โรงเรียนสุคิรินวิทยา [นราธิวาส เขต 2] 153 4 ซ.- ถ.- ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190 โทร. 073656079

ระบบแจ้งเตือนการระงับการแสดงเว็บไซต์ชั่วคราว 
  เว็บไซต์นี้ถูกระงับการแสดงข้อมูลชั่วคราว เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 1955689556 ปี 3 เดือน 13 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 25/06/2552

  ติดต่อหน่วยงาน : โรงเรียนสุคิรินวิทยา
153 4 ซ.- ถ.- ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190
โทร. 073656079 (ติดต่อ นายอวะสัน บรรจงปรุ) Email : sukreerinwit@yahoo.com
ส่งข้อความถึง : โรงเรียนสุคิรินวิทยา


  หมายเหตุ : ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถทำการแสดงข้อมูลเว็บไซต์ โดยการ login เข้าทำการอัปเดทข้อมูล เข้าสู่ระบบ


ข่าวเพื่อนบ้าน นราธิวาส เขต 2