,  โรงเรียนทั้งหมด 3,291 แห่ง  
แนะนำให้เพื่อน แนะนำให้เพื่อน  หน้าแรก | ค้นหา | ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบ

วิธีใช้ :
1. ลงทะเบียน
2. เพิ่มข้อมูลต้องการย้ายออก (เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจสับเปลี่ยน เพิ่มข้อมูลได้ครั้งเดียว)
3. เพิ่มข้อมูลต้องการย้ายเข้า (เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจสับเปลี่ยน เพิ่มข้อมูลได้หลายครั้ง ในกรณีเลือกสำรองย้ายลงหลายที่)

ระบบ โอน โยกย้าย สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์  
พบปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ อีเมล์ [email protected]

 
พบ 8,894 รายการ 56 / 89 หน้า
รหัส ต้องการ เขตการศึกษา โรงเรียน ชื่อ-นามสกุล วิชาเอก วันที่
3996
ย้ายเข้า (160)
แพร่ เขต 2
-
-
คณิตศาสตร์
11/01/2553
3995
ย้ายเข้า (186)
น่าน เขต 2
-
-
คณิตศาสตร์
11/01/2553
3994
ย้ายเข้า (173)
แพร่ เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
11/01/2553
3993
ย้ายเข้า (143)
น่าน เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
11/01/2553
3992
ย้ายออก (200)
เชียงราย เขต 2
-
-
คณิตศาสตร์
11/01/2553
3990
ย้ายเข้า (229)
อุตรดิตถ์ เขต 1
-
-
การศึกษาปฐมวัย
10/01/2553
3989
ย้ายออก (206)
เลย เขต 2
-
-
ศิลปะ
10/01/2553
3988
ย้ายเข้า (203)
นครราชสีมา เขต 6
-
-
คณิตศาสตร์
09/01/2553
3987
ย้ายออก (231)
สกลนคร เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
09/01/2553
3985
ย้ายเข้า (200)
สุรินทร์ เขต 3
-
-
คอมพิวเตอร์
09/01/2553
3984
ย้ายเข้า (216)
สุรินทร์ เขต 1
-
-
คอมพิวเตอร์
09/01/2553
3983
ย้ายออก (192)
สระแก้ว เขต 1
-
-
คอมพิวเตอร์
09/01/2553
3982
ย้ายเข้า (165)
นครราชสีมา เขต 6
-
-
ฟิสิกส์
09/01/2553
3981
ย้ายเข้า (158)
ขอนแก่น เขต 3
-
-
ฟิสิกส์
09/01/2553
3980
ย้ายออก (181)
ตราด
-
-
ฟิสิกส์
09/01/2553
3975
ย้ายเข้า (209)
ชลบุรี เขต 3
-
-
คณิตศาสตร์
07/01/2553
3974
ย้ายเข้า (168)
อุดรธานี เขต 1
-
-
ชีววิทยา
07/01/2553
3973
ย้ายเข้า (167)
ขอนแก่น เขต 5
-
-
ชีววิทยา
07/01/2553
3972
ย้ายเข้า (198)
ขอนแก่น เขต 4
-
-
ชีววิทยา
07/01/2553
3971
ย้ายออก (227)
ขอนแก่น เขต 3
-
-
ชีววิทยา
07/01/2553
3970
ย้ายเข้า (171)
ขอนแก่น เขต 2
-
-
ชีววิทยา
07/01/2553
3969
ย้ายเข้า (176)
ขอนแก่น เขต 1
-
-
ชีววิทยา
07/01/2553
3968
ย้ายเข้า (201)
ขอนแก่น เขต 1
-
-
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร
07/01/2553
3967
ย้ายเข้า (133)
กระบี่
-
-
ภาษาอังกฤษ
07/01/2553
3966
ย้ายออก (172)
กระบี่
-
-
ภาษาอังกฤษ
07/01/2553
3965
ย้ายเข้า (176)
นครราชสีมา เขต 4
-
-
คอมพิวเตอร์
06/01/2553
3964
ย้ายเข้า (179)
พระนครศรีอยุธยา 1
-
-
คอมพิวเตอร์
06/01/2553
3963
ย้ายเข้า (301)
พระนครศรีอยุธยา 1
-
-
