,  โรงเรียนทั้งหมด 3,270 แห่ง  
แนะนำให้เพื่อน แนะนำให้เพื่อน 
Thai-school.net Update !! ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์

                    ค้นหา ลงทะเบียน ถาม-ตอบ ติดต่อเรา
ผลงานบุคคลากรทั้งหมด 

 
 
  
พบทั้งหมด 180 รายการ หน้าที่ 2 / 8 หน้า
ผลงาน วันที่
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้า... (2045)
โดย : โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี
เขตการศึกษา : ศรีสะเกษ เขต 3
   บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย ...

28/09/2555
นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์ (971)
โดย : โรงเรียนวัดศิวาราม
เขตการศึกษา : พระนครศรีอยุธยา 1
  ชื่อเรื่อง การพัฒนาห้องสมุด 3 ดี: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดศิวาราม ...

27/09/2555
บมคัดย่อ น้ำหมักชีวภาพ (2215)
โดย : สังวร - พรทิพา
เขตการศึกษา : เอกชน
  นักเรียนชั้น ม.1/2 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม อ.นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา

26/08/2555
รางวัลครูสอนดี (2273)
โดย : โรงเรียนบ้านหนองปรือ ศรีราชา
เขตการศึกษา : ชลบุรี เขต 3
  นางเบญจวรรณ คงชนม์ ครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.บึง อ.ศรีราชา ได้รับการคัดเลือกเป็นครูสอ...

20/08/2555
ครูจำนงค์ กั๋งเซ่ง (1952)
โดย : โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก
เขตการศึกษา : นครศรีธรรมราช เขต 4
  เอกสารประกอบการเรียน

19/07/2555
ครูอุทัย พงศ์สวัสดิ์ (1853)
โดย : โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก
เขตการศึกษา : นครศรีธรรมราช เขต 4
  เอกสารประกอบการเรียน

19/07/2555
นางพจนารถ วรรณวิมลกุล (1617)
โดย : โรงเรียนบ้านป่าบง
เขตการศึกษา : เพชรบูรณ์ เขต 2
  ประเภทและคุณสมบัติของเส้นใยที่ใช้ทอผ้า

11/06/2555
นางศิริกาญจน์ จันแก้วปง อบรมภาษาอังกฤษ (1172)
โดย : โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า
เขตการศึกษา : ตาก เขต 2
  นางศิริกาญจน์ จันแก้วปง นำนักงานเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายภาษาอังกฤษที่ ...

30/05/2555
นางไพรวรรณ อุปโคตร (1551)
โดย : โรงเรียนบ้านป่าบง
เขตการศึกษา : เพชรบูรณ์ เขต 2
  ชุดการเรียนที่ 9 เรื่องสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกัยสัตว์ในท้องถิ่น

12/06/2555
นางน้อย ธรรมเนียม (1629)
โดย : โรงเรียนบ้านป่าบง
เขตการศึกษา : เพชรบูรณ์ เขต 2
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบ ชั้นประถมศึกษาปี...

21/05/2555
นางรัตนากร สายคำทอน (1651)
โดย : โรงเรียนบ้านป่าบง
เขตการศึกษา : เพชรบูรณ์ เขต 2
  แบบฝึกการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

18/05/2555
เผยแพร่เว็บไซต์ผลงานครู (1844)
โดย : โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
เขตการศึกษา : ชัยภูมิ เขต 3
  http://pechalearningjob.ueuo.com/

23/04/2555
ครงการปลูกผักสวนครัวลอยฟ้า (1682)
โดย : โรงเรียนบ้านกูยิ
เขตการศึกษา : นราธิวาส เขต 1
  บทคัดย่อ

28/03/2555
โีครงการปลูกผักสวนครัวลอยฟ้าเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (2122)
โดย : โรงเรียนบ้านกูยิ
เขตการศึกษา : นราธิวาส เขต 1
  ชื่อรายงาน โครงการปลูกฝักสวนครัวลอยฟ้าเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน น้อมนำหลักปรัชญาข...

28/03/2555
ผอ.อับดุลรอนิง ฮารีหม๊ะ ทำอะไร (1718)
โดย : โรงเรียนบ้านกาแร
เขตการศึกษา : นราธิวาส เขต 1
  บทคัดย่องานวิจัย

09/03/2555
ครูได้เลื่อนวิทยะฐานะ เป็น ชนกพิเศษ (1089)
โดย : โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า
เขตการศึกษา : ตาก เขต 2
  สพป.ตาก เขต ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งเลื่อนวิทยะฐานจาก ชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ นางวนัสน...

15/02/2555
การเลี้ยงดูเป็ด (1416)
โดย : โรงเรียนบ้านซำภู
เขตการศึกษา : เพชรบูรณ์ เขต 2
  การเลี้ยงดู เป็ดเป็นสัตว์ที่คู่บ้านของเรามาโดยตลอด จึงมีความสนใจที่สนับสนุนให้นักเรีย...

13/02/2555
นายไพโรจน์ กันทะวงศ์ (835)
โดย : โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า
เขตการศึกษา : ตาก เขต 2
  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง เดี่ยวดนตรีไทยระนาดเอก ระด...

26/01/2555
การเพาะไรแดง (1093)
โดย : โรงเรียนบ้านซำภู
เขตการศึกษา : เพชรบูรณ์ เขต 2
  ขอมอบการเพาะไรแดงเป็นของขวัญปีใหม่จากโรงเรียนบ้านซำภู

23/12/2554
โรงเรียนเกษตรกรปาล์มน้ำ โรงเรียนบ้านลำวะลำวะ (2294)
โดย : โรงเรียนบ้านลำวะ
เขตการศึกษา : พังงา
  โรงเรียนบ้านลำวะ ได้ร่วมสร้างเครือข่ายกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาและสมาชิกกลุ่มผู้ปล...

10/09/2554
นางสาวบุษบา ศิลา (2139)
โดย : โรงเรียนบ้านละลม
เขตการศึกษา : ศรีสะเกษ เขต 3
  ตารางฝึกอ่านสำหรับนักเรียนชั้นป.1 และนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ีออกเขียนไม่ได้

08/08/2554
การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ (2487)
โดย : โรงเรียนบ้านซำภู
เขตการศึกษา : เพชรบูรณ์ เขต 2
  การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์

21/07/2554
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร (1958)
โดย : โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
เขตการศึกษา : ภูเก็ต
  ประกาศโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานและอาคา...

10/07/2554
ประกาศรับสมัครครู (2110)
โดย : โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
เขตการศึกษา : ภูเก็ต
  รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย

02/07/2554
Teacher Awards 2003 (2171)
โดย : โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด
เขตการศึกษา : แม่ฮ่องสอน เขต 1
  นายเดชา จันดาบุตร อดีตเคยเป็น Teacher Awards 2003 ของ สพฐ.

25/05/2554


หน้าแสดงผล : < ย้อนกลับ  1 2 3  4  5  6  7  8  ถัดไป >