,  โรงเรียนทั้งหมด 3,285 แห่ง  
แนะนำให้เพื่อน แนะนำให้เพื่อน  หน้าแรก | ค้นหา | ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบ

วิธีใช้ :
1. ลงทะเบียน
2. เพิ่มข้อมูลต้องการย้ายออก (เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจสับเปลี่ยน เพิ่มข้อมูลได้ครั้งเดียว)
3. เพิ่มข้อมูลต้องการย้ายเข้า (เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจสับเปลี่ยน เพิ่มข้อมูลได้หลายครั้ง ในกรณีเลือกสำรองย้ายลงหลายที่)

ระบบ โอน โยกย้าย สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์  
พบปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ อีเมล์ [email protected]

 
พบ 8,904 รายการ 56 / 90 หน้า
รหัส ต้องการ เขตการศึกษา โรงเรียน ชื่อ-นามสกุล วิชาเอก วันที่
4006
ย้ายเข้า (206)
นครศรีธรรมราช เขต 1
-
-
พลศึกษา
12/01/2553
4005
ย้ายเข้า (179)
กาฬสินธุ์ เขต 2
-
-
วท.บ.เคมี
12/01/2553
4004
ย้ายเข้า (166)
กาฬสินธุ์ เขต 3
-
-
วท.บ.เคมี
12/01/2553
4003
ย้ายเข้า (203)
กาฬสินธุ์ เขต 1
-
-
วท.บ.เคมี
12/01/2553
4002
ย้ายเข้า (194)
กาฬสินธุ์ เขต 2
-
-
วท.บ.เคมี
12/01/2553
4001
ย้ายเข้า (168)
กาฬสินธุ์ เขต 3
-
-
วท.บ.เคมี
12/01/2553
4000
ย้ายออก (158)
อุดรธานี เขต 3
-
-
วท.บ.เคมี
12/01/2553
3999
ย้ายเข้า (153)
ชัยภูมิ เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
11/01/2553
3998
ย้ายออก (203)
บุรีรัมย์ เขต 3
-
-
คณิตศาสตร์
11/01/2553
3997
ย้ายเข้า (187)
แพร่ เขต 2
-
-
การจัดการสำนักงาน
11/01/2553
3996
ย้ายเข้า (162)
แพร่ เขต 2
-
-
คณิตศาสตร์
11/01/2553
3995
ย้ายเข้า (188)
น่าน เขต 2
-
-
คณิตศาสตร์
11/01/2553
3994
ย้ายเข้า (175)
แพร่ เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
11/01/2553
3993
ย้ายเข้า (145)
น่าน เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
11/01/2553
3992
ย้ายออก (202)
เชียงราย เขต 2
-
-
คณิตศาสตร์
11/01/2553
3990
ย้ายเข้า (231)
อุตรดิตถ์ เขต 1
-
-
การศึกษาปฐมวัย
10/01/2553
3989
ย้ายออก (208)
เลย เขต 2
-
-
ศิลปะ
10/01/2553
3988
ย้ายเข้า (205)
นครราชสีมา เขต 6
-
-
คณิตศาสตร์
09/01/2553
3987
ย้ายออก (233)
สกลนคร เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
09/01/2553
3985
ย้ายเข้า (202)
สุรินทร์ เขต 3
-
-
คอมพิวเตอร์
09/01/2553
3984
ย้ายเข้า (218)
สุรินทร์ เขต 1
-
-
คอมพิวเตอร์
09/01/2553
3983
ย้ายออก (194)
สระแก้ว เขต 1
-
-
คอมพิวเตอร์
09/01/2553
3982
ย้ายเข้า (167)
นครราชสีมา เขต 6
-
-
ฟิสิกส์
09/01/2553
3981
ย้ายเข้า (160)
ขอนแก่น เขต 3
-
-
ฟิสิกส์
09/01/2553
3980
ย้ายออก (183)
ตราด
-
-
ฟิสิกส์
09/01/2553
3975
ย้ายเข้า (211)
ชลบุรี เขต 3
-
-
คณิตศาสตร์
07/01/2553
3974
ย้ายเข้า (170)
อุดรธานี เขต 1
-
-
ชีววิทยา
07/01/2553
3973
ย้ายเข้า (169)
