โรงเรียนบ้านหัวนา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 [ร้อยเอ็ด เขต 2] บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 5 ต.ตำบลหนองทัพไทย อ.อำเภอพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 โทร. 0828525889

ระบบแจ้งเตือนการระงับการแสดงเว็บไซต์ชั่วคราว 
  เว็บไซต์นี้ถูกระงับการแสดงข้อมูลชั่วคราว เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 1218397533 ปี 11 เดือน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 21/10/2554 11:26:15

  ติดต่อหน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหัวนา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 5 ต.ตำบลหนองทัพไทย อ.อำเภอพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โทร. 0828525889 (ติดต่อ นางสุพัตรา ผกามาศ [ครู]) Email : paga_atom_su@hotmail.com
ส่งข้อความถึง : โรงเรียนบ้านหัวนา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2


  หมายเหตุ : ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถทำการแสดงข้อมูลเว็บไซต์ โดยการ login เข้าทำการอัปเดทข้อมูล เข้าสู่ระบบ


ข่าวเพื่อนบ้าน ร้อยเอ็ด เขต 2 
 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (0/612) [01/08/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (0/647) [31/07/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริ...
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (2/649) [31/07/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริ...
อบรมกฎจราจร (0/764) [30/07/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว