,  โรงเรียนทั้งหมด 3,237 แห่ง  
แนะนำให้เพื่อน แนะนำให้เพื่อน  หน้าแรก | ค้นหา | ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบ

วิธีใช้ :
1. ลงทะเบียน
2. เพิ่มข้อมูลต้องการย้ายออก (เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจสับเปลี่ยน เพิ่มข้อมูลได้ครั้งเดียว)
3. เพิ่มข้อมูลต้องการย้ายเข้า (เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจสับเปลี่ยน เพิ่มข้อมูลได้หลายครั้ง ในกรณีเลือกสำรองย้ายลงหลายที่)


คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย
แผนที่ประเทศไทย
ระบบ โอน โยกย้าย สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์  
พบปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ อีเมล์ info@thai-school.net

 
พบทั้งหมด 8479 รายการ 56 / 142 หน้า
รหัส ต้องการ เขตการศึกษา โรงเรียน ชื่อ-นามสกุล วิชาเอก วันที่
6119
ย้ายเข้า (135)
อุบลราชธานี เขต 2
-
- (237)
ฟิสิกส์
27/04/2554
6118
ย้ายเข้า (144)
อุบลราชธานี เขต 1
-
- (237)
ฟิสิกส์
27/04/2554
6117
ย้ายออก (174)
ขอนแก่น เขต 2
-
- (237)
ฟิสิกส์
27/04/2554
6116
ย้ายเข้า (130)
อุตรดิตถ์ เขต 1
-
- (187)
ชีววิทยา
27/04/2554
6115
ย้ายออก (115)
นครนายก
-
- (187)
ชีววิทยา
27/04/2554
6114
ย้ายเข้า (149)
อุตรดิตถ์ เขต 1
-
- (162)
ภาษาอังกฤษ
27/04/2554
6113
ย้ายออก (149)
นครสวรรค์ เขต 2
-
- (162)
ภาษาอังกฤษ
27/04/2554
6112
ย้ายออก (185)
ตาก เขต 2
-
- (391)
ภาษาไทย
26/04/2554
6111
ย้ายเข้า (116)
ขอนแก่น เขต 3
-
- (190)
ฟิสิกส์
26/04/2554
6110
ย้ายออก (156)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
- (190)
ฟิสิกส์
26/04/2554
6109
ย้ายเข้า (140)
มหาสารคาม เขต 1
-
- (190)
ฟิสิกส์
26/04/2554
6108
ย้ายออก (142)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
- (182)
ภาษาอังกฤษ
26/04/2554
6107
ย้ายเข้า (131)
พะเยา เขต 2
-
- (182)
ภาษาอังกฤษ
26/04/2554
6106
ย้ายเข้า (144)
มหาสารคาม เขต 1
-
- (187)
เกษตรศาสตร์
24/04/2554
6105
ย้ายออก (161)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
-
- (187)
เกษตรศาสตร์
24/04/2554
6104
ย้ายออก (147)
หนองบัวลำภู เขต 2
-
- (210)
ภาษาไทย
24/04/2554
6103
ย้ายเข้า (174)
อุดรธานี เขต 1
-
- (210)
ภาษาไทย
24/04/2554
6102
ย้ายออก (132)
ปัตตานี เขต 1
-
- (172)
เคมี
23/04/2554
6100
ย้ายเข้า (173)
ศรีสะเกษ เขต 3
-
- (184)
ฟิสิกส์
22/04/2554
6099
ย้ายออก (196)
ศรีสะเกษ เขต 4
-
- (184)
ฟิสิกส์
22/04/2554
6095
ย้ายออก (213)
นครราชสีมา เขต 6
-
- (214)
คณิตศาสตร์
22/04/2554
6094
ย้ายออก (154)
กรุงเทพมหานคร เขต 1
-
- (192)
คหกรรม
21/04/2554
6093
ย้ายเข้า (140)
ปทุมธานี เขต 1
-
- (226)
เคมี
21/04/2554
6092
ย้ายออก (152)
นครปฐม เขต 1
-
- (226)
เคมี
21/04/2554
6091
ย้ายออก (192)
ลำพูน เขต 1
-
- (226)
คณิตศาสตร์
21/04/2554
6090
ย้ายเข้า (166)
นครสวรรค์ เขต 1
-
- (367)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
20/04/2554
6089
ย้ายเข้า (139)
ชัยนาท
-
- (367)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
20/04/2554
6088
ย้ายเข้า (145)
อุทัยธานี
-
- (367)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
20/04/2554
6087
ย้ายเข้า (137)
นครสวรรค์ เขต 2
