,  โรงเรียนทั้งหมด 3,279 แห่ง  
แนะนำให้เพื่อน แนะนำให้เพื่อน  หน้าแรก | ค้นหา | ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบ

วิธีใช้ :
1. ลงทะเบียน
2. เพิ่มข้อมูลต้องการย้ายออก (เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจสับเปลี่ยน เพิ่มข้อมูลได้ครั้งเดียว)
3. เพิ่มข้อมูลต้องการย้ายเข้า (เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจสับเปลี่ยน เพิ่มข้อมูลได้หลายครั้ง ในกรณีเลือกสำรองย้ายลงหลายที่)

ระบบ โอน โยกย้าย สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์  
พบปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ อีเมล์ [email protected]

 
พบ 8,868 รายการ 56 / 89 หน้า
รหัส ต้องการ เขตการศึกษา โรงเรียน ชื่อ-นามสกุล วิชาเอก วันที่
3964
ย้ายเข้า (179)
พระนครศรีอยุธยา 1
-
-
คอมพิวเตอร์
06/01/2553
3963
ย้ายเข้า (299)
พระนครศรีอยุธยา 1
-
-
คอมพิวเตอร์
06/01/2553
3962
ย้ายออก (170)
กำแพงเพชร เขต 1
-
-
คอมพิวเตอร์
06/01/2553
3961
ย้ายออก (169)
ชลบุรี เขต 3
-
-
คอมพิวเตอร์
06/01/2553
3960
ย้ายเข้า (192)
มหาสารคาม เขต 1
-
-
English
06/01/2553
3958
ย้ายเข้า (156)
สกลนคร เขต 1
-
-
วิทยาการคอมพิวเตอร์
06/01/2553
3954
ย้ายเข้า (198)
สกลนคร เขต 2
-
-
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
27/06/2554
3953
ย้ายออก (253)
หนองคาย เขต 2
-
-
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
27/06/2554
3952
ย้ายออก (209)
นครพนม เขต 1
-
-
วิทยาการคอมพิวเตอร์
06/01/2553
3951
ย้ายเข้า (149)
กาฬสินธุ์ เขต 1
-
-
สังคม
06/01/2553
3950
ย้ายออก (187)
สมุทรปราการ เขต 2
-
-
สังคม
06/01/2553
3949
ย้ายเข้า (251)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
-
ภาษาไทย
06/01/2553
3947
ย้ายเข้า (180)
กาฬสินธุ์ เขต 3
-
-
คณิตศาสตร์
05/01/2553
3946
ย้ายเข้า (186)
นครราชสีมา เขต 1
-
-
การวัดผลการศึกษา
05/01/2553
3945
ย้ายเข้า (184)
นครนายก
-
-
คณิตศาสตร์
05/01/2553
3944
ย้ายออก (190)
นครราชสีมา เขต 3
-
-
การวัดผลการศึกษา
05/01/2553
3943
ย้ายออก (210)
พระนครศรีอยุธยา 1
-
-
คณิตศาสตร์
05/01/2553
3942
ย้ายเข้า (237)
นครปฐม เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
05/01/2553
3939
ย้ายออก (196)
อุดรธานี เขต 4
-
-
ฟิสิกส์
05/01/2553
3938
ย้ายเข้า (147)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
-
-
ภาษาอังกฤษ
05/01/2553
3937
ย้ายเข้า (162)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
-
-
ภาษาอังกฤษ
05/01/2553
3936
ย้ายออก (185)
กระบี่
-
-
ภาษาอังกฤษ
05/01/2553
3935
ย้ายเข้า (214)
มหาสารคาม เขต 1
-
-
ภาษาไทย
05/01/2553
3933
ย้ายเข้า (164)
มหาสารคาม เขต 2
-
-
คอมพิวเตอร์
04/01/2553
3932
ย้ายออก (218)
ขอนแก่น เขต 4
-
-
วทบ.เคมี
04/01/2553
3931
