โรงเรียนบ้านวังกะทะ [ชัยภูมิ เขต 3] หมู่ 2  ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250 โทร. 044-870340

ระบบแจ้งเตือนการระงับการแสดงเว็บไซต์ชั่วคราว 
  เว็บไซต์นี้ถูกระงับการแสดงข้อมูลชั่วคราว เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 785422612 ปี 6 เดือน 9 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 29/11/2555 21:26:19

  ติดต่อหน่วยงาน : โรงเรียนบ้านวังกะทะ
หมู่ 2  ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250
โทร. 044-870340 (ติดต่อ นายไพบูลย์ โสภากุล [ครู]) Email : wts2010@hotmail.co.th
ส่งข้อความถึง : โรงเรียนบ้านวังกะทะ


  หมายเหตุ : ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถทำการแสดงข้อมูลเว็บไซต์ โดยการ login เข้าทำการอัปเดทข้อมูล เข้าสู่ระบบ


ข่าวเพื่อนบ้าน ชัยภูมิ เขต 3 
 
การรับตำแหน่งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558 (0/6) [27/05/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
วันที่ 25 พ.ค.2558 นางสาวสุธิดา พรมดอนกอย ชั้น ม.6 ส่งมอบตำแหน่ง แล...
การเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2558 (0/20) [22/05/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
ระหว่างวันที่ 21 - 23 พ.ค. 2558
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558 (0/19) [21/05/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
ผลการเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน คือ นางสาวพ...
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 (0/23) [22/05/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
ก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง (0/20) [20/05/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
แนะนำครูใหม่ปีการศึกษา 2558 (0/34) [19/05/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
1. นายธีระวัฒน์ อินทะพันธ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ วิชาเอกดนตรีสากล 2. ...
ขอต้อนรับนักเรียน ผู้ปกครองเข้าสู่การเปิดภาคเรียนใหม่ ๒๕๕๘ (0/44) [20/05/2558]
โดย : โรงเรียนบ้านซับไทร