,  โรงเรียนทั้งหมด 3,287 แห่ง  
แนะนำให้เพื่อน แนะนำให้เพื่อน  หน้าแรก | ค้นหา | ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบ

วิธีใช้ :
1. ลงทะเบียน
2. เพิ่มข้อมูลต้องการย้ายออก (เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจสับเปลี่ยน เพิ่มข้อมูลได้ครั้งเดียว)
3. เพิ่มข้อมูลต้องการย้ายเข้า (เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจสับเปลี่ยน เพิ่มข้อมูลได้หลายครั้ง ในกรณีเลือกสำรองย้ายลงหลายที่)

ระบบ โอน โยกย้าย สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์  
พบปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ อีเมล์ [email protected]

 
พบ 8,807 รายการ 56 / 89 หน้า
รหัส ต้องการ เขตการศึกษา โรงเรียน ชื่อ-นามสกุล วิชาเอก วันที่
3889
ย้ายเข้า (241)
สุรินทร์ เขต 3
-
-
ฟิสิกส์
27/12/2552
3888
ย้ายออก (168)
นครราชสีมา เขต 2
-
-
ฟิสิกส์
27/12/2552
3887
ย้ายเข้า (198)
สุรินทร์ เขต 3
-
-
ฟิสิกส์
27/12/2552
3886
ย้ายเข้า (159)
สุโขทัย เขต 1
-
-
ภาษาไทย
26/12/2552
3885
ย้ายเข้า (143)
สุโขทัย เขต 1
-
-
ภาษาไทย
26/12/2552
3884
ย้ายเข้า (193)
กรุงเทพมหานคร เขต 3
-
-
อังกฤษ
26/12/2552
3883
ย้ายเข้า (205)
กรุงเทพมหานคร เขต 1
-
-
อังกฤษ
26/12/2552
3882
ย้ายเข้า (181)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
-
อังกฤษ
26/12/2552
3881
ย้ายออก (203)
อุบลราชธานี เขต 4
-
-
อังกฤษ
26/12/2552
3880
ย้ายออก (171)
ขอนแก่น เขต 4
-
-
อังกฤษ
26/12/2552
3879
ย้ายเข้า (205)
กรุงเทพมหานคร เขต 3
-
-
สังคมศึกษา
26/12/2552
3878
ย้ายเข้า (183)
กรุงเทพมหานคร เขต 1
-
-
สังคมศึกษา
26/12/2552
3877
ย้ายเข้า (173)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
-
สังคมศึกษา
26/12/2552
3876
ย้ายออก (204)
ขอนแก่น เขต 4
-
-
สังคมศึกษา
26/12/2552
3875
ย้ายเข้า (171)
ร้อยเอ็ด เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
26/12/2552
3874
ย้ายเข้า (176)
สุโขทัย เขต 2
-
-
วิทย์/การงาน
25/12/2552
3873
ย้ายเข้า (156)
พิษณุโลก เขต 3
-
-
วิทย์/การงาน
25/12/2552
3872
ย้ายเข้า (169)
กำแพงเพชร เขต 1
-
-
วิทย์/การงาน
25/12/2552
3871
ย้ายออก (187)
ขอนแก่น เขต 4
-
-
วิทย์/การงาน
25/12/2552
3870
ย้ายออก (179)
ขอนแก่น เขต 4
-
-
วิทย์/การงาน
25/12/2552
3868
ย้ายเข้า (209)
มุกดาหาร
-
-
ภาษาไทย
25/12/2552
3867
ย้ายออก (316)
สระแก้ว เขต 2
-
-
คณิตศาสตร์
21/08/2554
3866
ย้ายออก (237)
นครราชสีมา เขต 1
-
-
English
25/12/2552
3865
ย้ายเข้า (205)
นครพนม เขต 1
-
-
English
25/12/2552
3864
ย้ายเข้า (158)
อุดรธานี เขต 3
-
-
วิทยาศาสตร์ ( เคมี )
25/12/2552
3863
ย้ายออก (191)
อุดรธานี เขต 4
-
-
ฟิสิกส์
25/12/2552
3862
ย้ายเข้า (172)
อุดรธานี เขต 1
-
-
ฟิสิกส์
25/12/2552
3861
ย้ายเข้า (176)
หนองคาย เขต 1