ย้ายเข้า (149)
อุดรธานี เขต 4
-
-
วทบ.เคมี
04/01/2553
3929
ย้ายออก (194)
บุรีรัมย์ เขต 4
-
-
วิทยาการคอมพิวเตอร์
04/01/2553
3928
ย้ายออก (175)
เลย เขต 2
-
-
สัตวศาสตร์
06/01/2553
3927
ย้ายเข้า (160)
มหาสารคาม เขต 2
-
-
วิทยาการคอมพิวเตอร์
04/01/2553
3925
ย้ายเข้า (169)
อุดรธานี เขต 2
-
-
สัตวศาสตร์
06/01/2553
3924
ย้ายเข้า (212)
อุดรธานี เขต 1
-
-
สัตวศาสตร์
06/01/2553
3923
ย้ายเข้า (199)
กรุงเทพมหานคร เขต 1
-
-
คณิต
04/01/2553
3922
ย้ายเข้า (193)
กรุงเทพมหานคร
-
-
คณิต
27/01/2553
3921
ย้ายเข้า (206)
ปทุมธานี เขต 2
-
-
ภาษาอังกฤษ
03/03/2554
3920
ย้ายออก (185)
ปทุมธานี เขต 1
-
-
ภาษาอังกฤษ
03/03/2554
3919
ย้ายเข้า (188)
เลย เขต 2
-
-
จิตวิทยา
03/01/2553
3918
ย้ายออก (254)
นครราชสีมา เขต 3
-
-
จิตวิทยา
03/01/2553
3913
ย้ายออก (229)
ฉะเชิงเทรา เขต 2
-
-
คณิตศาสตร์
02/01/2553
3912
ย้ายออก (219)
เชียงราย เขต 2
-
-
นาฏศิลป์
01/01/2553
3911
ย้ายเข้า (176)
เชียงใหม่ เขต 1
-
-
นาฏศิลป์
01/01/2553
3910
ย้ายเข้า (221)
ขอนแก่น เขต 1
-
-
อังกฤษ
30/12/2552
3909
ย้ายเข้า (247)
ระยอง เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
30/12/2552
3908
ย้ายออก (190)
นครนายก
-
-
ภาษาไทย
29/12/2552
3907
ย้ายเข้า (180)
นครศรีธรรมราช เขต 3
-
-
พลศึกษา
29/12/2552
3906
ย้ายเข้า (201)
อุบลราชธานี เขต 2
-
-
ภาษาอังกฤษ
29/12/2552
3905
ย้ายเข้า (216)
เชียงราย เขต 4
-
-
วิทยาศาสตร์ (ชีววิทย)
29/12/2552
3904
ย้ายออก (207)
กรุงเทพมหานคร
-
-
วิทยาศาสตร์ (ชีววิทย)
29/12/2552
3903
ย้ายเข้า (204)
หนองบัวลำภู เขต 1
-
-
วิทยาการคอมพิวเตอร์
28/12/2552
3902
ย้ายออก (172)
อุบลราชธานี เขต 5
-
-
คอมพิวเตอร์
28/12/2552
3901
ย้ายเข้า (166)
มุกดาหาร
-
-
คอมพิวเตอร์
28/12/2552
3900
ย้ายออก (238)
กรุงเทพมหานคร
-
-
ภาษาอังกฤษ
29/12/2552
3899
ย้ายเข้า (197)
ชัยนาท
-
-
อังกฤษ
28/12/2552
3898
ย้ายออก (221)
ชัยนาท
-
-
อังกฤษ
28/12/2552
3897
ย้ายเข้า (216)
เชียงราย เขต 3
-
-
คณิตศาสตร์
28/12/2552
3896
ย้ายเข้า (162)
เชียงราย เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
28/12/2552
3895
ย้ายเข้า (179)
เชียงราย เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
28/12/2552
3894
ย้ายออก (241)
ลำปาง เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
28/12/2552
3893
ย้ายเข้า (196)
อุดรธานี เขต 1
-
-
ฟิสิกส์
27/12/2552
3892
ย้ายออก (217)
อุดรธานี เขต 4
-
-
ฟิสิกส์
27/12/2552
3891
ย้ายเข้า (237)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
-
ปฐมวัย
27/12/2552
3890
ย้ายเข้า (210)
สมุทรปราการ เขต 2
-
-
ภาษาไทย
27/12/2552
3889
ย้ายเข้า (245)
สุรินทร์ เขต 3
-
-
ฟิสิกส์
27/12/2552
3888
ย้ายออก (173)
นครราชสีมา เขต 2
-
-
ฟิสิกส์
27/12/2552
3887
