โรงเรียนบ้านวังกะทะ [ชัยภูมิ เขต 3] หมู่ 2  ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250 โทร. 044-870340

ระบบแจ้งเตือนการระงับการแสดงเว็บไซต์ชั่วคราว 
  เว็บไซต์นี้ถูกระงับการแสดงข้อมูลชั่วคราว เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 838903622 ปี 8 เดือน 10 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 29/11/2555 21:26:19

  ติดต่อหน่วยงาน : โรงเรียนบ้านวังกะทะ
หมู่ 2  ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250
โทร. 044-870340 (ติดต่อ นายไพบูลย์ โสภากุล [ครู]) Email : wts2010@hotmail.co.th
ส่งข้อความถึง : โรงเรียนบ้านวังกะทะ


  หมายเหตุ : ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถทำการแสดงข้อมูลเว็บไซต์ โดยการ login เข้าทำการอัปเดทข้อมูล เข้าสู่ระบบ


ข่าวเพื่อนบ้าน ชัยภูมิ เขต 3 
 
การประเมินการอ่านและการเขียนภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.1 (0/26) [24/07/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดการสอบวัดความสามารถในการ...
การรับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (0/27) [21/07/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง รับการประเมินระบบดูแลช่วยเห...
การประเมินโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (0/41) [16/07/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบ...
ตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ สาขาวิชาภาษาไทย (0/61) [06/07/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 คุณครูวิชัย อุ่นเรือน นำนักเรียนตัวแทนแข่งขันระ...
พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (0/67) [01/07/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและสวนสน...
พิธีบวงสรวงเนื่องในวันสุนทรภู่ (0/75) [26/06/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดพิธีบวงสรวงเนื่องในวันสุ...
กองพระธรรมทูพมาปฏิบัติธรรม ณ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง (0/79) [21/06/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
วันที่ 17 มิถุนายน 58 เวลา 13.00-15.00 น. รับฟังกองพระธรรมทูพมาปฏิบัติธร...