,  โรงเรียนทั้งหมด 3,249 แห่ง  
แนะนำให้เพื่อน แนะนำให้เพื่อน  หน้าแรก | ค้นหา | ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบ

วิธีใช้ :
1. ลงทะเบียน
2. เพิ่มข้อมูลต้องการย้ายออก (เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจสับเปลี่ยน เพิ่มข้อมูลได้ครั้งเดียว)
3. เพิ่มข้อมูลต้องการย้ายเข้า (เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจสับเปลี่ยน เพิ่มข้อมูลได้หลายครั้ง ในกรณีเลือกสำรองย้ายลงหลายที่)


คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย
แผนที่ประเทศไทย
ระบบ โอน โยกย้าย สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์  
พบปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ อีเมล์ info@thai-school.net

 
พบทั้งหมด 8563 รายการ 56 / 143 หน้า
รหัส ต้องการ เขตการศึกษา โรงเรียน ชื่อ-นามสกุล วิชาเอก วันที่
6221
ย้ายเข้า (133)
สงขลา เขต 1
-
- (223)
ภาษาไทย
15/05/2554
6220
ย้ายเข้า (136)
สงขลา เขต 2
-
- (223)
ภาษาไทย
14/05/2554
6219
ย้ายออก (223)
สงขลา เขต 3
-
- (223)
ภาษาไทย
14/05/2554
6218
ย้ายเข้า (120)
กาฬสินธุ์ เขต 1
-
- (312)
สุขศึกษา
14/05/2554
6217
ย้ายออก (179)
สิงห์บุรี
-
- (202)
ภาษาอักฤษ
13/05/2554
6216
ย้ายเข้า (139)
ร้อยเอ็ด เขต 1
-
- (239)
จิตวิทยาแนะแนว
13/05/2554
6215
ย้ายออก (180)
บุรีรัมย์ เขต 3
-
- (239)
จิตวิทยาแนะแนว
13/05/2554
6214
ย้ายเข้า (140)
บุรีรัมย์ เขต 1
-
- (141)
จิตวิทยาแนะแนว (สอนสังคมศึกษา)
13/05/2554
6213
ย้ายออก (186)
บุรีรัมย์ เขต 2
-
- (141)
จิตวิทยาแนะแนว (สอนสังคมศึกษา)
13/05/2554
6210
ย้ายเข้า (138)
ขอนแก่น เขต 4
-
- (486)
คอมพิวเตอร์
10/07/2554
6209
ย้ายเข้า (165)
อุดรธานี เขต 2
-
- (178)
ภาษาอังกฤษ
13/05/2554
6208
ย้ายเข้า (133)
ศรีสะเกษ เขต 1
-
- (168)
คณิตศาสตร์
12/05/2554
6207
ย้ายเข้า (157)
เชียงใหม่ เขต 2
-
- (167)
คอมพิวเตอร์ศึกษา
12/05/2554
6205
ย้ายเข้า (139)
แพร่ เขต 1
-
- (283)
การศึกษาปฐมวัย
11/05/2554
6204
ย้ายเข้า (161)
ชลบุรี เขต 3
-
- (283)
การศึกษาปฐมวัย
11/05/2554
6199
ย้ายออก (121)
สระแก้ว เขต 1
-
- (283)
การศึกษาปฐมวัย
11/05/2554
6198
ย้ายเข้า (152)
น่าน เขต 2
-
- (598)
คอมพิวเตอร์ศึกษา
11/05/2554
6197
ย้ายเข้า (157)
น่าน เขต 1
-
- (598)
คอมพิวเตอร์ศึกษา
11/05/2554
6196
ย้ายเข้า (163)
พะเยา เขต 1
-
- (598)
คอมพิวเตอร์ศึกษา
11/05/2554
6195
ย้ายเข้า (131)
พะเยา เขต 2
-
- (598)
คอมพิวเตอร์ศึกษา
11/05/2554
6194
ย้ายออก (211)
กรุงเทพมหานคร
-
- (598)
คอมพิวเตอร์ศึกษา
11/05/2554
6193
ย้ายออก (145)
ภูเก็ต
-
- (260)
คณิตศาสตร์
11/05/2554
6192
ย้ายเข้า (134)
พัทลุง
-
- (260)
คณิตศาสตร์
11/05/2554
6191
ย้ายเข้า (167)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
- (558)
คอมพิวเตอร์ศึกษา
11/05/2554
6190
ย้ายเข้า (127)
บุรีรัมย์ เขต 2
-
- (277)
บรรณารักษ์
11/05/2554
6189
ย้ายเข้า (144)
นครราชสีมา เขต 7
-
- (277)
บรรณารักษ์
11/05/2554
