,  โรงเรียนทั้งหมด 3,286 แห่ง  
แนะนำให้เพื่อน แนะนำให้เพื่อน  หน้าแรก | ค้นหา | ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบ

วิธีใช้ :
1. ลงทะเบียน
2. เพิ่มข้อมูลต้องการย้ายออก (เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจสับเปลี่ยน เพิ่มข้อมูลได้ครั้งเดียว)
3. เพิ่มข้อมูลต้องการย้ายเข้า (เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจสับเปลี่ยน เพิ่มข้อมูลได้หลายครั้ง ในกรณีเลือกสำรองย้ายลงหลายที่)

ระบบ โอน โยกย้าย สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์  
พบปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ อีเมล์ [email protected]

 
พบ 8,766 รายการ 56 / 88 หน้า
รหัส ต้องการ เขตการศึกษา โรงเรียน ชื่อ-นามสกุล วิชาเอก วันที่
3842
ย้ายออก (175)
สระแก้ว เขต 2
-
-
ภาษาอังกฤษ
23/12/2552
3841
ย้ายออก (212)
อุบลราชธานี เขต 5
-
-
คณิตสาสตร์
23/12/2552
3840
ย้ายเข้า (175)
ขอนแก่น เขต 4
-
-
คอมพิวเตอร์ศึกษา
23/12/2552
3839
ย้ายเข้า (177)
ขอนแก่น เขต 1
-
-
คอมพิวเตอร์ศึกษา
23/12/2552
3838
ย้ายออก (179)
ชัยภูมิ เขต 3
-
-
คอมพิวเตอร์ศึกษา
23/12/2552
3837
ย้ายเข้า (214)
อุบลราชธานี เขต 4
-
-
การประถมศึกษา
23/12/2552
3836
ย้ายออก (210)
สกลนคร เขต 3
-
-
การประถมศึกษา
23/12/2552
3835
ย้ายออก (175)
กรุงเทพมหานคร เขต 3
-
-
ภาษาอังกฤษ
23/12/2552
3834
ย้ายออก (195)
กรุงเทพมหานคร เขต 1
-
-
ภาษาอังกฤษ
23/12/2552
3833
ย้ายเข้า (167)
ร้อยเอ็ด เขต 2
-
-
ภาษาอังกฤษ
23/12/2552
3832
ย้ายออก (160)
ตราด
-
-
computer
23/12/2552
3831
ย้ายเข้า (175)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
-
computer
23/12/2552
3830
ย้ายเข้า (171)
นครสวรรค์ เขต 1
-
-
ภาษาอังกฤษ
23/12/2552
3829
ย้ายออก (192)
ศรีสะเกษ เขต 4
-
-
ภาษาอังกฤษ
23/12/2552
3828
ย้ายออก (240)
สมุทรสาคร
-
-
คอมพิวเตอร์
23/12/2552
3827
ย้ายเข้า (183)
สุรินทร์ เขต 3
-
-
คอมพิวเตอร์
23/12/2552
3826
ย้ายเข้า (183)
ร้อยเอ็ด เขต 2
-
-
คอมพิวเตอร์ศึกษา
22/12/2552
3825
ย้ายออก (286)
บุรีรัมย์ เขต 4
-
-
คอมพิวเตอร์ศึกษา
22/12/2552
3824
ย้ายเข้า (213)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
-
ภาษาอังกฤษ
22/12/2552
3823
ย้ายออก (205)
ลพบุรี เขต 2
-
-
ภาษาอังกฤษ
22/12/2552
3822
ย้ายออก (175)
เลย เขต 2
-
-
คอมพิวเตอร์
22/12/2552
3821
ย้ายเข้า (154)
มหาสารคาม เขต 1
-
-
คอมพิวเตอร์
22/12/2552
3820
ย้ายเข้า (188)
พิษณุโลก เขต 2
-
-
วทบ.กายภาพบำบัดและศษ.บ.ปฐมวัย
22/12/2552
3819
ย้ายออก (149)
ภูเก็ต
-
-
วทบ.กายภาพบำบัดและศษ.บ.ปฐมวัย
22/12/2552
3818
ย้ายออก (195)
เชียงใหม่ เขต 3
-
-
ภาษาอังกฤษ
22/12/2552
3817
ย้ายเข้า (169)
กาฬสินธุ์ เขต 3
