,  โรงเรียนทั้งหมด 3,245 แห่ง  
แนะนำให้เพื่อน แนะนำให้เพื่อน 
Thai-school.net Update !! ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์

                    ค้นหา ลงทะเบียน ถาม-ตอบ ติดต่อเรา
ข้อมูลผลงานบุคลากร 

 
 
  
พบทั้งหมด 182 รายการ หน้าที่ 2 / 8 หน้า
ผลงาน วันที่
ครูจำนงค์ กั๋งเซ่ง (1707)
โดย : โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก
เขตการศึกษา : นครศรีธรรมราช เขต 4
  เอกสารประกอบการเรียน

19/07/2555
ครูอุทัย พงศ์สวัสดิ์ (1621)
โดย : โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก
เขตการศึกษา : นครศรีธรรมราช เขต 4
  เอกสารประกอบการเรียน

19/07/2555
นางพจนารถ วรรณวิมลกุล (1393)
โดย : โรงเรียนบ้านป่าบง
เขตการศึกษา : เพชรบูรณ์ เขต 2
  ประเภทและคุณสมบัติของเส้นใยที่ใช้ทอผ้า

11/06/2555
นางศิริกาญจน์ จันแก้วปง อบรมภาษาอังกฤษ (983)
โดย : โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า
เขตการศึกษา : ตาก เขต 2
  นางศิริกาญจน์ จันแก้วปง นำนักงานเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายภาษาอังกฤษที่ ...

30/05/2555
นางไพรวรรณ อุปโคตร (1339)
โดย : โรงเรียนบ้านป่าบง
เขตการศึกษา : เพชรบูรณ์ เขต 2
  ชุดการเรียนที่ 9 เรื่องสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกัยสัตว์ในท้องถิ่น

12/06/2555
นางน้อย ธรรมเนียม (1397)
โดย : โรงเรียนบ้านป่าบง
เขตการศึกษา : เพชรบูรณ์ เขต 2
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบ ชั้นประถมศึกษาปี...

21/05/2555
นางรัตนากร สายคำทอน (1454)
โดย : โรงเรียนบ้านป่าบง
เขตการศึกษา : เพชรบูรณ์ เขต 2
  แบบฝึกการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

18/05/2555
เผยแพร่เว็บไซต์ผลงานครู (1610)
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
เขตการศึกษา : ชัยภูมิ เขต 3
  http://pechalearningjob.ueuo.com/

23/04/2555
ครงการปลูกผักสวนครัวลอยฟ้า (1501)
โดย : โรงเรียนบ้านกูยิ
เขตการศึกษา : นราธิวาส เขต 1
  บทคัดย่อ

28/03/2555
โีครงการปลูกผักสวนครัวลอยฟ้าเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (1928)
โดย : โรงเรียนบ้านกูยิ
เขตการศึกษา : นราธิวาส เขต 1
  ชื่อรายงาน โครงการปลูกฝักสวนครัวลอยฟ้าเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน น้อมนำหลักปรัชญาข...

28/03/2555
ผอ.อับดุลรอนิง ฮารีหม๊ะ ทำอะไร (1510)
โดย : โรงเรียนบ้านกาแร
เขตการศึกษา : นราธิวาส เขต 1
  บทคัดย่องานวิจัย

09/03/2555
ครูได้เลื่อนวิทยะฐานะ เป็น ชนกพิเศษ (938)
โดย : โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า
เขตการศึกษา : ตาก เขต 2
  สพป.ตาก เขต ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งเลื่อนวิทยะฐานจาก ชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ นางวนัสน...

15/02/2555
การเลี้ยงดูเป็ด (1321)
โดย : โรงเรียนบ้านซำภู
เขตการศึกษา : เพชรบูรณ์ เขต 2
  การเลี้ยงดู เป็ดเป็นสัตว์ที่คู่บ้านของเรามาโดยตลอด จึงมีความสนใจที่สนับสนุนให้นักเรีย...

13/02/2555
นายไพโรจน์ กันทะวงศ์ (714)
โดย : โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า
เขตการศึกษา : ตาก เขต 2
  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เดี่ยวดนตรีไทยระนาดเอก ระด...

26/01/2555
นายเอกชัย พันธุลี/Best Practices (1738)
โดย : โรงเรียนบ้านหนองชะแอน
เขตการศึกษา : กำแพงเพชร เขต 2
  ครูเอกชัย พันธุลี ได้เข้าร่วมการประกวด Best Practices ในสาระสังคมศึกษาฯ จนได้รับรางวั...

10/01/2555
การเพาะไรแดง (985)
โดย : โรงเรียนบ้านซำภู
เขตการศึกษา : เพชรบูรณ์ เขต 2
  ขอมอบการเพาะไรแดงเป็นของขวัญปีใหม่จากโรงเรียนบ้านซำภู

23/12/2554
โรงเรียนเกษตรกรปาล์มน้ำ โรงเรียนบ้านลำวะลำวะ (2191)
โดย : โรงเรียนบ้านลำวะ
เขตการศึกษา : พังงา
  โรงเรียนบ้านลำวะ ได้ร่วมสร้างเครือข่ายกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาและสมาชิกกลุ่มผู้ปล...

10/09/2554
นางสาวบุษบา ศิลา (1983)
โดย : โรงเรียนบ้านละลม
เขตการศึกษา : ศรีสะเกษ เขต 3
  ตารางฝึกอ่านสำหรับนักเรียนชั้นป.1 และนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ีออกเขียนไม่ได้

08/08/2554
การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ (2367)
โดย : โรงเรียนบ้านซำภู
เขตการศึกษา : เพชรบูรณ์ เขต 2
  การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์

21/07/2554
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร (1867)
โดย : โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
เขตการศึกษา : ภูเก็ต
  ประกาศโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานและอาคา...

10/07/2554
ประกาศรับสมัครครู (2029)
โดย : โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
เขตการศึกษา : ภูเก็ต
  รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย

02/07/2554
Teacher Awards 2003 (2056)
โดย : โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด
เขตการศึกษา : แม่ฮ่องสอน เขต 1
  นายเดชา จันดาบุตร อดีตเคยเป็น Teacher Awards 2003 ของ สพฐ.

25/05/2554
รางวัลวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับ ยอดเยี่ยม โครงการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุท... (2531)
โดย : โรงเรียนวัดนันทวัน
เขตการศึกษา : สุพรรณบุรี เขต 2
  รางวัลวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับ ยอดเยี่ยม โครงการพัฒนาโรงเรียนวิถีพ...

21/03/2554
รางวัลวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับ ยอดเยี่ยม โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย ส... (2430)
โดย : โรงเรียนวัดนันทวัน
เขตการศึกษา : สุพรรณบุรี เขต 2
  รางวัลวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับ ยอดเยี่ยม โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย...

21/03/2554
รางวัลวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับยอดเยี่ยม โครงการ บ้านของลูก (2469)
โดย : โรงเรียนวัดนันทวัน
เขตการศึกษา : สุพรรณบุรี เขต 2
  รางวัลวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับยอดเยี่ยม โครงการ บ้านของลูก โดย น...

21/03/2554


หน้าแสดงผล : < ย้อนกลับ  1 2 3  4  5  6  7  8  ถัดไป >