ขออภัยอยู่ระหว่างการย้ายเซอเวอร์
-------------------------------------------------

โรงเรียนวัดพะยอม [พระนครศรีอยุธยา 1] วัดพะยอม ๔ ถ.เลียบคลองระพีพัฒน์ ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. 035-354228

โรงเรียนวัดพะยอม
วัดพะยอม   ๔ ถ. เลียบคลองระพีพัฒน์ ต. พยอม อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐   [ พระนครศรีอยุธยา 1 ] 188.166.233.208
    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : โรงเรียนบ้านกลาง, วัดบน"ประจงอนุสรณ์", แนวข้อสอบเอกปฐมวัยกับ ดร.ณรงค์ ศิริเมือง 
 

ข้อมูลบุคลากร 
บุคลากรทั้งหมด 15 ท่าน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นายทนงศักดิ์ แตงชาติ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางรัตนา บุญรอด
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุเทพ ลาไม้
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นายประพจน์ ลิมปศิริสุวรรณ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวพัชราภรณ์ เย็นมนัส
ครู ค.ศ.1
นางสาวสายพิน สมศรี
ครู ค.ศ.1
นายปัญญา สุริยะแสง
ครู ค.ศ.1
นางสาวมาดา คุ้มทุกข์
ครู ค.ศ.1
นางสาวพลอยวรรณ จัดระเบียบ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวศิริพร รื่นชาญนาค
ครูอัตราจ้าง
นายบำรุงชาติ สาระบูรณ์
ช่างสี ระดับ ๓
นางสาวอรวรรณ จันทา
ธุรการโรงเรียน
นางกัลยา จันทร์เติม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวฤทัยวรรณ สิงหรักษ์
ผู้ช่วยครู