คอมพิวเตอร์
06/01/2553
3962
ย้ายออก (173)
กำแพงเพชร เขต 1
-
-
คอมพิวเตอร์
06/01/2553
3961
ย้ายออก (172)
ชลบุรี เขต 3
-
-
คอมพิวเตอร์
06/01/2553
3960
ย้ายเข้า (195)
มหาสารคาม เขต 1
-
-
English
06/01/2553
3958
ย้ายเข้า (159)
สกลนคร เขต 1
-
-
วิทยาการคอมพิวเตอร์
06/01/2553
3954
ย้ายเข้า (201)
สกลนคร เขต 2
-
-
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
27/06/2554
3953
ย้ายออก (256)
หนองคาย เขต 2
-
-
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
27/06/2554
3952
ย้ายออก (212)
นครพนม เขต 1
-
-
วิทยาการคอมพิวเตอร์
06/01/2553
3951
ย้ายเข้า (152)
กาฬสินธุ์ เขต 1
-
-
สังคม
06/01/2553
3950
ย้ายออก (190)
สมุทรปราการ เขต 2
-
-
สังคม
06/01/2553
3949
ย้ายเข้า (254)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
-
ภาษาไทย
06/01/2553
3947
ย้ายเข้า (183)
กาฬสินธุ์ เขต 3
-
-
คณิตศาสตร์
05/01/2553
3946
ย้ายเข้า (189)
นครราชสีมา เขต 1
-
-
การวัดผลการศึกษา
05/01/2553
3945
ย้ายเข้า (187)
นครนายก
-
-
คณิตศาสตร์
05/01/2553
3944
ย้ายออก (192)
นครราชสีมา เขต 3
-
-
การวัดผลการศึกษา
05/01/2553
3943
ย้ายออก (213)
พระนครศรีอยุธยา 1
-
-
คณิตศาสตร์
05/01/2553
3942
ย้ายเข้า (240)
นครปฐม เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
05/01/2553
3939
ย้ายออก (199)
อุดรธานี เขต 4
-
-
ฟิสิกส์
05/01/2553
3938
ย้ายเข้า (149)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
-
-
ภาษาอังกฤษ
05/01/2553
3937
ย้ายเข้า (165)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
-
-
ภาษาอังกฤษ
05/01/2553
3936
ย้ายออก (188)
กระบี่
-
-
ภาษาอังกฤษ
05/01/2553
3935
ย้ายเข้า (217)
มหาสารคาม เขต 1
-
-
ภาษาไทย
05/01/2553
3933
ย้ายเข้า (167)
มหาสารคาม เขต 2
-
-
คอมพิวเตอร์
04/01/2553
3932
ย้ายออก (220)
ขอนแก่น เขต 4
-
-
วทบ.เคมี
04/01/2553
3931
ย้ายเข้า (153)
อุดรธานี เขต 4
-
-
วทบ.เคมี
04/01/2553
3929
ย้ายออก (197)
บุรีรัมย์ เขต 4
-
-
วิทยาการคอมพิวเตอร์
04/01/2553
3928
ย้ายออก (178)
เลย เขต 2
-
-
สัตวศาสตร์
06/01/2553
3927
ย้ายเข้า (163)
มหาสารคาม เขต 2
-
-
วิทยาการคอมพิวเตอร์
04/01/2553
3925
ย้ายเข้า (172)
อุดรธานี เขต 2
-
-
สัตวศาสตร์
06/01/2553
3924
ย้ายเข้า (214)
อุดรธานี เขต 1
-
-
สัตวศาสตร์
06/01/2553
3923
ย้ายเข้า (202)
กรุงเทพมหานคร เขต 1
-
-
คณิต
04/01/2553
3922
ย้ายเข้า (196)
กรุงเทพมหานคร
-
-
คณิต
27/01/2553
3921
ย้ายเข้า (209)
ปทุมธานี เขต 2
-
-
ภาษาอังกฤษ
03/03/2554
3920
ย้ายออก (187)
ปทุมธานี เขต 1
-
-
ภาษาอังกฤษ
03/03/2554
3919
ย้ายเข้า (191)
เลย เขต 2
-
-
จิตวิทยา
03/01/2553
3918
ย้ายออก (257)
นครราชสีมา เขต 3
-
-
จิตวิทยา
03/01/2553
3913
ย้ายออก (232)
ฉะเชิงเทรา เขต 2
-
-
คณิตศาสตร์
02/01/2553
3912
ย้ายออก (222)
