,  โรงเรียนทั้งหมด 3,238 แห่ง  
แนะนำให้เพื่อน แนะนำให้เพื่อน  หน้าแรก | ค้นหา | ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบ

วิธีใช้ :
1. ลงทะเบียน
2. เพิ่มข้อมูลต้องการย้ายออก (เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจสับเปลี่ยน เพิ่มข้อมูลได้ครั้งเดียว)
3. เพิ่มข้อมูลต้องการย้ายเข้า (เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจสับเปลี่ยน เพิ่มข้อมูลได้หลายครั้ง ในกรณีเลือกสำรองย้ายลงหลายที่)


คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย
แผนที่ประเทศไทย
ระบบ โอน โยกย้าย สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์  
พบปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ อีเมล์ info@thai-school.net

 
พบทั้งหมด 8513 รายการ 56 / 142 หน้า
รหัส ต้องการ เขตการศึกษา โรงเรียน ชื่อ-นามสกุล วิชาเอก วันที่
6156
ย้ายออก (181)
กรุงเทพมหานคร เขต 1
-
- (449)
วิทยาศาสตร์
06/05/2554
6155
ย้ายเข้า (117)
ราชบุรี เขต 2
-
- (221)
การประถมศึกษา
05/05/2554
6154
ย้ายออก (127)
สมุทรปราการ เขต 1
-
- (221)
การประถมศึกษา
05/05/2554
6153
ย้ายเข้า (125)
สุรินทร์ เขต 1
-
- (141)
สังคมศึกษา
05/05/2554
6152
ย้ายออก (164)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
- (220)
บรรณารักษศาสตร์
04/05/2554
6151
(106)
สงขลา เขต 3
-
- (220)
บรรณารักษศาสตร์
04/05/2554
6150
ย้ายเข้า (138)
สงขลา เขต 3
-
- (220)
บรรณารักษศาสตร์
04/05/2554
6149
ย้ายเข้า (164)
ร้อยเอ็ด เขต 1
-
- (164)
คอมพิวเตอร์
04/05/2554
6148
ย้ายเข้า (149)
ร้อยเอ็ด เขต 1
-
- (213)
เคมี
03/05/2554
6147
ย้ายออก (144)
ชัยภูมิ เขต 3
-
- (213)
เคมี
03/05/2554
6146
ย้ายออก (185)
บุรีรัมย์ เขต 2
-
- (202)
คณิตศาสตร์
03/05/2554
6145
ย้ายเข้า (180)
นครศรีธรรมราช เขต 3
-
- (470)
สังคมศึกษา
02/05/2554
6143
ย้ายเข้า (149)
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
-
- (256)
เกษตรศาสตร์
02/05/2554
6142
ย้ายออก (153)
สุรินทร์ เขต 3
-
- (186)
คณิตศาสตร์
02/05/2554
6141
ย้ายเข้า (137)
ศรีสะเกษ เขต 3
-
- (186)
คณิตศาสตร์
02/05/2554
6140
ย้ายเข้า (140)
ศรีสะเกษ เขต 1
-
- (455)
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01/05/2554
6139
ย้ายออก (161)
นครปฐม เขต 2
-
- (455)
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01/05/2554
6138
ย้ายออก (246)
ร้อยเอ็ด เขต 3
-
- (295)
ชีววิทยาประยุกต์
30/04/2554
6137
ย้ายออก (154)
บุรีรัมย์ เขต 2
-
- (219)
ฟิสิกส์
30/04/2554
6136
ย้ายเข้า (153)
ศรีสะเกษ เขต 3
-
- (219)
ฟิสิกส์
30/04/2554
6135
ย้ายออก (177)
ระยอง เขต 1
-
- (292)
คอมพิวเตอร์ศึกษา
30/04/2554
6134
ย้ายออก (159)
อุดรธานี เขต 1
-
- (174)
ภาษาไทย
29/04/2554
6132
ย้ายเข้า (144)
กาฬสินธุ์ เขต 2
-
- (174)
ภาษาไทย
29/04/2554
6131
ย้ายออก (173)
บุรีรัมย์ เขต 2
-
- (159)
ภาษาอังกฤษ
29/04/2554
6130
ย้ายเข้า (130)
ร้อยเอ็ด เขต 1
-
- (184)
ฟิสิกส์
29/04/2554
6129
