โรงเรียนบ้านนากลาง
ตำบลนาเหล่า   หมู่ที่ 9 ถ. อุดรธานี - วังสะพุง ต. นาเหล่า อ. นาวัง จ. หนองบัวลำภู  39170   [ หนองบัวลำภู เขต 2 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 

หน่วยงานในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2 
ทั้งหมด 16 หน่วยงาน

 ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็ก (บ้านต้อง)  โรงเรียนโนนอุดมศึกษา
 ศูนย์บริการการศึกษาฯ ภูซางใหญ่วิทยาคม  โรงเรียนบ้านนาโมง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสว่าง  โรงเรียนบ้านไทยนิยม
 KP Club.com  โรงเรียนบ้านนากลาง
 โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสาขาซำภูทอง  โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสาขาซำภูทอง
 โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา   kpstudent club.com
 โรงเรียนชุมชนฯ  โรงเรียนบ้านนาสมนึก
 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ

หน่วยงานในจังหวัด หนองบัวลำภู 
ทั้งหมด 31 หน่วยงาน

 โรงเรียนบ้านดงบาก  โรงเรียนบ้านมอเหนือ
 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2  โรงเรียนบ้านหนองแวง
 โรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพ 19)  โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์
 ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็ก (บ้านต้อง)  โรงเรียนโนนอุดมศึกษา
 ศูนย์บริการการศึกษาฯ ภูซางใหญ่วิทยาคม  โรงเรียนบ้านนาโมง
 โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา  โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา
 โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสว่าง
 หัวนาศึกษาวิทย์  โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร
 โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด  โรงเรียนอนุบาลสุดา
 โรงเรียนบ้านไทยนิยม  KP Club.com
 โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทย์  โรงเรียนบ้านนากลาง
 โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสาขาซำภูทอง  โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสาขาซำภูทอง
 โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา   kpstudent club.com
 โรงเรียนชุมชนฯ  โรงเรียนบ้านนาสมนึก
 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
 โรงเรียนบ้านมอเหนือ

หน่วยงานในเครือข่ายและลิ้งอื่น ๆ 
   
   
   
   school.net