ขอนแก่น เขต 5
-
-
ชีววิทยา
07/01/2553
3972
ย้ายเข้า (200)
ขอนแก่น เขต 4
-
-
ชีววิทยา
07/01/2553
3971
ย้ายออก (229)
ขอนแก่น เขต 3
-
-
ชีววิทยา
07/01/2553
3970
ย้ายเข้า (173)
ขอนแก่น เขต 2
-
-
ชีววิทยา
07/01/2553
3969
ย้ายเข้า (180)
ขอนแก่น เขต 1
-
-
ชีววิทยา
07/01/2553
3968
ย้ายเข้า (203)
ขอนแก่น เขต 1
-
-
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร
07/01/2553
3967
ย้ายเข้า (136)
กระบี่
-
-
ภาษาอังกฤษ
07/01/2553
3966
ย้ายออก (174)
กระบี่
-
-
ภาษาอังกฤษ
07/01/2553
3965
ย้ายเข้า (178)
นครราชสีมา เขต 4
-
-
คอมพิวเตอร์
06/01/2553
3964
ย้ายเข้า (179)
พระนครศรีอยุธยา 1
-
-
คอมพิวเตอร์
06/01/2553
3963
ย้ายเข้า (303)
พระนครศรีอยุธยา 1
-
-
คอมพิวเตอร์
06/01/2553
3962
ย้ายออก (175)
กำแพงเพชร เขต 1
-
-
คอมพิวเตอร์
06/01/2553
3961
ย้ายออก (174)
ชลบุรี เขต 3
-
-
คอมพิวเตอร์
06/01/2553
3960
ย้ายเข้า (197)
มหาสารคาม เขต 1
-
-
English
06/01/2553
3958
ย้ายเข้า (160)
สกลนคร เขต 1
-
-
วิทยาการคอมพิวเตอร์
06/01/2553
3954
ย้ายเข้า (202)
สกลนคร เขต 2
-
-
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
27/06/2554
3953
ย้ายออก (258)
หนองคาย เขต 2
-
-
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
27/06/2554
3952
ย้ายออก (214)
นครพนม เขต 1
-
-
วิทยาการคอมพิวเตอร์
06/01/2553
3951
ย้ายเข้า (154)
กาฬสินธุ์ เขต 1
-
-
สังคม
06/01/2553
3950
ย้ายออก (192)
สมุทรปราการ เขต 2
-
-
สังคม
06/01/2553
3949
ย้ายเข้า (256)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
-
ภาษาไทย
06/01/2553
3947
ย้ายเข้า (185)
กาฬสินธุ์ เขต 3
-
-
คณิตศาสตร์
05/01/2553
3946
ย้ายเข้า (191)
นครราชสีมา เขต 1
-
-
การวัดผลการศึกษา
05/01/2553
3945
ย้ายเข้า (189)
นครนายก
-
-
คณิตศาสตร์
05/01/2553
3944
ย้ายออก (194)
นครราชสีมา เขต 3
-
-
การวัดผลการศึกษา
05/01/2553
3943
ย้ายออก (215)
พระนครศรีอยุธยา 1
-
-
คณิตศาสตร์
05/01/2553
3942
ย้ายเข้า (242)
นครปฐม เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
05/01/2553
3939
ย้ายออก (201)
อุดรธานี เขต 4
-
-
ฟิสิกส์
05/01/2553
3938
ย้ายเข้า (151)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
-
-
ภาษาอังกฤษ
05/01/2553
3937
ย้ายเข้า (167)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
-
-
ภาษาอังกฤษ
05/01/2553
3936
ย้ายออก (190)
กระบี่
-
-
ภาษาอังกฤษ
05/01/2553
3935
ย้ายเข้า (219)
มหาสารคาม เขต 1
-
-
ภาษาไทย
05/01/2553
3933
ย้ายเข้า (170)
มหาสารคาม เขต 2
-
-
คอมพิวเตอร์
04/01/2553
3932
ย้ายออก (222)
ขอนแก่น เขต 4
-
-
วทบ.เคมี
04/01/2553
3931
ย้ายเข้า (155)
อุดรธานี เขต 4
-
-
วทบ.เคมี
04/01/2553
3929
ย้ายออก (199)
บุรีรัมย์ เขต 4
-
-
วิทยาการคอมพิวเตอร์
04/01/2553
3928