เชียงราย เขต 2
-
-
นาฏศิลป์
01/01/2553
3911
ย้ายเข้า (179)
เชียงใหม่ เขต 1
-
-
นาฏศิลป์
01/01/2553
3910
ย้ายเข้า (224)
ขอนแก่น เขต 1
-
-
อังกฤษ
30/12/2552
3909
ย้ายเข้า (250)
ระยอง เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
30/12/2552
3908
ย้ายออก (193)
นครนายก
-
-
ภาษาไทย
29/12/2552
3907
ย้ายเข้า (183)
นครศรีธรรมราช เขต 3
-
-
พลศึกษา
29/12/2552
3906
ย้ายเข้า (204)
อุบลราชธานี เขต 2
-
-
ภาษาอังกฤษ
29/12/2552
3905
ย้ายเข้า (219)
เชียงราย เขต 4
-
-
วิทยาศาสตร์ (ชีววิทย)
29/12/2552
3904
ย้ายออก (210)
กรุงเทพมหานคร
-
-
วิทยาศาสตร์ (ชีววิทย)
29/12/2552
3903
ย้ายเข้า (207)
หนองบัวลำภู เขต 1
-
-
วิทยาการคอมพิวเตอร์
28/12/2552
3902
ย้ายออก (174)
อุบลราชธานี เขต 5
-
-
คอมพิวเตอร์
28/12/2552
3901
ย้ายเข้า (169)
มุกดาหาร
-
-
คอมพิวเตอร์
28/12/2552
3900
ย้ายออก (241)
กรุงเทพมหานคร
-
-
ภาษาอังกฤษ
29/12/2552
3899
ย้ายเข้า (200)
ชัยนาท
-
-
อังกฤษ
28/12/2552
3898
ย้ายออก (224)
ชัยนาท
-
-
อังกฤษ
28/12/2552
3897
ย้ายเข้า (219)
เชียงราย เขต 3
-
-
คณิตศาสตร์
28/12/2552
3896
ย้ายเข้า (162)
เชียงราย เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
28/12/2552
3895
ย้ายเข้า (182)
เชียงราย เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
28/12/2552
3894
ย้ายออก (244)
ลำปาง เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
28/12/2552
3893
ย้ายเข้า (199)
อุดรธานี เขต 1
-
-
ฟิสิกส์
27/12/2552
3892
ย้ายออก (219)
อุดรธานี เขต 4
-
-
ฟิสิกส์
27/12/2552
3891
ย้ายเข้า (240)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
-
ปฐมวัย
27/12/2552
3890
ย้ายเข้า (213)
สมุทรปราการ เขต 2
-
-
ภาษาไทย
27/12/2552
3889
ย้ายเข้า (248)
สุรินทร์ เขต 3
-
-
ฟิสิกส์
27/12/2552
3888
ย้ายออก (175)
นครราชสีมา เขต 2
-
-
ฟิสิกส์
27/12/2552
3887
ย้ายเข้า (205)
สุรินทร์ เขต 3
-
-
ฟิสิกส์
27/12/2552
3886
ย้ายเข้า (162)
สุโขทัย เขต 1
-
-
ภาษาไทย
26/12/2552
3885
ย้ายเข้า (149)
สุโขทัย เขต 1
-
-
ภาษาไทย
26/12/2552
3884
ย้ายเข้า (201)
กรุงเทพมหานคร เขต 3
-
-
อังกฤษ
26/12/2552
3883
ย้ายเข้า (211)
กรุงเทพมหานคร เขต 1
-
-
อังกฤษ
26/12/2552
3882
ย้ายเข้า (190)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
-
อังกฤษ
26/12/2552
3881
ย้ายออก (212)
อุบลราชธานี เขต 4
-
-
อังกฤษ
26/12/2552
3880
ย้ายออก (180)
ขอนแก่น เขต 4
-
-
อังกฤษ
26/12/2552
3879
ย้ายเข้า (214)
กรุงเทพมหานคร เขต 3
-
-
สังคมศึกษา
26/12/2552
3878
ย้ายเข้า (191)
กรุงเทพมหานคร เขต 1
-
-
สังคมศึกษา
26/12/2552
3877
ย้ายเข้า (183)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
-
สังคมศึกษา
26/12/2552


หน้าแสดงผล : < ย้อนกลับ  55 56 57  58  59  60  61  62  63  64  ถัดไป >