,  โรงเรียนทั้งหมด 3,285 แห่ง  
แนะนำให้เพื่อน แนะนำให้เพื่อน 
Thai-school.net Update !! ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์

                    ค้นหา ลงทะเบียน ถาม-ตอบ ติดต่อเรา


ข้อมูล  

พบทั้งหมด 10 รายการ
 
ช่วงชั้นที่3โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) (7086)
 247 8 ซ. ถ.หนองแวง หนองแวง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
เว็บไซต์:  http://www.thai-school.net/nws
เขตการศึกษา: ศรีสะเกษ เขต 1
ปรับปรุง:  25/02/2557
หมวด : ศรีสะเกษ » กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (664)
 171 13 ซ.- ถ.- หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ
เว็บไซต์:  http://www.thai-school.net/nonsomboon
เขตการศึกษา: ศรีสะเกษ เขต 1
ปรับปรุง:  12/11/2556
หมวด : ศรีสะเกษ » โนนคูณ
โรงเรียนบ้านสร้างบาก (3987)
 44 10 ซ.- ถ.- วังหิน วังหิน ศรีสะเกษ
เว็บไซต์:  http://www.thai-school.net/sangbak
เขตการศึกษา: ศรีสะเกษ เขต 1
ปรับปรุง:  05/08/2556
หมวด : ศรีสะเกษ » วังหิน
โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) (158)
 - ๑๓ ซ.- ถ.- เขิน น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
เว็บไซต์:  http://www.thai-school.net/anubannamkliang
เขตการศึกษา: ศรีสะเกษ เขต 1
ปรับปรุง:  29/05/2555
หมวด : ศรีสะเกษ » น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง (218)
 82 4 ซ.- ถ.- บ่อแก้ว วังหิน ศรีสะเกษ
เว็บไซต์:  http://www.thai-school.net/sangsabaeng
เขตการศึกษา: ศรีสะเกษ เขต 1
ปรับปรุง:  18/10/2553
หมวด : ศรีสะเกษ » วังหิน
โรงเรียนบ้านเทิน (1031)
 บ้านเทิน 8 ซ.- ถ.- บัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
เว็บไซต์:  http://www.thai-school.net/banturnschool
เขตการศึกษา: ศรีสะเกษ เขต 1
ปรับปรุง:  19/01/2553
หมวด : ศรีสะเกษ » กันทรารมย์
โรงเรียนบ้านโคก (250)
 บ้านโคก ม.5 ซ.- ถ.- ยาง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
เว็บไซต์:  http://www.thai-school.net/bankog
เขตการศึกษา: ศรีสะเกษ เขต 1
ปรับปรุง:  08/10/2552
หมวด : ศรีสะเกษ » กันทรารมย์
โรงเรียนน้ำคำวิทยา (431)
 บ้านน้ำคำ ซ. ถ.ศรีสะเกษ-คูซอด น้ำคำ เมือง ศรีสะเกษ
เว็บไซต์:  http://www.thai-school.net/namkam
เขตการศึกษา: ศรีสะเกษ เขต 1
ปรับปรุง:  25/06/2552
หมวด : ศรีสะเกษ » เมือง
โรงเรียนบ้านบก (405)
 บ้านบก 3 ซ.คลองชลประทาน ถ.บ้านกุดโง้ง-บ้านบก โพนข่า เมือง ศรีสะเกษ
เว็บไซต์:  http://www.thai-school.net/bok
เขตการศึกษา: ศรีสะเกษ เขต 1
ปรับปรุง:  25/06/2552
หมวด : ศรีสะเกษ » เมือง
สารพัดช่างศรีสะเกษ (367)
 60-65 ซ. ถ.เทพา โพธิ์ เมืองเหนือ ศรีสะเกษ
เว็บไซต์:  http://www.thai-school.net/elec4you
เขตการศึกษา: ศรีสะเกษ เขต 1
ปรับปรุง:  25/06/2552
หมวด : ศรีสะเกษ » เมืองเหนือ