-
-
วิทยาศาสตร์ ( เคมี )
25/12/2552
3859
ย้ายออก (196)
ระยอง เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
25/12/2552
3857
ย้ายเข้า (178)
เชียงใหม่ เขต 2
-
-
ศิลปะ
25/12/2552
3856
ย้ายเข้า (178)
เชียงใหม่ เขต 2
-
-
ศิลปะ
25/12/2552
3855
ย้ายออก (201)
เชียงราย เขต 3
-
-
ศิลปะ
08/01/2553
3854
ย้ายออก (172)
ตรัง เขต 1
-
-
ภาษาอังกฤษ
24/12/2552
3853
ย้ายเข้า (189)
ภูเก็ต
-
-
ภาษาอังกฤษ
24/12/2552
3852
ย้ายเข้า (165)
นครศรีธรรมราช เขต 2
-
-
ภาษาอังกฤษ
24/12/2552
3849
ย้ายเข้า (153)
สกลนคร เขต 1
-
-
สังคมศึกษา
24/12/2552
3848
ย้ายออก (184)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
-
สังคมศึกษา
24/12/2552
3847
ย้ายออก (276)
ขอนแก่น เขต 4
-
-
หลักสูตรและการสอน
23/12/2552
3846
ย้ายออก (201)
หนองคาย เขต 2
-
-
ปฐมวัย
23/12/2552
3845
ย้ายเข้า (159)
อุดรธานี เขต 3
-
-
การประถมศึกษา
23/12/2552
3843
ย้ายเข้า (165)
มหาสารคาม เขต 2
-
-
ภาษาอังกฤษ
23/12/2552
3842
ย้ายออก (180)
สระแก้ว เขต 2
-
-
ภาษาอังกฤษ
23/12/2552
3841
ย้ายออก (213)
อุบลราชธานี เขต 5
-
-
คณิตสาสตร์
23/12/2552
3840
ย้ายเข้า (178)
ขอนแก่น เขต 4
-
-
คอมพิวเตอร์ศึกษา
23/12/2552
3839
ย้ายเข้า (178)
ขอนแก่น เขต 1
-
-
คอมพิวเตอร์ศึกษา
23/12/2552
3838
ย้ายออก (180)
ชัยภูมิ เขต 3
-
-
คอมพิวเตอร์ศึกษา
23/12/2552
3837
ย้ายเข้า (216)
อุบลราชธานี เขต 4
-
-
การประถมศึกษา
23/12/2552
3836
ย้ายออก (212)
สกลนคร เขต 3
-
-
การประถมศึกษา
23/12/2552
3835
ย้ายออก (179)
กรุงเทพมหานคร เขต 3
-
-
ภาษาอังกฤษ
23/12/2552
3834
ย้ายออก (196)
กรุงเทพมหานคร เขต 1
-
-
ภาษาอังกฤษ
23/12/2552
3833
ย้ายเข้า (169)
ร้อยเอ็ด เขต 2
-
-
ภาษาอังกฤษ
23/12/2552
3832
ย้ายออก (163)
ตราด
-
-
computer
23/12/2552
3831
ย้ายเข้า (178)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
-
computer
23/12/2552
3830
ย้ายเข้า (174)
นครสวรรค์ เขต 1
-
-
ภาษาอังกฤษ
23/12/2552
3829
ย้ายออก (193)
ศรีสะเกษ เขต 4
-
-
ภาษาอังกฤษ
23/12/2552
3828
ย้ายออก (241)
สมุทรสาคร
-
-
คอมพิวเตอร์
23/12/2552
3827
ย้ายเข้า (185)
สุรินทร์ เขต 3
-
-
คอมพิวเตอร์
23/12/2552
3826
ย้ายเข้า (184)
ร้อยเอ็ด เขต 2
-
-
คอมพิวเตอร์ศึกษา
22/12/2552
3825
ย้ายออก (287)
บุรีรัมย์ เขต 4
-
-
คอมพิวเตอร์ศึกษา
22/12/2552
3824
ย้ายเข้า (215)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
-
ภาษาอังกฤษ
22/12/2552
3823
ย้ายออก (210)
ลพบุรี เขต 2
-
-
ภาษาอังกฤษ
22/12/2552
3822
ย้ายออก (177)
เลย เขต 2
-
-
คอมพิวเตอร์
22/12/2552
3821
ย้ายเข้า (156)
มหาสารคาม เขต 1
-
-
คอมพิวเตอร์
22/12/2552
3820
ย้ายเข้า (193)
พิษณุโลก เขต 2
-
-
วทบ.กายภาพบำบัดและศษ.บ.ปฐมวัย
22/12/2552
3819
ย้ายออก (150)
ภูเก็ต
-
-
วทบ.กายภาพบำบัดและศษ.บ.ปฐมวัย
