,  โรงเรียนทั้งหมด 3,286 แห่ง  
แนะนำให้เพื่อน แนะนำให้เพื่อน  หน้าแรก | ค้นหา | ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบ

วิธีใช้ :
1. ลงทะเบียน
2. เพิ่มข้อมูลต้องการย้ายออก (เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจสับเปลี่ยน เพิ่มข้อมูลได้ครั้งเดียว)
3. เพิ่มข้อมูลต้องการย้ายเข้า (เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจสับเปลี่ยน เพิ่มข้อมูลได้หลายครั้ง ในกรณีเลือกสำรองย้ายลงหลายที่)

ระบบ โอน โยกย้าย สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์  
พบปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ อีเมล์ [email protected]

 
พบ 8,834 รายการ 56 / 89 หน้า
รหัส ต้องการ เขตการศึกษา โรงเรียน ชื่อ-นามสกุล วิชาเอก วันที่
3920
ย้ายออก (182)
ปทุมธานี เขต 1
-
-
ภาษาอังกฤษ
03/03/2554
3919
ย้ายเข้า (185)
เลย เขต 2
-
-
จิตวิทยา
03/01/2553
3918
ย้ายออก (251)
นครราชสีมา เขต 3
-
-
จิตวิทยา
03/01/2553
3913
ย้ายออก (226)
ฉะเชิงเทรา เขต 2
-
-
คณิตศาสตร์
02/01/2553
3912
ย้ายออก (216)
เชียงราย เขต 2
-
-
นาฏศิลป์
01/01/2553
3911
ย้ายเข้า (174)
เชียงใหม่ เขต 1
-
-
นาฏศิลป์
01/01/2553
3910
ย้ายเข้า (218)
ขอนแก่น เขต 1
-
-
อังกฤษ
30/12/2552
3909
ย้ายเข้า (244)
ระยอง เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
30/12/2552
3908
ย้ายออก (187)
นครนายก
-
-
ภาษาไทย
29/12/2552
3907
ย้ายเข้า (178)
นครศรีธรรมราช เขต 3
-
-
พลศึกษา
29/12/2552
3906
ย้ายเข้า (197)
อุบลราชธานี เขต 2
-
-
ภาษาอังกฤษ
29/12/2552
3905
ย้ายเข้า (213)
เชียงราย เขต 4
-
-
วิทยาศาสตร์ (ชีววิทย)
29/12/2552
3904
ย้ายออก (205)
กรุงเทพมหานคร
-
-
วิทยาศาสตร์ (ชีววิทย)
29/12/2552
3903
ย้ายเข้า (201)
หนองบัวลำภู เขต 1
-
-
วิทยาการคอมพิวเตอร์
28/12/2552
3902
ย้ายออก (169)
อุบลราชธานี เขต 5
-
-
คอมพิวเตอร์
28/12/2552
3901
ย้ายเข้า (163)
มุกดาหาร
-
-
คอมพิวเตอร์
28/12/2552
3900
ย้ายออก (235)
กรุงเทพมหานคร
-
-
ภาษาอังกฤษ
29/12/2552
3899
ย้ายเข้า (194)
ชัยนาท
-
-
อังกฤษ
28/12/2552
3898
ย้ายออก (218)
ชัยนาท
-
-
อังกฤษ
28/12/2552
3897
ย้ายเข้า (213)
เชียงราย เขต 3
-
-
คณิตศาสตร์
28/12/2552
3896
ย้ายเข้า (160)
เชียงราย เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
28/12/2552
3895
ย้ายเข้า (176)
เชียงราย เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
28/12/2552
3894
ย้ายออก (238)
ลำปาง เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
28/12/2552
3893
ย้ายเข้า (193)
อุดรธานี เขต 1
-
-
ฟิสิกส์
27/12/2552
3892
ย้ายออก (214)
อุดรธานี เขต 4
-
-
ฟิสิกส์
27/12/2552
3891
ย้ายเข้า (234)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
-
ปฐมวัย
27/12/2552
3890
ย้ายเข้า (207)
