,  โรงเรียนทั้งหมด 3,254 แห่ง  
แนะนำให้เพื่อน แนะนำให้เพื่อน  หน้าแรก | ค้นหา | ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบ

วิธีใช้ :
1. ลงทะเบียน
2. เพิ่มข้อมูลต้องการย้ายออก (เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจสับเปลี่ยน เพิ่มข้อมูลได้ครั้งเดียว)
3. เพิ่มข้อมูลต้องการย้ายเข้า (เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจสับเปลี่ยน เพิ่มข้อมูลได้หลายครั้ง ในกรณีเลือกสำรองย้ายลงหลายที่)


คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย
แผนที่ประเทศไทย
ระบบ โอน โยกย้าย สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์  
พบปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ อีเมล์ info@thai-school.net

 
พบทั้งหมด 8600 รายการ 56 / 144 หน้า
รหัส ต้องการ เขตการศึกษา โรงเรียน ชื่อ-นามสกุล วิชาเอก วันที่
6266
ย้ายออก (141)
อุตรดิตถ์ เขต 1
-
- (222)
ภาษาไทย
19/05/2554
6265
ย้ายเข้า (137)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
-
- (328)
แนะแนว
19/05/2554
6264
ย้ายออก (170)
กรุงเทพมหานคร
-
- (328)
แนะแนว
19/05/2554
6263
ย้ายออก (162)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
-
- (259)
คอมพิวเตอร์
18/05/2554
6262
ย้ายออก (160)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
-
- (259)
คอมพิวเตอร์
18/05/2554
6261
ย้ายออก (148)
กรุงเทพมหานคร เขต 3
-
- (232)
ภาษาไทย ประถมศึกษาฯ
17/05/2554
6260
ย้ายออก (140)
เพชรบูรณ์ เขต 3
-
- (258)
สังคมศึกษา
17/05/2554
6259
ย้ายเข้า (171)
อุดรธานี เขต 1
-
- (273)
วิทย์ ทั่วไป, ฟิสิกส์
17/05/2554
6257
ย้ายออก (165)
เพชรบูรณ์ เขต 3
-
- (321)
ชีววิทยา
17/05/2554
6253
ย้ายเข้า (123)
สุราษฎร์ธานี เขต 3
-
- (175)
เทคโนโลยีทางการศึกษา วิชาโทไทย
16/05/2554
6252
ย้ายออก (208)
สุราษฎร์ธานี เขต 3
-
- (175)
เทคโนโลยีทางการศึกษา วิชาโทไทย
16/05/2554
6251
ย้ายเข้า (138)
นครราชสีมา เขต 4
-
- (170)
ศิลปะ
16/05/2554
6250
ย้ายออก (203)
บุรีรัมย์ เขต 3
-
- (170)
ศิลปะ
16/05/2554
6249
ย้ายเข้า (150)
ขอนแก่น เขต 1
-
- (421)
คณิตศาสตร์
15/05/2554
6248
ย้ายเข้า (145)
สกลนคร เขต 3
-
- (421)
คณิตศาสตร์
15/05/2554
6247
ย้ายเข้า (119)
สกลนคร เขต 2
-
- (421)
คณิตศาสตร์
15/05/2554
6246
ย้ายเข้า (122)
สกลนคร เขต 1
-
- (421)
คณิตศาสตร์
15/05/2554
6245
ย้ายเข้า (137)
มุกดาหาร
-
- (421)
คณิตศาสตร์
15/05/2554
6244
ย้ายเข้า (141)
ร้อยเอ็ด เขต 3
-
- (421)
คณิตศาสตร์
15/05/2554
6243
ย้ายเข้า (192)
ร้อยเอ็ด เขต 2
-
- (421)
คณิตศาสตร์
15/05/2554
6242
ย้ายเข้า (135)
กาญจนบุรี เขต 3
-
- (421)
คณิตศาสตร์
15/05/2554
6241
ย้ายเข้า (131)
ร้อยเอ็ด เขต 1
-
- (421)
คณิตศาสตร์
15/05/2554
6240
ย้ายเข้า (146)
มหาสารคาม เขต 2
-
- (421)
คณิตศาสตร์
15/05/2554
6238
ย้ายเข้า (165)
มหาสารคาม เขต 1
-
- (421)
คณิตศาสตร์