22/12/2552
3818
ย้ายออก (195)
เชียงใหม่ เขต 3
-
-
ภาษาอังกฤษ
22/12/2552
3817
ย้ายเข้า (170)
กาฬสินธุ์ เขต 3
-
-
คณิตศาสตร์
22/12/2552
3816
ย้ายออก (206)
สมุทรปราการ เขต 2
-
-
คณิตศาสตร์
22/12/2552
3815
ย้ายเข้า (139)
อุดรธานี เขต 2
-
-
วิทยาศาสตร์ ( เคมี )
22/12/2552
3814
ย้ายเข้า (145)
หนองคาย เขต 2
-
-
วิทยาศาสตร์ ( เคมี )
22/12/2552
3813
ย้ายออก (180)
ระยอง เขต 2
-
-
วิทยาศาสตร์ ( เคมี )
22/12/2552
3812
ย้ายออก (153)
สุพรรณบุรี เขต 3
-
-
คณิตศาสตร์
22/12/2552
3811
ย้ายออก (151)
ภูเก็ต
-
-
วท.บ.ฟิสิกส์
21/12/2552
3810
ย้ายเข้า (188)
ขอนแก่น เขต 1
-
-
วท.บ.ฟิสิกส์
21/12/2552
3809
ย้ายเข้า (183)
มหาสารคาม เขต 1
-
-
วท.บ.ฟิสิกส์
21/12/2552
3808
ย้ายเข้า (179)
กาฬสินธุ์ เขต 3
-
-
วท.บ.ฟิสิกส์
21/12/2552
3807
ย้ายเข้า (175)
กาฬสินธุ์ เขต 2
-
-
วท.บ.ฟิสิกส์
21/12/2552
3806
ย้ายเข้า (223)
ลำปาง เขต 3
-
-
คณิตศาสตร์
21/12/2552
3805
ย้ายเข้า (157)
กาฬสินธุ์ เขต 1
-
-
วท.บ.ฟิสิกส์
21/12/2552
3804
ย้ายออก (172)
พังงา
-
-
วท.บ.ฟิสิกส์
21/12/2552
3799
ย้ายเข้า (189)
ลำปาง เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
21/12/2552
3798
ย้ายเข้า (194)
นครสวรรค์ เขต 3
-
-
เคมี
21/12/2552
3797
ย้ายออก (170)
อำนาจเจริญ
-
-
สถิติประยุกต์ (สอนคณิตศาสตร์)
21/12/2552
3796
ย้ายเข้า (161)
อุบลราชธานี เขต 1
-
-
สถิติประยุกต์ (สอนคณิตศาสตร์)
21/12/2552
3795
ย้ายเข้า (202)
อุบลราชธานี เขต 4
-
-
สถิติประยุกต์ (สอนคณิตศาสตร์)
21/12/2552
3794
ย้ายเข้า (195)
เชียงราย เขต 2
-
-
คอมพิวเตอร์ศึกษา
21/12/2552
3793
ย้ายออก (240)
ลำปาง เขต 2
-
-
คอมพิวเตอร์ศึกษา
21/12/2552
3792
ย้ายเข้า (169)
สุพรรณบุรี เขต 1
-
-
เกษตร
21/12/2552
3791
ย้ายออก (191)
สระบุรี เขต 1
-
-
บรรณารักษ์
21/12/2552
3790
ย้ายเข้า (178)
ราชบุรี เขต 1
-
-
สังคมศึกษา
21/12/2552
3789
ย้ายเข้า (175)
ลำพูน เขต 1
-
-
บริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
21/12/2552
3788
ย้ายเข้า (194)
นครศรีธรรมราช เขต 1
-
-
พลศึกษา
21/12/2552
3787
ย้ายออก (167)
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
-
บริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
21/12/2552
3786
ย้ายเข้า (224)
เพชรบุรี เขต 1
-
-
ภาษาอังกฤษ
21/12/2552
3785
ย้ายออก (187)
หนองคาย เขต 3
-
-
ปฐมวัย
20/12/2552
3784
ย้ายออก (189)
สกลนคร เขต 3
-
-
การประถมศึกษา
20/12/2552
3783
ย้ายเข้า (161)
อุดรธานี เขต 1
-
-
การประถมศึกษา
20/12/2552
3782
ย้ายเข้า (171)
นครราชสีมา เขต 6
-
-
ชีววิทยา
20/12/2552
3781
ย้ายเข้า (162)
ชัยภูมิ เขต 3
-
-
ชีววิทยา
20/12/2552
3780
ย้ายเข้า (157)
ชัยภูมิ เขต 1
-
-
ชีววิทยา
20/12/2552


หน้าแสดงผล : < ย้อนกลับ  55 56 57  58  59  60  61  62  63  64  ถัดไป >