เครือข่ายโรงเรียนทุ่งแม่ระวิง
-   หมู่ที่ 3 ถ. สวรรคโลก-ศรีสัชนาลัย ต. ป่ากุมเกาะ อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย  64110   [ สุโขทัย เขต 2 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 

เครือข่ายโรงเรียนทุ่งแม่ระวิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ประกอบด้วยโรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมด 12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม โรงเรียนวัดคุ้งยาง โรงเรียนบ้านนาพง โรงเรียนสามัคคีวิทยา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม โรงเรียนบ้านวังแร่ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง โรงเรียนบ้านบ่อแปดร้อย โรงเรียนบ้านป่ามะม่วงและโรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่งหนังสือ E-Docs ผลการเรียน
ข่าวและกิจกรรม

รอดำเนินการ

e-Document:: ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมฯ (660)
27/03/2554
แบบคำขอกู้เงินสวัสดิการเครือข่ายโรงเรียนทุ่งแม่ระวิง (1,090)
02/03/2554
คำสั่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคณะกรรมการวิชาการเครือข่าย (1,672)
02/03/2554
คำสั่งคณะกรรมการวิชาการเครือข่าย (856)
02/03/2554
ระเบียบเงินกองทุนสวัสดิการกลุ่มเครือข่ายทุ่งแม่ระวิง (875)
02/03/2554
ระเบียบฯว่าด้วยเครือข่ายโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 (728)
15/12/2553
ขอเชิญประชุม (645)
15/12/2553
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆเครือข่ายโรงเรียนทุ่งแม่ระวิง (1,002)
08/12/2553

ข่าวเพื่อนบ้าน [สุโขทัย เขต 2]  
 
ถ่ายทำสื่อ วีดีโอ นำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (BP) ระดับประเทศ (0/143) [25/10/2558]
โดย : โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1
นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 สพป.สุโขทัย เข...
นำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (BP) ระดับประเทศ (0/149) [25/10/2558]
โดย : โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1
นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 สพป.สุโขทัย เขต...
รับเกียรติบัตรรางวัล คณะทำงาน รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง (0/140) [25/10/2558]
โดย : โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1
นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 สพป.สุโขทัย 2 ...
นำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (BP) และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับประเทศ (0/122) [25/10/2558]
โดย : โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1
นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 สพป.สุโขทัย เขต...
รับโล่รางวัลผู้มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BP) ระดับประเทศ (0/113) [25/10/2558]
โดย : โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1
นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 สพป.สุโขทัย เข...
นำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (BP) ระดับประเทส (0/125) [25/10/2558]
โดย : โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1
นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1 สพป.สุโขทัย 2 พ...
รับโล่รางวัล Best Practice ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ (0/123) [25/10/2558]
โดย : โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1
นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 สพป.สุโขทัย เขต ...

ข่าวเพื่อนบ้าน [สุโขทัย] 
 
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู (0/222) [28/12/2558]
โดย : โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) [สุโขทัย เขต 1]
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ) (0/198) [09/10/2558]
โดย : โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) [สุโขทัย เขต 1]
ประกาศอยู่ที่ e-Document:: ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สอบถามได้ที่ 081...
แก้ไข สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (0/229) [07/08/2558]
โดย : โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) [สุโขทัย เขต 1]
ดูรายละเอียด ที่ E-Document ของโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (0/241) [03/08/2558]
โดย : โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) [สุโขทัย เขต 1]
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 ...
เลือกประธานนักเรียน (0/284) [11/06/2558]
โดย : โรงเรียนวัดหนองตาโชติ [สุโขทัย เขต 1]
เลือกประธานนักเรียนโรงเรียนหนองตาโชติ
พิธีไหว้ครู (0/265) [11/06/2558]
โดย : โรงเรียนวัดหนองตาโชติ [สุโขทัย เขต 1]
พิธีไหว้ครู 11 มิถุนายน 2558
ทัศนศึกษา (0/294) [04/06/2558]
โดย : โรงเรียนวัดหนองตาโชติ [สุโขทัย เขต 1]
ทัศนศึกษาเสริมสร้างปัญญา

หนังสือราชการจาก สพฐ  
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 4,813
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 02/10/2555 12:37:17
เปิดใช้บริการเมื่อ 14/07/2552 อายุสมาชิก 6 ปี 8 เดือน


Supported by Thai-School.net
สงวนลิขสิทธ์ ® จุดาบุตรกรุ๊ป


นายบุญยืน ทรงเจริญ ผู้บริหาร เครือข่ายโรงเรียนทุ่งแม่ระวิง


นายบุญยืน ทรงเจริญ
ประธานเครือข่ายโรงเรียนทุ่งแม่ระวิง
ผู้บริหาร

นายเทวัน พอใจ ผู้ดูแลเว็บไซต์


นายเทวัน พอใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม
ผู้ดูแลเว็บไซต์


รอดำเนินการ
ประธานนักเรียน
เวลา
ข้อมูลหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหาร ฯ
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลอาคาร ฯ
ข้อมูลนักเรียน

หน่วยงานในสังกัด
 โรงเรียนบ้านวังสมบูร..
 โรงเรียนบ้านป่ามะม่ว..
 เครือข่ายโรงเรียนไทย..
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ..
 โรงเรียนโรตารี่สวรรค..
 โรงเรียนมิตรภาพที่ 3..
 โรงเรียนวัดคุ้งยาง
 โรงเรียนสามัคคีวิทยา
 โรงเรียนบ้านนาพง
 โรงเรียนบ้านวังยายมา..
 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ..
 -
 โรงเรียนบ้านดงไทยวิท..
 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา

หน่วยงานในเครือข่าย