โรงเรียนบ้านวังกะทะ
หมู่ 2   ต. วังตะเฆ่ อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ  36250   [ ชัยภูมิ เขต 3 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านวังกะทะ
สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่พอเพียง

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่งหนังสือ E-Docs ผลการเรียน
ข่าวและกิจกรรม

รอดำเนินการ

e-Document:: ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านวังกะทะ (819)
30/11/2553

หนังสือราชการจาก สพฐ  
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 7,582
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29/11/2555 21:26:19
เปิดใช้บริการเมื่อ 07/11/2553 อายุสมาชิก 5 ปี 3 เดือน 27 วัน


Supported by Thai-School.net
สงวนลิขสิทธ์ ® จุดาบุตรกรุ๊ป


นางสาวปิยพร เคนวิเศษ ผู้บริหาร โรงเรียนบ้านวังกะทะ


นางสาวปิยพร เคนวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกะทะ
ผู้บริหาร

นายไพบูลย์ โสภากุล ผู้ดูแลเว็บไซต์


นายไพบูลย์ โสภากุล
ครู
ผู้ดูแลเว็บไซต์เด็กหญิงฐิฏารัตน์ เจ็กทอง
ประธานนักเรียน
เวลา
ข้อมูลหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหาร ฯ
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลอาคาร ฯ
ข้อมูลนักเรียน

หน่วยงานในสังกัด
 เครือข่ายโรงเรียนวะต..
 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ..
 โรงเรียนบ้านหัวหนอง
 โรงเรียนชุมชนบ้านห้ว..
 วัดสันตินานาชาติ
 โรงเรียนบ้านซับไทร
 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
 โรงเรียนมงคลศึกษา
 โรงเรียนหนองบัวระเหว..
 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
 โรงเรียนชุมชนบ้านหนอ..
 กศน.หนองบัวระเหว เพื..
 เทพสถิตวิทยา
 โรงเรียนบ้านท่งสว่าง..
 โรงเรียนซับมงคลวิทยา

หน่วยงานในเครือข่าย