โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์
บ้านนาไคร้   เลขที่ 130 หมู่ 7 ซ. - ถ. มุกดาหาร-กาฬสินธุ์ ต. กุดหว้า อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์  46110   [ กาฬสินธุ์ เขต 3 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 


บุคลากร นางมิ่งกมล แสนพวง
ตำแหน่ง : ครูคศ.1(8,มีค.56-ปัจจุบัน)
หมวดวิชา : ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
ประวัติการทำงาน :