,  โรงเรียนทั้งหมด 3,275 แห่ง  
แนะนำให้เพื่อน แนะนำให้เพื่อน 
Thai-school.net Update !! ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์

                    ค้นหา ลงทะเบียน ถาม-ตอบ ติดต่อเรา
ผลงานบุคคลากรทั้งหมด 

 
 
  
พบทั้งหมด 188 รายการ หน้าที่ 2 / 8 หน้า
ผลงาน วันที่
สากีเราะ คงสา (610)
โดย : โรงเรียนบ้านกาแร
เขตการศึกษา : นราธิวาส เขต 1
  ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงตาม ม...

08/05/2556
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดไทย ... (601)
โดย : โรงเรียนบ้านกาแร
เขตการศึกษา : นราธิวาส เขต 1
  ผลงานวิชาการ

08/05/2556
เผยแพร่ผลงานครูจารุนันต์ ชำนาญกุล (1670)
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
เขตการศึกษา : ชัยภูมิ เขต 3
  ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระ...

08/03/2556
ครูดีในดวงใจ (1712)
โดย : โรงเรียนบ้านหนองปรือ ศรีราชา
เขตการศึกษา : ชลบุรี เขต 3
  วันที่ 16 มกราคม 2556 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.บึง อ.ศรีราชา เข้าร่วมงานวันครู จั...

24/01/2556
เกมภาษาพาสนุก (2210)
โดย : สังวร - พรทิพา
เขตการศึกษา : เอกชน
  เป็นชุมนุมหนึ่งของนักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธย...

11/11/2555
นางวันทนา อินต๊ะวงศ์ (775)
โดย : โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า
เขตการศึกษา : ตาก เขต 2
  ครูผู้ฝึกสอนและควบคุมการแข่งขันโปรแกรมออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ น...

26/10/2555
การพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (1576)
โดย : สังวร - พรทิพา
เขตการศึกษา : เอกชน
  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 12 ...

20/10/2555
เผยแพร่ผลงานครูประกาย วงศ์อุดม (2536)
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
เขตการศึกษา : ชัยภูมิ เขต 3
  ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด โดยจั...

07/10/2555
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้า... (2155)
โดย : โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี
เขตการศึกษา : ศรีสะเกษ เขต 3
   บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย ...

28/09/2555
นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์ (1028)
โดย : โรงเรียนวัดศิวาราม
เขตการศึกษา : พระนครศรีอยุธยา 1
  ชื่อเรื่อง การพัฒนาห้องสมุด 3 ดี: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดศิวาราม ...

27/09/2555
บมคัดย่อ น้ำหมักชีวภาพ (2297)
โดย : สังวร - พรทิพา
เขตการศึกษา : เอกชน
  นักเรียนชั้น ม.1/2 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม อ.นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา

26/08/2555
รางวัลครูสอนดี (2372)
โดย : โรงเรียนบ้านหนองปรือ ศรีราชา
เขตการศึกษา : ชลบุรี เขต 3
  นางเบญจวรรณ คงชนม์ ครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.บึง อ.ศรีราชา ได้รับการคัดเลือกเป็นครูสอ...

20/08/2555
ครูจำนงค์ กั๋งเซ่ง (2058)
โดย : โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก
เขตการศึกษา : นครศรีธรรมราช เขต 4
  เอกสารประกอบการเรียน

19/07/2555
ครูอุทัย พงศ์สวัสดิ์ (1971)
โดย : โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก
เขตการศึกษา : นครศรีธรรมราช เขต 4
  เอกสารประกอบการเรียน

19/07/2555
นางพจนารถ วรรณวิมลกุล (1703)
โดย : โรงเรียนบ้านป่าบง
เขตการศึกษา : เพชรบูรณ์ เขต 2
  ประเภทและคุณสมบัติของเส้นใยที่ใช้ทอผ้า

11/06/2555
นางศิริกาญจน์ จันแก้วปง อบรมภาษาอังกฤษ (1228)
โดย : โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า
เขตการศึกษา : ตาก เขต 2
  นางศิริกาญจน์ จันแก้วปง นำนักงานเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายภาษาอังกฤษที่ ...

30/05/2555
นางไพรวรรณ อุปโคตร (1643)
โดย : โรงเรียนบ้านป่าบง
เขตการศึกษา : เพชรบูรณ์ เขต 2
  ชุดการเรียนที่ 9 เรื่องสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกัยสัตว์ในท้องถิ่น

12/06/2555
นางน้อย ธรรมเนียม (1703)
โดย : โรงเรียนบ้านป่าบง
เขตการศึกษา : เพชรบูรณ์ เขต 2
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบ ชั้นประถมศึกษาปี...

21/05/2555
นางรัตนากร สายคำทอน (1730)
โดย : โรงเรียนบ้านป่าบง
เขตการศึกษา : เพชรบูรณ์ เขต 2
  แบบฝึกการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

18/05/2555
เผยแพร่เว็บไซต์ผลงานครู (1956)
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
เขตการศึกษา : ชัยภูมิ เขต 3
  http://pechalearningjob.ueuo.com/

23/04/2555
ครงการปลูกผักสวนครัวลอยฟ้า (1767)
โดย : โรงเรียนบ้านกูยิ
เขตการศึกษา : นราธิวาส เขต 1
  บทคัดย่อ

28/03/2555
โีครงการปลูกผักสวนครัวลอยฟ้าเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (2209)
โดย : โรงเรียนบ้านกูยิ
เขตการศึกษา : นราธิวาส เขต 1
  ชื่อรายงาน โครงการปลูกฝักสวนครัวลอยฟ้าเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน น้อมนำหลักปรัชญาข...

28/03/2555
ผอ.อับดุลรอนิง ฮารีหม๊ะ ทำอะไร (1794)
โดย : โรงเรียนบ้านกาแร
เขตการศึกษา : นราธิวาส เขต 1
  บทคัดย่องานวิจัย

09/03/2555
ครูได้เลื่อนวิทยะฐานะ เป็น ชนกพิเศษ (1147)
โดย : โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า
เขตการศึกษา : ตาก เขต 2
  สพป.ตาก เขต ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งเลื่อนวิทยะฐานจาก ชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ นางวนัสน...

15/02/2555
การเลี้ยงดูเป็ด (1473)
โดย : โรงเรียนบ้านซำภู
เขตการศึกษา : เพชรบูรณ์ เขต 2
  การเลี้ยงดู เป็ดเป็นสัตว์ที่คู่บ้านของเรามาโดยตลอด จึงมีความสนใจที่สนับสนุนให้นักเรีย...

13/02/2555


หน้าแสดงผล : < ย้อนกลับ  1 2 3  4  5  6  7  8  ถัดไป >