สมุทรปราการ เขต 2
-
-
ภาษาไทย
27/12/2552
3889
ย้ายเข้า (242)
สุรินทร์ เขต 3
-
-
ฟิสิกส์
27/12/2552
3888
ย้ายออก (170)
นครราชสีมา เขต 2
-
-
ฟิสิกส์
27/12/2552
3887
ย้ายเข้า (200)
สุรินทร์ เขต 3
-
-
ฟิสิกส์
27/12/2552
3886
ย้ายเข้า (160)
สุโขทัย เขต 1
-
-
ภาษาไทย
26/12/2552
3885
ย้ายเข้า (144)
สุโขทัย เขต 1
-
-
ภาษาไทย
26/12/2552
3884
ย้ายเข้า (195)
กรุงเทพมหานคร เขต 3
-
-
อังกฤษ
26/12/2552
3883
ย้ายเข้า (206)
กรุงเทพมหานคร เขต 1
-
-
อังกฤษ
26/12/2552
3882
ย้ายเข้า (183)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
-
อังกฤษ
26/12/2552
3881
ย้ายออก (206)
อุบลราชธานี เขต 4
-
-
อังกฤษ
26/12/2552
3880
ย้ายออก (174)
ขอนแก่น เขต 4
-
-
อังกฤษ
26/12/2552
3879
ย้ายเข้า (208)
กรุงเทพมหานคร เขต 3
-
-
สังคมศึกษา
26/12/2552
3878
ย้ายเข้า (185)
กรุงเทพมหานคร เขต 1
-
-
สังคมศึกษา
26/12/2552
3877
ย้ายเข้า (177)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
-
สังคมศึกษา
26/12/2552
3876
ย้ายออก (206)
ขอนแก่น เขต 4
-
-
สังคมศึกษา
26/12/2552
3875
ย้ายเข้า (173)
ร้อยเอ็ด เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
26/12/2552
3874
ย้ายเข้า (178)
สุโขทัย เขต 2
-
-
วิทย์/การงาน
25/12/2552
3873
ย้ายเข้า (160)
พิษณุโลก เขต 3
-
-
วิทย์/การงาน
25/12/2552
3872
ย้ายเข้า (173)
กำแพงเพชร เขต 1
-
-
วิทย์/การงาน
25/12/2552
3871
ย้ายออก (191)
ขอนแก่น เขต 4
-
-
วิทย์/การงาน
25/12/2552
3870
ย้ายออก (180)
ขอนแก่น เขต 4
-
-
วิทย์/การงาน
25/12/2552
3868
ย้ายเข้า (210)
มุกดาหาร
-
-
ภาษาไทย
25/12/2552
3867
ย้ายออก (321)
สระแก้ว เขต 2
-
-
คณิตศาสตร์
21/08/2554
3866
ย้ายออก (241)
นครราชสีมา เขต 1
-
-
English
25/12/2552
3865
ย้ายเข้า (209)
นครพนม เขต 1
-
-
English
25/12/2552
3864
ย้ายเข้า (160)
อุดรธานี เขต 3
-
-
วิทยาศาสตร์ ( เคมี )
25/12/2552
3863
ย้ายออก (192)
อุดรธานี เขต 4
-
-
ฟิสิกส์
25/12/2552
3862
ย้ายเข้า (175)
อุดรธานี เขต 1
-
-
ฟิสิกส์
25/12/2552
3861
ย้ายเข้า (177)
หนองคาย เขต 1
-
-
วิทยาศาสตร์ ( เคมี )
25/12/2552
3859
ย้ายออก (199)
ระยอง เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
25/12/2552
3857
ย้ายเข้า (180)
เชียงใหม่ เขต 2
-
-
ศิลปะ
25/12/2552
3856
ย้ายเข้า (181)
เชียงใหม่ เขต 2
-
-
ศิลปะ
25/12/2552
3855
ย้ายออก (202)
เชียงราย เขต 3
-
-
ศิลปะ
08/01/2553
3854
ย้ายออก (177)
ตรัง เขต 1
-
-
ภาษาอังกฤษ
24/12/2552
3853
ย้ายเข้า (190)
ภูเก็ต
-
-
ภาษาอังกฤษ
24/12/2552
3852
ย้ายเข้า (166)
นครศรีธรรมราช เขต 2
-
-
ภาษาอังกฤษ
24/12/2552
3849
ย้ายเข้า (154)
สกลนคร เขต 1
-
-
สังคมศึกษา
24/12/2552
3848
ย้ายออก (186)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
-
สังคมศึกษา
