ชมรมศิษย์เก่าทับปุดวิทยา
โรงเรียนทับปุดวิทยา  6ซ. -ถ. พังงา-กระบี่ต. บ่อแสนอ. ทับปุดจ. พังงา82180  [ ชมรมศิษย์เก่า]

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :
ระบบแจ้งเตือนการอัปเดทข้อมูล 
  เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 2 ปี
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 31/10/2555 19:09:02
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : สพป.ชบ.3 , สพป.รบ1 , โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์นุกูล) , สัญญากู้ยืมเงิน

 ในชีวิตจริงของเราคงไม่มีใครปฏิเสธว่า การกู้ยืมเงินเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ ทั้งกรณีที่เราเป็นลูกหนี้ผู้อื่น หรือเ**เป็นเจ้าหนี้ของผู้อื่น แต่ในที่นี้ใคร่ขอให้ท่านในฐานะที่เป็นเจ้าหนี้โปรดพิจารณาถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินสักนิดนะครับ เนื่องจากปัจจุบันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๖๕๓ ได้แก้ไขถึงจำนวนเงินที่กู้ยืมโดยมีสาระสำคัญว่า การกู้ยืมเงินเกินสองพันบาท หากไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืมจะไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้
หลักฎหมายดังกล่าวนี้หมายความว่า หากการให้ผู้อื่นยืมเงินเกินสองพันบาทก็จะต้องมีหลักฐานการกู้ยืมด้วย ซึ่งหลักฐานการกู้ยืมนี้จะต้องมีลายมือชื่อของผู้ยืม แต่การทำหลักฐานการกู้ยืมหรือสัญญากู้ยืม แม้จะไม่ได้ทำในขณะกู้ยืม แต่ทำกันในภายหลังก็สามารถใช้บังคับได้ หากผู้ให้ยืมไม่มีหลักฐานการกู้ยืมดังกล่าวนี้ก็จะฟ้องร้องคดีต่อศาล ไม่ได้ เพราะกฎหมายไม่ยอมให้นำพยานบุคคลที่รู้เห็นมาสืบเป็นพยานต่อศาล
แต่อย่างไรก็ตามหากเป็นการให้กู้ยืมเงินไม่เกินสองพันบาทแม้จะไม่ได้มีหลักฐานใดๆก็สามารถนำพยานบุคคลเข้าสืบในการฟ้องคดีต่อศาลได้ หากผู้ยืมหรือลูกหนี้ไม่ชำระหนี้
พ.ต.ต.พรชัย คงแก้ว 089 668 6942

 พ.ต.ต.พรชัย คงแก้ว    08/09/2554 18:56:10   ip : 101.108.3.25 :  
เพิ่มคำตอบ
ชื่อ :
อีเมล์ :
ข้อความ :
Security Code :
    * กรุณากรอก Security Code เพื่อป้องการกันการโจมตีเว็บบอร์ด
 
Back