,  โรงเรียนทั้งหมด 3,282 แห่ง  
แนะนำให้เพื่อน แนะนำให้เพื่อน 
Thai-school.net Update !! ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์

                    ค้นหา ลงทะเบียน ถาม-ตอบ ติดต่อเรา
ผลงานบุคคลากรทั้งหมด 

 
 
  
พบทั้งหมด 188 รายการ หน้าที่ 1 / 8 หน้า
ผลงาน วันที่
ทดสอบเพิ่มผลงาน (41)
โดย :
เขตการศึกษา : สุรินทร์ เขต 3
  ทดสอบอีกครั้ง

11/02/2559
การสอนดำนา (42)
โดย :
เขตการศึกษา : สุรินทร์ เขต 3
  ทดสอบ ผลงานดีเด่น ในการดำนาที่เร็ว และ สวยที่สุดในโลก

11/02/2559
เตาปูนโมเดล (Taopoon Model) (111)
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน
เขตการศึกษา : สระบุรี เขต 2
  เตาปูนโมเดล เป็นกระบวนการขับเคลื่อนสู่การเป็นโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดเตาปูนครั...

06/02/2559
ฟหกฟหกหกฟหก (125)
โดย : ทดสอบ
เขตการศึกษา : กรุงเทพมหานคร เขต 1
  ฟหกฟหกฟหกฟหก

05/02/2559
โน้ตเพลงสอบปลายภาคขลุ่ย ม.2 (รำวงวัดเตาปูน) (927)
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน
เขตการศึกษา : สระบุรี เขต 2
  ให้นักเรียนดาวน์โหลดโน้ตเพลงสอบปลายภาคขลุ่ย ม.2 (รำวงวัดเตาปูน) ไปใช้ฝึกซ้อมก่อนได้เล...

06/02/2559
เนื้อหาวิชาคอมฯ ม.2 (125)
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน
เขตการศึกษา : สระบุรี เขต 2
  ให้นักเรียนชั้น ม.2 ดาวน์โหลดไฟล์เนื้อหา Flash 8 และแบบฝึกหัดที่จะใช้ในการเรียนภาคเรี...

02/11/2558
เนื้อหาเรียนวิชาคอมฯ ม.3 (142)
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน
เขตการศึกษา : สระบุรี เขต 2
  ให้นักเรียนชั้น ม.3 ดาวน์โหลดไฟล์เนื้อหา Course Lab 2.4 และแบบฝึกหัดที่จะใช้ในการเรีย...

02/11/2558
เนื้อหาวิชาดนตรีไทย ม.2 (ขลุ่ยเพียงออ) (899)
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน
เขตการศึกษา : สระบุรี เขต 2
  ให้นักเรียนชั้น ม.2 ดาวน์โหลดไฟล์เนื้อหาและแบบฝึกหัดที่จะใช้ในการเรียนภาคเรียนที่ 2 /...

01/11/2558
แผนปฏิบัติการโรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ ปี 58 (1614)
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
เขตการศึกษา : พระนครศรีอยุธยา 1
  แผนปฏิบัติการโรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ ปี 58

26/06/2558
แผนปฏิบัติการโรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ ปี 57 (1276)
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
เขตการศึกษา : พระนครศรีอยุธยา 1
  แผนปฏิบัติการโรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์

26/06/2558
ปฏิทินการนิเทศภายใน โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ ปีการศึกษา 2558 (1358)
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
เขตการศึกษา : พระนครศรีอยุธยา 1
  ปฏิทินการนิเทศภายใน โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ ปีการศึกษา 2558

26/06/2558
ประกาศค่าเป้าหมายและความสำเร็จของโรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ปี 2558 (1250)
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
เขตการศึกษา : พระนครศรีอยุธยา 1
  ประกาศค่าเป้าหมายและความสำเร็จของรร.

26/06/2558
แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 57/1 (1252)
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
เขตการศึกษา : พระนครศรีอยุธยา 1
  แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 57/1

26/06/2558
แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี56/2 (312)
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
เขตการศึกษา : พระนครศรีอยุธยา 1
  แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี56/2

26/06/2558
แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี56/1 (312)
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
เขตการศึกษา : พระนครศรีอยุธยา 1
  แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี56/1

26/06/2558
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ (314)
โดย : โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
เขตการศึกษา : พระนครศรีอยุธยา 1
  ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์

26/06/2558
ใบความรู้ชั้น ม.3 เรื่อง การใช้งาน Flip Albumฯ (617)
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน
เขตการศึกษา : สระบุรี เขต 2
  เนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 5 นี้ ครูได้จัดทำเพื่อให้นักเรียนได้ทำการทบทวนเนื้อหาน...

08/06/2558
ใบความรู้ ชั้น ม.2 เรื่องการใช้งาน Window Movie Maker 2.6 (666)
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน
เขตการศึกษา : สระบุรี เขต 2
  เนื้อหาใบความรู้ชุดที่ 1 - 14 นี้ ครูได้จัดทำเพื่อให้นักเรียนได้ทำการทบทวนเนื้อหานอกเ...

08/06/2558
เกมสร้างสรรค์จากโปรแกรม Microsoft Excel (12 Months in a Year) (728)
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน
เขตการศึกษา : สระบุรี เขต 2
  เกมสร้างสรรค์จากโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล \"ศัพท์ภาษาอังกฤษ 1 ปี มี 12 เดือน\&quo...

01/05/2558
เกมสร้างสรรค์จากโปรแกรม Microsoft Excel 7 Days in a Week) (769)
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน
เขตการศึกษา : สระบุรี เขต 2
   เกมสร้างสรรค์จากโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล \"ศัพท์ภาษาอังกฤษ 1 สัปดาห์ มี 7 วัน\&...

01/05/2558
รายงานผลการดำเนินงานกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (741)
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน
เขตการศึกษา : สระบุรี เขต 2
  ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดเตาปูนนี้ คณะทำงาน...

01/05/2558
ดนตรี คือ สุนทรีของชีวิต (1578)
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน
เขตการศึกษา : สระบุรี เขต 2
   “หากคุณอยู่กับความสงบแล้วจะพานพบและได้ยินเสียงหายใจ เสียงเต้นของหัวใจตนเองที่เป็นจ...

28/11/2557
ชนธิกาญจน์ กระสินหอม / ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนนาฏศิลป์ โรงเรียนวัดเตาปูน ปีกา... (2201)
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน
เขตการศึกษา : สระบุรี เขต 2
  สรุปผลการวิจัย ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนการ...

30/08/2557
การทำสังคมมิติเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดเตาปูน (2387)
โดย : โรงเรียนวัดเตาปูน
เขตการศึกษา : สระบุรี เขต 2
   วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การทำสังคมมิติเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน ชั้นประถม...

28/08/2557
แบบทดสอบ ม.3 (1987)
โดย : โรงเรียนบ้านกันจาน
เขตการศึกษา : ศรีสะเกษ เขต 3
  ทำแบบทดสอบ

09/01/2557


หน้าแสดงผล : < ย้อนกลับ  1 2 3  4  5  6  7  8  ถัดไป >