24/12/2552
3847
ย้ายออก (277)
ขอนแก่น เขต 4
-
-
หลักสูตรและการสอน
23/12/2552
3846
ย้ายออก (202)
หนองคาย เขต 2
-
-
ปฐมวัย
23/12/2552
3845
ย้ายเข้า (160)
อุดรธานี เขต 3
-
-
การประถมศึกษา
23/12/2552
3843
ย้ายเข้า (167)
มหาสารคาม เขต 2
-
-
ภาษาอังกฤษ
23/12/2552
3842
ย้ายออก (181)
สระแก้ว เขต 2
-
-
ภาษาอังกฤษ
23/12/2552
3841
ย้ายออก (215)
อุบลราชธานี เขต 5
-
-
คณิตสาสตร์
23/12/2552
3840
ย้ายเข้า (179)
ขอนแก่น เขต 4
-
-
คอมพิวเตอร์ศึกษา
23/12/2552
3839
ย้ายเข้า (179)
ขอนแก่น เขต 1
-
-
คอมพิวเตอร์ศึกษา
23/12/2552
3838
ย้ายออก (183)
ชัยภูมิ เขต 3
-
-
คอมพิวเตอร์ศึกษา
23/12/2552
3837
ย้ายเข้า (217)
อุบลราชธานี เขต 4
-
-
การประถมศึกษา
23/12/2552
3836
ย้ายออก (214)
สกลนคร เขต 3
-
-
การประถมศึกษา
23/12/2552
3835
ย้ายออก (180)
กรุงเทพมหานคร เขต 3
-
-
ภาษาอังกฤษ
23/12/2552
3834
ย้ายออก (197)
กรุงเทพมหานคร เขต 1
-
-
ภาษาอังกฤษ
23/12/2552
3833
ย้ายเข้า (170)
ร้อยเอ็ด เขต 2
-
-
ภาษาอังกฤษ
23/12/2552
3832
ย้ายออก (165)
ตราด
-
-
computer
23/12/2552
3831
ย้ายเข้า (180)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
-
computer
23/12/2552
3830
ย้ายเข้า (176)
นครสวรรค์ เขต 1
-
-
ภาษาอังกฤษ
23/12/2552
3829
ย้ายออก (194)
ศรีสะเกษ เขต 4
-
-
ภาษาอังกฤษ
23/12/2552
3828
ย้ายออก (242)
สมุทรสาคร
-
-
คอมพิวเตอร์
23/12/2552
3827
ย้ายเข้า (186)
สุรินทร์ เขต 3
-
-
คอมพิวเตอร์
23/12/2552
3826
ย้ายเข้า (185)
ร้อยเอ็ด เขต 2
-
-
คอมพิวเตอร์ศึกษา
22/12/2552
3825
ย้ายออก (289)
บุรีรัมย์ เขต 4
-
-
คอมพิวเตอร์ศึกษา
22/12/2552
3824
ย้ายเข้า (216)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
-
ภาษาอังกฤษ
22/12/2552
3823
ย้ายออก (211)
ลพบุรี เขต 2
-
-
ภาษาอังกฤษ
22/12/2552
3822
ย้ายออก (178)
เลย เขต 2
-
-
คอมพิวเตอร์
22/12/2552
3821
ย้ายเข้า (157)
มหาสารคาม เขต 1
-
-
คอมพิวเตอร์
22/12/2552
3820
ย้ายเข้า (194)
พิษณุโลก เขต 2
-
-
วทบ.กายภาพบำบัดและศษ.บ.ปฐมวัย
22/12/2552
3819
ย้ายออก (151)
ภูเก็ต
-
-
วทบ.กายภาพบำบัดและศษ.บ.ปฐมวัย
22/12/2552
3818
ย้ายออก (196)
เชียงใหม่ เขต 3
-
-
ภาษาอังกฤษ
22/12/2552
3817
ย้ายเข้า (171)
กาฬสินธุ์ เขต 3
-
-
คณิตศาสตร์
22/12/2552
3816
ย้ายออก (207)
สมุทรปราการ เขต 2
-
-
คณิตศาสตร์
22/12/2552
3815
ย้ายเข้า (140)
อุดรธานี เขต 2
-
-
วิทยาศาสตร์ ( เคมี )
22/12/2552
3814
ย้ายเข้า (146)
หนองคาย เขต 2
-
-
วิทยาศาสตร์ ( เคมี )
22/12/2552
3813
ย้ายออก (181)
ระยอง เขต 2
-
-
วิทยาศาสตร์ ( เคมี )
22/12/2552
3812
ย้ายออก (154)
สุพรรณบุรี เขต 3
-
-
คณิตศาสตร์
22/12/2552
3811
ย้ายออก (153)
ภูเก็ต
-
-
วท.บ.ฟิสิกส์
21/12/2552


หน้าแสดงผล : < ย้อนกลับ  55 56 57  58  59  60  61  62  63  64  ถัดไป >