-
- (367)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
20/04/2554
6086
ย้ายเข้า (126)
นครสวรรค์ เขต 3
-
- (367)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
20/04/2554
6085
ย้ายออก (141)
สมุทรปราการ เขต 1
-
- (367)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
20/04/2554
6084
ย้ายเข้า (114)
ร้อยเอ็ด เขต 1
-
- (402)
วท.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
20/04/2554
6083
ย้ายเข้า (125)
ขอนแก่น เขต 1
-
- (402)
วท.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
20/04/2554
6082
ย้ายเข้า (126)
อุดรธานี เขต 1
-
- (402)
วท.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
20/04/2554
6081
ย้ายเข้า (124)
มหาสารคาม เขต 1
-
- (402)
วท.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
20/04/2554
6080
ย้ายเข้า (113)
ลำปาง เขต 1
-
- (402)
วท.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
20/04/2554
6079
ย้ายออก (244)
กาฬสินธุ์ เขต 3
-
- (402)
วท.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
20/04/2554
6078
ย้ายเข้า (150)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
-
- (181)
คณิตศาสตร์
20/04/2554
6077
ย้ายเข้า (179)
ชลบุรี เขต 3
-
- (274)
ภาษาอังกฤษ,ภูมิศาสาตร์
20/04/2554
6076
ย้ายออก (171)
นครราชสีมา เขต 3
-
- (274)
ภาษาอังกฤษ,ภูมิศาสาตร์
20/04/2554
6075
ย้ายเข้า (123)
สกลนคร เขต 3
-
- (418)
วทบ.เกษตร
19/04/2554
6074
ย้ายเข้า (136)
สกลนคร เขต 2
-
- (418)
วทบ.เกษตร
19/04/2554
6073
ย้ายออก (142)
กรุงเทพมหานคร
-
- (418)
วทบ.เกษตร
19/04/2554
6072
ย้ายออก (148)
นครปฐม เขต 2
-
- (356)
ภาษาอังกฤษ
19/04/2554
6071
ย้ายเข้า (126)
สุพรรณบุรี เขต 1
-
- (356)
ภาษาอังกฤษ
19/04/2554
6070
ย้ายเข้า (140)
สุพรรณบุรี เขต 1
-
- (356)
ภาษาอังกฤษ
19/04/2554
6069
ย้ายออก (154)
กรุงเทพมหานคร เขต 3
-
- (230)
วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)
18/04/2554
6068
ย้ายเข้า (180)
ร้อยเอ็ด เขต 3
-
- (230)
วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)
18/04/2554
6067
ย้ายเข้า (143)
ชลบุรี เขต 2
-
- (230)
วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)
18/04/2554
6066
ย้ายเข้า (171)
พระนครศรีอยุธยา 2
-
- (295)
การประถมศึกษา
17/04/2554
6065
ย้ายเข้า (128)
พระนครศรีอยุธยา 1
-
- (295)
การประถมศึกษา
17/04/2554
6064
ย้ายเข้า (123)
อุบลราชธานี เขต 1
-
- (295)
การประถมศึกษา
17/04/2554
6063
ย้ายเข้า (118)
อุบลราชธานี เขต 2
-
- (295)
การประถมศึกษา
17/04/2554
6062
ย้ายเข้า (134)
อุบลราชธานี เขต 3
-
- (295)
การประถมศึกษา
17/04/2554
6061
ย้ายเข้า (120)
อุบลราชธานี เขต 4
-
- (295)
การประถมศึกษา
17/04/2554
6060
ย้ายเข้า (117)
ศรีสะเกษ เขต 2
-
- (295)
การประถมศึกษา
17/04/2554
6059
ย้ายเข้า (133)
ศรีสะเกษ เขต 1
-
- (295)
การประถมศึกษา
17/04/2554
6058
ย้ายเข้า (118)
อุบลราชธานี เขต 5
-
- (295)
การประถมศึกษา
17/04/2554
6057
ย้ายเข้า (136)
ศรีสะเกษ เขต 3
-
- (295)
การประถมศึกษา
17/04/2554
6056
ย้ายเข้า (139)
ศรีสะเกษ เขต 4
-
- (295)
การประถมศึกษา
17/04/2554


หน้าแสดงผล : < ย้อนกลับ  55 56 57  58  59  60  61  62  63  64  ถัดไป >