โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม [ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)] 256 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130 โทร. 036340139

ระบบแจ้งเตือนการระงับการแสดงเว็บไซต์ชั่วคราว 
  เว็บไซต์นี้ถูกระงับการแสดงข้อมูลชั่วคราว เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 640588572 ปี 21 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 19/08/2556 16:49:29

  ติดต่อหน่วยงาน : โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
256 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130
โทร. 036340139 (ติดต่อ นางอุทัยวรรณ สวนใต้) Email : subnoinaue@obec.go.th
ส่งข้อความถึง : โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม


  หมายเหตุ : ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถทำการแสดงข้อมูลเว็บไซต์ โดยการ login เข้าทำการอัปเดทข้อมูล เข้าสู่ระบบ


ข่าวเพื่อนบ้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)