-
-
คณิตศาสตร์
22/12/2552
3816
ย้ายออก (206)
สมุทรปราการ เขต 2
-
-
คณิตศาสตร์
22/12/2552
3815
ย้ายเข้า (136)
อุดรธานี เขต 2
-
-
วิทยาศาสตร์ ( เคมี )
22/12/2552
3814
ย้ายเข้า (143)
หนองคาย เขต 2
-
-
วิทยาศาสตร์ ( เคมี )
22/12/2552
3813
ย้ายออก (179)
ระยอง เขต 2
-
-
วิทยาศาสตร์ ( เคมี )
22/12/2552
3812
ย้ายออก (152)
สุพรรณบุรี เขต 3
-
-
คณิตศาสตร์
22/12/2552
3811
ย้ายออก (148)
ภูเก็ต
-
-
วท.บ.ฟิสิกส์
21/12/2552
3810
ย้ายเข้า (186)
ขอนแก่น เขต 1
-
-
วท.บ.ฟิสิกส์
21/12/2552
3809
ย้ายเข้า (182)
มหาสารคาม เขต 1
-
-
วท.บ.ฟิสิกส์
21/12/2552
3808
ย้ายเข้า (177)
กาฬสินธุ์ เขต 3
-
-
วท.บ.ฟิสิกส์
21/12/2552
3807
ย้ายเข้า (171)
กาฬสินธุ์ เขต 2
-
-
วท.บ.ฟิสิกส์
21/12/2552
3806
ย้ายเข้า (218)
ลำปาง เขต 3
-
-
คณิตศาสตร์
21/12/2552
3805
ย้ายเข้า (156)
กาฬสินธุ์ เขต 1
-
-
วท.บ.ฟิสิกส์
21/12/2552
3804
ย้ายออก (171)
พังงา
-
-
วท.บ.ฟิสิกส์
21/12/2552
3799
ย้ายเข้า (186)
ลำปาง เขต 1
-
-
คณิตศาสตร์
21/12/2552
3798
ย้ายเข้า (192)
นครสวรรค์ เขต 3
-
-
เคมี
21/12/2552
3797
ย้ายออก (169)
อำนาจเจริญ
-
-
สถิติประยุกต์ (สอนคณิตศาสตร์)
21/12/2552
3796
ย้ายเข้า (160)
อุบลราชธานี เขต 1
-
-
สถิติประยุกต์ (สอนคณิตศาสตร์)
21/12/2552
3795
ย้ายเข้า (198)
อุบลราชธานี เขต 4
-
-
สถิติประยุกต์ (สอนคณิตศาสตร์)
21/12/2552
3794
ย้ายเข้า (192)
เชียงราย เขต 2
-
-
คอมพิวเตอร์ศึกษา
21/12/2552
3793
ย้ายออก (238)
ลำปาง เขต 2
-
-
คอมพิวเตอร์ศึกษา
21/12/2552
3792
ย้ายเข้า (169)
สุพรรณบุรี เขต 1
-
-
เกษตร
21/12/2552
3791
ย้ายออก (189)
สระบุรี เขต 1
-
-
บรรณารักษ์
21/12/2552
3790
ย้ายเข้า (178)
ราชบุรี เขต 1
-
-
สังคมศึกษา
21/12/2552
3789
ย้ายเข้า (170)
ลำพูน เขต 1
-
-
บริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
21/12/2552
3788
ย้ายเข้า (192)
นครศรีธรรมราช เขต 1
-
-
พลศึกษา
21/12/2552
3787
ย้ายออก (166)
องค์การบริหารส่วนตำบล
-
-
บริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
21/12/2552
3786
ย้ายเข้า (223)
เพชรบุรี เขต 1
-
-
ภาษาอังกฤษ
21/12/2552
3785
ย้ายออก (185)
หนองคาย เขต 3
-
-
ปฐมวัย
20/12/2552
3784
ย้ายออก (187)
สกลนคร เขต 3
-
-
การประถมศึกษา
20/12/2552
3783
ย้ายเข้า (160)
อุดรธานี เขต 1
-
-
การประถมศึกษา
20/12/2552
3782
ย้ายเข้า (169)
นครราชสีมา เขต 6
-
-
ชีววิทยา
20/12/2552
3781
ย้ายเข้า (161)
ชัยภูมิ เขต 3
-
-
ชีววิทยา
20/12/2552
3780
ย้ายเข้า (156)
ชัยภูมิ เขต 1
-
-
ชีววิทยา
20/12/2552
3779
ย้ายเข้า (192)
สุพรรณบุรี เขต 3
-
-
Eng.
20/12/2552
3778
ย้ายเข้า (209)
สุรินทร์ เขต 2
-
-
Eng.
20/12/2552
3777
ย้ายออก (260)
กรุงเทพมหานคร
-
-
Eng.
