โรงเรียนวัดพะยอม
วัดพะยอม  ๔ถ. เลียบคลองระพีพัฒน์ต. พยอมอ. วังน้อยจ. พระนครศรีอยุธยา๑๓๑๗๐  [ พระนครศรีอยุธยา 1]

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :
ระบบแจ้งเตือนการอัปเดทข้อมูล 
  เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 1 ปี 11 เดือน 16 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 12/01/2556 10:47:12
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : โรงเรียนบ้านน้ำทอน , คณะครู ม.3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ , ห้องวิทยบริการ ล.ว. ,

ข้อมูลบุคลากร 
บุคลากรทั้งหมด 15 ท่าน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
เบญจพร เสมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพะยอม
นายทนงศักดิ์ แตงชาติ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางรัตนา บุญรอด
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุเทพ ลาไม้
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นายประพจน์ ลิมปศิริสุวรรณ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวพัชราภรณ์ เย็นมนัส
ครู ค.ศ.1
นางสาวสายพิน สมศรี
ครู ค.ศ.1
นายปัญญา สุริยะแสง
ครู ค.ศ.1
นางสาวมาดา คุ้มทุกข์
ครู ค.ศ.1
นางสาวพลอยวรรณ จัดระเบียบ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวศิริพร รื่นชาญนาค
ครูอัตราจ้าง
นายบำรุงชาติ สาระบูรณ์
ช่างสี ระดับ ๓
นางสาวอรวรรณ จันทา
ธุรการโรงเรียน
นางกัลยา จันทร์เติม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวฤทัยวรรณ สิงหรักษ์
ผู้ช่วยครู