ย้ายออก (180)
เลย เขต 2
-
-
สัตวศาสตร์
06/01/2553
3927
ย้ายเข้า (165)
มหาสารคาม เขต 2
-
-
วิทยาการคอมพิวเตอร์
04/01/2553
3925
ย้ายเข้า (174)
อุดรธานี เขต 2
-
-
สัตวศาสตร์
06/01/2553
3924
ย้ายเข้า (217)
อุดรธานี เขต 1
-
-
สัตวศาสตร์
06/01/2553
3923
ย้ายเข้า (204)
กรุงเทพมหานคร เขต 1
-
-
คณิต
04/01/2553
3922
ย้ายเข้า (198)
กรุงเทพมหานคร
-
-
คณิต
27/01/2553
3921
ย้ายเข้า (211)
ปทุมธานี เขต 2
-
-
ภาษาอังกฤษ
03/03/2554
3920
ย้ายออก (189)
ปทุมธานี เขต 1
-
-
ภาษาอังกฤษ
03/03/2554
3919
ย้ายเข้า (193)
เลย เขต 2
-
-
จิตวิทยา
03/01/2553
3918
ย้ายออก (259)
นครราชสีมา เขต 3
-
-
จิตวิทยา
03/01/2553
3913
ย้ายออก (234)
ฉะเชิงเทรา เขต 2
-
-
คณิตศาสตร์
02/01/2553
3912
ย้ายออก (225)
เชียงราย เขต 2
-
-
นาฏศิลป์
01/01/2553
3911
ย้ายเข้า (181)
เชียงใหม่ เขต 1
-
-
นาฏศิลป์
01/01/2553
3910
ย้ายเข้า (226)
ขอนแก่น เขต 1
-
-
อังกฤษ
30/12/2552
3909
ย้ายเข้า (252)
ระยอง เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
30/12/2552
3908
ย้ายออก (195)
นครนายก
-
-
ภาษาไทย
29/12/2552
3907
ย้ายเข้า (184)
นครศรีธรรมราช เขต 3
-
-
พลศึกษา
29/12/2552
3906
ย้ายเข้า (206)
อุบลราชธานี เขต 2
-
-
ภาษาอังกฤษ
29/12/2552
3905
ย้ายเข้า (221)
เชียงราย เขต 4
-
-
วิทยาศาสตร์ (ชีววิทย)
29/12/2552
3904
ย้ายออก (212)
กรุงเทพมหานคร
-
-
วิทยาศาสตร์ (ชีววิทย)
29/12/2552
3903
ย้ายเข้า (209)
หนองบัวลำภู เขต 1
-
-
วิทยาการคอมพิวเตอร์
28/12/2552
3902
ย้ายออก (176)
อุบลราชธานี เขต 5
-
-
คอมพิวเตอร์
28/12/2552
3901
ย้ายเข้า (171)
มุกดาหาร
-
-
คอมพิวเตอร์
28/12/2552
3900
ย้ายออก (243)
กรุงเทพมหานคร
-
-
ภาษาอังกฤษ
29/12/2552
3899
ย้ายเข้า (202)
ชัยนาท
-
-
อังกฤษ
28/12/2552
3898
ย้ายออก (226)
ชัยนาท
-
-
อังกฤษ
28/12/2552
3897
ย้ายเข้า (220)
เชียงราย เขต 3
-
-
คณิตศาสตร์
28/12/2552
3896
ย้ายเข้า (162)
เชียงราย เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
28/12/2552
3895
ย้ายเข้า (184)
เชียงราย เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
28/12/2552
3894
ย้ายออก (246)
ลำปาง เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
28/12/2552
3893
ย้ายเข้า (199)
อุดรธานี เขต 1
-
-
ฟิสิกส์
27/12/2552
3892
ย้ายออก (221)
อุดรธานี เขต 4
-
-
ฟิสิกส์
27/12/2552
3891
ย้ายเข้า (242)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
-
ปฐมวัย
27/12/2552
3890
ย้ายเข้า (215)
สมุทรปราการ เขต 2
-
-
ภาษาไทย
27/12/2552
3889
ย้ายเข้า (250)
สุรินทร์ เขต 3
-
-
ฟิสิกส์
27/12/2552
3888
ย้ายออก (177)
นครราชสีมา เขต 2
-
-
ฟิสิกส์
27/12/2552
3887
ย้ายเข้า (207)
สุรินทร์ เขต 3
-
-
ฟิสิกส์
27/12/2552


หน้าแสดงผล : < ย้อนกลับ  55 56 57  58  59  60  61  62  63  64  ถัดไป >