20/12/2552
3775
ย้ายออก (230)
สมุทรสาคร
-
-
วิทยาศาสตร์
20/12/2552
3774
ย้ายเข้า (173)
สมุทรปราการ เขต 2
-
-
วิทยาศาสตร์
20/12/2552
3773
ย้ายออก (204)
นครสวรรค์ เขต 2
-
-
สังคม
20/12/2552
3772
ย้ายเข้า (165)
เชียงใหม่ เขต 3
-
-
สังคม
20/12/2552
3771
ย้ายเข้า (154)
ขอนแก่น เขต 2
-
-
การวัดผลการศึกษา
19/12/2552
3770
ย้ายออก (188)
ปทุมธานี เขต 1
-
-
วิทยาศาสตร์
19/12/2552
3769
ย้ายเข้า (181)
บุรีรัมย์ เขต 2
-
-
วิทยาศาสตร์
19/12/2552
3768
ย้ายเข้า (161)
กาฬสินธุ์ เขต 3
-
-
คอมพิวเตอร์
19/12/2552
3767
ย้ายออก (204)
บุรีรัมย์ เขต 4
-
-
คอมพิวเตอร์
19/12/2552
3766
ย้ายออก (190)
ตราด
-
-
เกษตร
19/12/2552
3765
ย้ายเข้า (189)
สระบุรี เขต 2
-
-
เกษตร
19/12/2552
3763
ย้ายเข้า (195)
พิษณุโลก เขต 1
-
-
วิทยาศาสตร์ (เคมี)
18/12/2552
3762
ย้ายเข้า (171)
อุดรธานี เขต 1
-
-
การประถมศึกษา
18/12/2552
3761
ย้ายเข้า (155)
อุดรธานี เขต 2
-
-
การประถมศึกษา
18/12/2552
3760
ย้ายเข้า (154)
อุดรธานี เขต 2
-
-
การประถมศึกษา
18/12/2552
3759
ย้ายเข้า (177)
อุตรดิตถ์ เขต 1
-
-
วิทยาศาสตร์ (เคมี)
18/12/2552
3758
ย้ายออก (206)
อุดรธานี เขต 3
-
-
การประถมศึกษา
19/12/2552
3757
ย้ายออก (161)
กำแพงเพชร เขต 1
-
-
วิทยาศาสตร์ (เคมี)
18/12/2552
3755
ย้ายเข้า (162)
ชัยภูมิ เขต 1
-
-
ภาษาอังกฤษ
18/12/2552
3754
ย้ายออก (215)
เพชรบูรณ์ เขต 3
-
-
ภาษาอังกฤษ
18/12/2552
3753
ย้ายเข้า (170)
ชัยภูมิ เขต 2
-
-
ภาษาอังกฤษ
18/12/2552
3752
ย้ายเข้า (168)
ขอนแก่น เขต 5
-
-
ภาษาอังกฤษ
18/12/2552
3751
ย้ายเข้า (165)
ร้อยเอ็ด เขต 1
-
-
ภาษาอังกฤษ
18/12/2552
3750
ย้ายเข้า (188)
เชียงราย เขต 2
-
-
การวัดผลการศึกษา
18/12/2552
3749
ย้ายออก (178)
สมุทรปราการ เขต 1
-
-
อังกฤษ
18/12/2552
3748
ย้ายเข้า (160)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี - อำนาจเจริญ)
-
-
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
11/11/2556
3747
ย้ายออก (191)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ - ยโสธร)
-
-
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
11/11/2556
3746
ย้ายออก (164)
บุรีรัมย์ เขต 3
-
-
อุตสาหกรรมศิลป์
18/12/2552
3745
ย้ายเข้า (200)
นครราชสีมา เขต 1
-
-
ภาษาไทย
18/12/2552
3744
ย้ายออก (185)
บุรีรัมย์ เขต 3
-
-
ภาษาไทย
18/12/2552
3743
ย้ายเข้า (186)
มหาสารคาม เขต 1
-
-
คณิต
18/12/2552
3742
ย้ายเข้า (208)
สกลนคร เขต 3
-
-
วิทยาศาสตร์
18/12/2552
3741
ย้ายเข้า (165)
สกลนคร เขต 2
-
-
วิทยาศาสตร์
18/12/2552
3740
ย้ายเข้า (197)
สกลนคร เขต 1
-
-
วิทยาศาสตร์
29/12/2552
3739
ย้ายออก (192)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
-
วิทยาศาสตร์
18/12/2552
3738
(169)
กรุงเทพมหานคร เขต 3
-
-
ดนตรีสากล
18/12/2552
3737
ย้ายเข้า (188)
ขอนแก่น เขต 1
-
-
วิทยาการคอมพิวเตอร์
17/12/2552
3736
ย้ายเข้า (210)
ขอนแก่น เขต 5
-
-
วิทยาการคอมพิวเตอร์
17/12/2552


หน้าแสดงผล : < ย้อนกลับ  55 56 57  58  59  60  61  62  63  64  ถัดไป >