โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม [อุทัยธานี] เลขที่ 39/5  หมู่ที่ 7 ซ.- ถ.- ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 โทร. 0-5654-1178

ระบบแจ้งเตือนการระงับการแสดงเว็บไซต์ชั่วคราว 
  เว็บไซต์นี้ถูกระงับการแสดงข้อมูลชั่วคราว เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 1081040993 ปี 5 เดือน 21 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 22/11/2554 15:07:51

  ติดต่อหน่วยงาน : โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
เลขที่ 39/5  หมู่ที่ 7 ซ.- ถ.- ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โทร. 0-5654-1178 (ติดต่อ [ครู]) Email : wi_tomtoo@hotmail.com
ส่งข้อความถึง : โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม


  หมายเหตุ : ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถทำการแสดงข้อมูลเว็บไซต์ โดยการ login เข้าทำการอัปเดทข้อมูล เข้าสู่ระบบ


ข่าวเพื่อนบ้าน อุทัยธานี 
 
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2557 (0/818) [07/07/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ให้กับนักเรียน ได้สนุกสนาน ได้เรีย...
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (0/686) [07/07/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้้านยาเสพติดในชุมชน โดยนำนักเรียน...
เอกสารแนบ1 (0/704) [19/06/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ
(0/634) [23/06/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ
ต้อนรับครูย้าย (0/719) [19/06/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ทางโรงเรียนได้ต้อนรับ ผอ.พัลลภ มาแก้ว ผู...
โครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า (0/699) [19/06/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ
ครูผู้ดูแลสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียนได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสห...
กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 (0/628) [19/06/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ
โรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยการให้มี...