ย้ายออก (192)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
- (300)
คณิตศาสตร์
29/04/2554
6127
ย้ายเข้า (132)
อุดรธานี เขต 1
-
- (209)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
28/04/2554
6126
ย้ายออก (148)
สมุทรปราการ เขต 1
-
- (209)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
28/04/2554
6125
ย้ายออก (179)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
- (191)
ฟิสิกส์
28/04/2554
6124
ย้ายเข้า (134)
ขอนแก่น เขต 3
-
- (191)
ฟิสิกส์
28/04/2554
6123
ย้ายเข้า (146)
สระบุรี เขต 2
-
- (191)
ฟิสิกส์
28/04/2554
6122
ย้ายเข้า (115)
ร้อยเอ็ด เขต 1
-
- (227)
ประถมศึกษา
28/04/2554
6121
ย้ายออก (148)
พะเยา เขต 2
-
- (245)
ภาษาไทย
27/04/2554
6120
ย้ายเข้า (150)
ศรีสะเกษ เขต 1
-
- (237)
ฟิสิกส์
27/04/2554
6119
ย้ายเข้า (135)
อุบลราชธานี เขต 2
-
- (237)
ฟิสิกส์
27/04/2554
6118
ย้ายเข้า (144)
อุบลราชธานี เขต 1
-
- (237)
ฟิสิกส์
27/04/2554
6117
ย้ายออก (175)
ขอนแก่น เขต 2
-
- (237)
ฟิสิกส์
27/04/2554
6116
ย้ายเข้า (131)
อุตรดิตถ์ เขต 1
-
- (187)
ชีววิทยา
27/04/2554
6115
ย้ายออก (115)
นครนายก
-
- (187)
ชีววิทยา
27/04/2554
6114
ย้ายเข้า (150)
อุตรดิตถ์ เขต 1
-
- (162)
ภาษาอังกฤษ
27/04/2554
6113
ย้ายออก (149)
นครสวรรค์ เขต 2
-
- (162)
ภาษาอังกฤษ
27/04/2554
6112
ย้ายออก (186)
ตาก เขต 2
-
- (391)
ภาษาไทย
26/04/2554
6111
ย้ายเข้า (116)
ขอนแก่น เขต 3
-
- (190)
ฟิสิกส์
26/04/2554
6110
ย้ายออก (156)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
- (190)
ฟิสิกส์
26/04/2554
6109
ย้ายเข้า (140)
มหาสารคาม เขต 1
-
- (190)
ฟิสิกส์
26/04/2554
6108
ย้ายออก (143)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
- (182)
ภาษาอังกฤษ
26/04/2554
6107
ย้ายเข้า (132)
พะเยา เขต 2
-
- (182)
ภาษาอังกฤษ
26/04/2554
6106
ย้ายเข้า (144)
มหาสารคาม เขต 1
-
- (187)
เกษตรศาสตร์
24/04/2554
6105
ย้ายออก (161)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
-
- (187)
เกษตรศาสตร์
24/04/2554
6104
ย้ายออก (149)
หนองบัวลำภู เขต 2
-
- (210)
ภาษาไทย
24/04/2554
6103
ย้ายเข้า (175)
อุดรธานี เขต 1
-
- (210)
ภาษาไทย
24/04/2554
6102
ย้ายออก (132)
ปัตตานี เขต 1
-
- (172)
เคมี
23/04/2554
6100
ย้ายเข้า (174)
ศรีสะเกษ เขต 3
-
- (184)
ฟิสิกส์
22/04/2554
6099
ย้ายออก (197)
ศรีสะเกษ เขต 4
-
- (184)
ฟิสิกส์
22/04/2554
6095
ย้ายออก (215)
นครราชสีมา เขต 6
-
- (214)
คณิตศาสตร์
22/04/2554
6094
ย้ายออก (155)
กรุงเทพมหานคร เขต 1
-
- (192)
คหกรรม
21/04/2554
6093
ย้ายเข้า (140)
ปทุมธานี เขต 1
-
- (226)
เคมี
21/04/2554
6092
ย้ายออก (152)
นครปฐม เขต 1
-
- (226)
เคมี
21/04/2554
6091
ย้ายออก (193)
ลำพูน เขต 1
-
- (226)
คณิตศาสตร์
21/04/2554
6090
ย้ายเข้า (166)
นครสวรรค์ เขต 1
-
- (367)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
20/04/2554


หน้าแสดงผล : < ย้อนกลับ  55 56 57  58  59  60  61  62  63  64  ถัดไป >