ระบบแจ้งเตือนการระงับการแสดงเว็บไซต์ชั่วคราว 
  เว็บไซต์นี้ถูกระงับการแสดงข้อมูลชั่วคราว เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 685287582 ปี 2 เดือน 13 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 05/03/2556 12:52:53

  ติดต่อหน่วยงาน : โรงเรียนลานสักวิทยา
217 หมู่1 ซ.- ถ.- ต.ตำบลป่าอ้อ อ.อำเภอลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โทร. 056537213 (ติดต่อ นายธนายุส ประสิทธิเขตรกิจ) Email : lansakwittaya@gmail.com
ส่งข้อความถึง : โรงเรียนลานสักวิทยา


  หมายเหตุ : ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถทำการแสดงข้อมูลเว็บไซต์ โดยการ login เข้าทำการอัปเดทข้อมูล เข้าสู่ระบบ


ข่าวเพื่อนบ้าน อุทัยธานี 
 
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2557 (0/838) [07/07/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ให้กับนักเรียน ได้สนุกสนาน ได้เรีย...
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (0/708) [07/07/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้้านยาเสพติดในชุมชน โดยนำนักเรียน...
เอกสารแนบ1 (0/728) [19/06/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ
(0/657) [23/06/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ
ต้อนรับครูย้าย (0/742) [19/06/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ทางโรงเรียนได้ต้อนรับ ผอ.พัลลภ มาแก้ว ผู...
โครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า (0/710) [19/06/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ
ครูผู้ดูแลสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียนได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสห...
กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 (0/649) [19/06/2557]
โดย : โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ
โรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยการให้มี...