ย้ายเข้า (203)
สุรินทร์ เขต 3
-
-
ฟิสิกส์
27/12/2552
3886
ย้ายเข้า (162)
สุโขทัย เขต 1
-
-
ภาษาไทย
26/12/2552
3885
ย้ายเข้า (147)
สุโขทัย เขต 1
-
-
ภาษาไทย
26/12/2552
3884
ย้ายเข้า (198)
กรุงเทพมหานคร เขต 3
-
-
อังกฤษ
26/12/2552
3883
ย้ายเข้า (209)
กรุงเทพมหานคร เขต 1
-
-
อังกฤษ
26/12/2552
3882
ย้ายเข้า (187)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
-
อังกฤษ
26/12/2552
3881
ย้ายออก (209)
อุบลราชธานี เขต 4
-
-
อังกฤษ
26/12/2552
3880
ย้ายออก (177)
ขอนแก่น เขต 4
-
-
อังกฤษ
26/12/2552
3879
ย้ายเข้า (211)
กรุงเทพมหานคร เขต 3
-
-
สังคมศึกษา
26/12/2552
3878
ย้ายเข้า (188)
กรุงเทพมหานคร เขต 1
-
-
สังคมศึกษา
26/12/2552
3877
ย้ายเข้า (180)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
-
สังคมศึกษา
26/12/2552
3876
ย้ายออก (209)
ขอนแก่น เขต 4
-
-
สังคมศึกษา
26/12/2552
3875
ย้ายเข้า (176)
ร้อยเอ็ด เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
26/12/2552
3874
ย้ายเข้า (181)
สุโขทัย เขต 2
-
-
วิทย์/การงาน
25/12/2552
3873
ย้ายเข้า (163)
พิษณุโลก เขต 3
-
-
วิทย์/การงาน
25/12/2552
3872
ย้ายเข้า (176)
กำแพงเพชร เขต 1
-
-
วิทย์/การงาน
25/12/2552
3871
ย้ายออก (194)
ขอนแก่น เขต 4
-
-
วิทย์/การงาน
25/12/2552
3870
ย้ายออก (183)
ขอนแก่น เขต 4
-
-
วิทย์/การงาน
25/12/2552
3868
ย้ายเข้า (213)
มุกดาหาร
-
-
ภาษาไทย
25/12/2552
3867
ย้ายออก (330)
สระแก้ว เขต 2
-
-
คณิตศาสตร์
21/08/2554
3866
ย้ายออก (245)
นครราชสีมา เขต 1
-
-
English
25/12/2552
3865
ย้ายเข้า (212)
นครพนม เขต 1
-
-
English
25/12/2552
3864
ย้ายเข้า (163)
อุดรธานี เขต 3
-
-
วิทยาศาสตร์ ( เคมี )
25/12/2552
3863
ย้ายออก (195)
อุดรธานี เขต 4
-
-
ฟิสิกส์
25/12/2552
3862
ย้ายเข้า (178)
อุดรธานี เขต 1
-
-
ฟิสิกส์
25/12/2552
3861
ย้ายเข้า (180)
หนองคาย เขต 1
-
-
วิทยาศาสตร์ ( เคมี )
25/12/2552
3859
ย้ายออก (201)
ระยอง เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
25/12/2552
3857
ย้ายเข้า (183)
เชียงใหม่ เขต 2
-
-
ศิลปะ
25/12/2552
3856
ย้ายเข้า (184)
เชียงใหม่ เขต 2
-
-
ศิลปะ
25/12/2552
3855
ย้ายออก (205)
เชียงราย เขต 3
-
-
ศิลปะ
08/01/2553
3854
ย้ายออก (180)
ตรัง เขต 1
-
-
ภาษาอังกฤษ
24/12/2552
3853
ย้ายเข้า (193)
ภูเก็ต
-
-
ภาษาอังกฤษ
24/12/2552
3852
ย้ายเข้า (170)
นครศรีธรรมราช เขต 2
-
-
ภาษาอังกฤษ
24/12/2552
3849
ย้ายเข้า (157)
สกลนคร เขต 1
-
-
สังคมศึกษา
24/12/2552
3848
ย้ายออก (189)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
-
สังคมศึกษา
24/12/2552
3847
ย้ายออก (280)
ขอนแก่น เขต 4
-
-
หลักสูตรและการสอน
23/12/2552
3846
ย้ายออก (205)
หนองคาย เขต 2
-
-
ปฐมวัย
23/12/2552


หน้าแสดงผล : < ย้อนกลับ  55 56 57  58  59  60  61  62  63  64  ถัดไป >