557 โรงเรียนบ้านดอนยานางได้จัดงานเกษียณอายุราชกา...
แอโรบิคโรงเรียน (0/1045) [17/09/2557]
โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง
แอโรบิคโร (0/1068) [17/09/2557]
โดย : โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง
กิจกรรมอำลาสถาบัน (0/1330) [24/03/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านดอนยานาง
จัดกิจกรรมอำลาให้กับลูกศิษย์ ที่จบ ป.6 ปีการศึกษา 2556
เพิ่มสีสันของรั้ว ร.ร.ใหม่ (0/1347) [24/03/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านดอนยานาง
เพิ่มความหวานให้กับรั้วโรงเรียน

ข่าวเพื่อนบ้าน [สกลนคร] 
 
โรงเรียนพี่ก็มี BBL นะคะ (0/435) [02/07/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา [สกลนคร เขต 1]
วันนี้ 2 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อฯ นำโดยท่านผู้อำนวยการ เว...
วันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด (0/360) [26/06/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา [สกลนคร เขต 1]
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อฯ นำโดยท่านผู้อำนวยการ เวศ กุตระแสง ร่วมกับองค์...
นิเทศติดตามการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (0/341) [22/06/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา [สกลนคร เขต 1]
นายวิทยา ชุมปัญญา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต...
นักเรียน....กราบ (0/474) [18/06/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา [สกลนคร เขต 1]
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อฯ นำโดยท่านผู้อำนวยการ เวศ กุตระแสง พร้อมด้วยคณ...
ประชาธิปไตยในโรงเรียน (0/383) [12/06/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา [สกลนคร เขต 1]
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โดยจัดให้มีการเ...
โครงการเพื่อน online (0/460) [03/06/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา [สกลนคร เขต 1]
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษำร์วิทยา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ เวศ กุตร...
วันวิสาขบูชา (0/493) [30/05/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา [สกลนคร เขต 1]
วันวิสาขบูชา 2558 วันนี้เรามี ประวัติวันวิสาขบูชา ความสําคัญวันวิสาขบ...

หนังสือราชการจาก สพฐ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 6,121
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10/08/2557 11:08:46
เปิดใช้บริการเมื่อ 21/05/2552 อายุสมาชิก 6 ปี 7 เดือน 13 วัน


Supported by Thai-School.net
สงวนลิขสิทธ์ ® จุดาบุตรกรุ๊ป


นายปัญญา วุฒนาม ผู้บริหาร โรงเรียนบ้านนาดอกไม้


นายปัญญา วุฒนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้บริหาร

นางอรชร ศรีสร้อย ผู้ดูแลเว็บไซต์


นางอรชร ศรีสร้อย
ครู คศ.๓
ผู้ดูแลเว็บไซต์


รอดำเนินการ
ประธานนักเรียน
เวลา
ข้อมูลหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหาร ฯ
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลอาคาร ฯ
ข้อมูลนักเรียน

ผลงานนักเรียน
 ผลงานที่น่าภูมิใจ

หน่วยงานในสังกัด
 บ้านสีสุกห้วยโมง
 ศูนย์เครือข่ายการศึก..
 บ้านง่อนหนองพะเนาว์
 โรงเรียนอนุบาลเจริญศ..
 โรงเรียนบ้านสร้างแป้..
 Tps
 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้..
 มารีย์พิทักษ์พังโคน
 โรงเรียนบ้านหนองหอยค..
 โรงเรียนเมธาศึกษา
 โรงเรียนบ้านดอนยาวปร..
 sawangsamakee
 โรงเรียนบ้านดอนยานาง
 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่..
 โรงเรียนบ้านดงจันทูห..

หน่วยงานในเครือข่าย