6188
ย้ายเข้า (108)
ชัยภูมิ เขต 1
-
- (277)
บรรณารักษ์
11/05/2554
6187
ย้ายเข้า (135)
ขอนแก่น เขต 3
-
- (277)
บรรณารักษ์
11/05/2554
6186
ย้ายออก (178)
ชลบุรี เขต 2
-
- (277)
บรรณารักษ์
11/05/2554
6185
ย้ายเข้า (167)
สุรินทร์ เขต 3
-
- (295)
คณิตศาสตร์
10/05/2554
6184
ย้ายออก (200)
นครนายก
-
- (295)
คณิตศาสตร์
10/05/2554
6183
ย้ายเข้า (154)
อำนาจเจริญ
-
- (222)
เเนะเเนว
11/05/2554
6182
ย้ายออก (165)
ศรีสะเกษ เขต 4
-
- (222)
เเนะเเนว
11/05/2554
6180
ย้ายเข้า (154)
เชียงราย เขต 4
-
- (256)
คณิตศาสตร์
28/05/2554
6179
ย้ายออก (263)
อุบลราชธานี เขต 3
-
- (274)
ภาษาอังกฤษ
10/05/2554
6177
ย้ายออก (141)
ฉะเชิงเทรา เขต 1
-
- (161)
คณิตศาสตร์
09/05/2554
6176
ย้ายเข้า (149)
อุดรธานี เขต 3
-
- (162)
คอมพิวเตอร์
08/05/2554
6175
ย้ายเข้า (143)
สุโขทัย เขต 2
-
- (157)
คอมพิวเตอร์
08/05/2554
6174
ย้ายเข้า (128)
อุดรธานี เขต 1
-
- (280)
คณิตศาสตร์
08/05/2554
6173
ย้ายออก (196)
ขอนแก่น เขต 5
-
- (280)
คณิตศาสตร์
08/05/2554
6172
ย้ายเข้า (110)
สุโขทัย เขต 2
-
- (189)
อุสาหกรรมศิลป์
08/05/2554
6171
ย้ายออก (142)
ตาก เขต 2
-
- (157)
คอมพิวเตอร์
07/05/2554
6169
ย้ายเข้า (123)
ยโสธร เขต 1
-
- (162)
ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ และป.โท เอกการสอนวิทยาศาสตร์ มศว.
07/05/2554
6168
ย้ายเข้า (152)
ร้อยเอ็ด เขต 2
-
- (162)
ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ และป.โท เอกการสอนวิทยาศาสตร์ มศว.
07/05/2554
6167
ย้ายเข้า (144)
นครสวรรค์ เขต 3
-
- (449)
วิทยาศาสตร์
07/05/2554
6166
ย้ายเข้า (158)
นครสวรรค์ เขต 2
-
- (449)
วิทยาศาสตร์
07/05/2554
6165
ย้ายเข้า (112)
นครสวรรค์ เขต 1
-
- (449)
วิทยาศาสตร์
07/05/2554
6164
ย้ายเข้า (131)
บุรีรัมย์ เขต 1
-
- (142)
ภาษาไทย
07/05/2554
6163
ย้ายออก (176)
นครราชสีมา เขต 7
-
- (142)
ภาษาไทย
07/05/2554
6162
ย้ายเข้า (105)
ชัยภูมิ เขต 2
-
- (200)
อังเกฤษ
07/05/2554
6161
ย้ายออก (175)
ศรีสะเกษ เขต 4
-
- (200)
อังเกฤษ
07/05/2554
6160
ย้ายเข้า (170)
กรุงเทพมหานคร เขต 3
-
- (323)
ภาษาอังกฤษ
07/05/2554
6159
ย้ายเข้า (122)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
- (323)
ภาษาอังกฤษ
07/05/2554
6158
ย้ายออก (168)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
-
- (323)
ภาษาอังกฤษ
07/05/2554
6157
ย้ายเข้า (164)
กรุงเทพมหานคร เขต 1
-
- (323)
ภาษาอังกฤษ
07/05/2554
6156
ย้ายออก (186)
กรุงเทพมหานคร เขต 1
-
- (449)
วิทยาศาสตร์
06/05/2554
6155
ย้ายเข้า (122)
ราชบุรี เขต 2
-
- (221)
การประถมศึกษา
05/05/2554
6154
ย้ายออก (130)
สมุทรปราการ เขต 1
-
- (221)
การประถมศึกษา
05/05/2554
6153
ย้ายเข้า (130)
สุรินทร์ เขต 1
-
- (141)
สังคมศึกษา
05/05/2554
6152
ย้ายออก (170)
กรุงเทพมหานคร เขต 2
-
- (220)
บรรณารักษศาสตร์
04/05/2554


หน้าแสดงผล : < ย้อนกลับ  55 56 57  58  59  60  61  62  63  64  ถัดไป >