15/05/2554
6235
ย้ายเข้า (133)
กาฬสินธุ์ เขต 2
-
- (421)
คณิตศาสตร์
15/05/2554
6234
ย้ายเข้า (148)
ยโสธร เขต 1
-
- (221)
ภาษาไทย
15/05/2554
6233
ย้ายออก (191)
มหาสารคาม เขต 2
-
- (221)
ภาษาไทย
15/05/2554
6231
ย้ายออก (204)
กรุงเทพมหานคร เขต 1
-
- (382)
วิทยาศาสตร์
15/05/2554
6230
ย้ายเข้า (137)
หนองคาย เขต 1
-
- (382)
วิทยาศาสตร์
15/05/2554
6229
ย้ายเข้า (123)
นครพนม เขต 2
-
- (382)
วิทยาศาสตร์
15/05/2554
6228
ย้ายเข้า (119)
นครพนม เขต 1
-
- (382)
วิทยาศาสตร์
15/05/2554
6227
ย้ายเข้า (131)
กาฬสินธุ์ เขต 3
-
- (382)
วิทยาศาสตร์
15/05/2554
6226
ย้ายเข้า (137)
กาฬสินธุ์ เขต 2
-
- (382)
วิทยาศาสตร์
15/05/2554
6225
ย้ายเข้า (109)
กาฬสินธุ์ เขต 1
-
- (382)
วิทยาศาสตร์
15/05/2554
6224
ย้ายออก (129)
ชุมพร เขต 2
-
- (179)
ฟิสิกส์
15/05/2554
6223
ย้ายเข้า (134)
มุกดาหาร
-
- (198)
ศศบ. ภาษาอังกฤษ
15/05/2554
6222
ย้ายออก (153)
สมุทรปราการ เขต 2
-
- (198)
ศศบ. ภาษาอังกฤษ
15/05/2554
6221
ย้ายเข้า (134)
สงขลา เขต 1
-
- (223)
ภาษาไทย
15/05/2554
6220
ย้ายเข้า (138)
สงขลา เขต 2
-
- (223)
ภาษาไทย
14/05/2554
6219
ย้ายออก (224)
สงขลา เขต 3
-
- (223)
ภาษาไทย
14/05/2554
6218
ย้ายเข้า (122)
กาฬสินธุ์ เขต 1
-
- (312)
สุขศึกษา
14/05/2554
6217
ย้ายออก (183)
สิงห์บุรี
-
- (202)
ภาษาอักฤษ
13/05/2554
6216
ย้ายเข้า (139)
ร้อยเอ็ด เขต 1
-
- (239)
จิตวิทยาแนะแนว
13/05/2554
6215
ย้ายออก (180)
บุรีรัมย์ เขต 3
-
- (239)
จิตวิทยาแนะแนว
13/05/2554
6214
ย้ายเข้า (140)
บุรีรัมย์ เขต 1
-
- (141)
จิตวิทยาแนะแนว (สอนสังคมศึกษา)
13/05/2554
6213
ย้ายออก (188)
บุรีรัมย์ เขต 2
-
- (141)
จิตวิทยาแนะแนว (สอนสังคมศึกษา)
13/05/2554
6210
ย้ายเข้า (140)
ขอนแก่น เขต 4
-
- (486)
คอมพิวเตอร์
10/07/2554
6209
ย้ายเข้า (166)
อุดรธานี เขต 2
-
- (178)
ภาษาอังกฤษ
13/05/2554
6208
ย้ายเข้า (135)
ศรีสะเกษ เขต 1
-
- (168)
คณิตศาสตร์
12/05/2554
6207
ย้ายเข้า (160)
เชียงใหม่ เขต 2
-
- (167)
คอมพิวเตอร์ศึกษา
12/05/2554
6205
ย้ายเข้า (140)
แพร่ เขต 1
-
- (283)
การศึกษาปฐมวัย
11/05/2554
6204
ย้ายเข้า (162)
ชลบุรี เขต 3
-
- (283)
การศึกษาปฐมวัย
11/05/2554
6199
ย้ายออก (121)
สระแก้ว เขต 1
-
- (283)
การศึกษาปฐมวัย
11/05/2554
6198
ย้ายเข้า (153)
น่าน เขต 2
-
- (598)
คอมพิวเตอร์ศึกษา
11/05/2554
6197
ย้ายเข้า (159)
น่าน เขต 1
-
- (598)
คอมพิวเตอร์ศึกษา
11/05/2554
6196
ย้ายเข้า (169)
พะเยา เขต 1
-
- (598)
คอมพิวเตอร์ศึกษา
11/05/2554
6195
ย้ายเข้า (136)
พะเยา เขต 2
-
- (598)
คอมพิวเตอร์ศึกษา
11/05/2554
6194
ย้ายออก (215)
กรุงเทพมหานคร
-
- (598)
คอมพิวเตอร์ศึกษา
11/05/2554
6193
ย้ายออก (146)
ภูเก็ต
-
- (260)
คณิตศาสตร์
11/05/2554
6192
ย้ายเข้า (136)
พัทลุง
-
- (260)
คณิตศาสตร์
11/05/2554


หน้าแสดงผล : < ย้อนกลับ  55 56 57  58  59  60  61  62  63  64  ถัดไป >