http://202.29.102.142/examweb/frlogin.aspx
ใส่รหัส รร. และ รหัสผ่าน

หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว เข้าที่เมนู ข้อมูลนักเรียน (เมนูด้านบนครับ) เลือก พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ

***** หากพิมพ์บัตรเข้าสอบไม่ได้ให้ เข้าระบบโรงเรียนที่ http://202.29.102.142/examweb/frlogin.aspx

แล้วพิมพ์ใบเลขที่นั่งสอบ ของโรงเรียนในสนามสอบ ใช้เข้าสอบแทนบัตรเข้าสอบได้ *** " /> กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา3 ใจดี ห้วยสำราญ [ศรีสะเกษ เขต 3] โรงเรียนบ้านอังกุล - ซ.- ถ.- ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทร. -
 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา3 ใจดี ห้วยสำราญ
โรงเรียนบ้านอังกุล - ซ.- ถ.- ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140   [ศรีสะเกษ เขต 3]
หน้าหลัก
     เกี่ยวกับเรา | ผู้บริหาร | บุคลากร | ข่าวและกิจกรรม | ศิษย์เก่า | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา | ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :             
เว็บไซต์สำเร็จรูป [2549]  สงวนลิขสิทธ์ ® จุดาบุตรกรุ๊ป              
ระบบแจ้งเตือนใกล้หมดอายุสมาชิกแบบพิเศษ 
  เว็บไซต์ของท่านใกล้หมดอายุสมาชิกแบบพิเศษ ใน 1 เดือน 8 วัน
  หมดอายุวันที่ 01/06/2557 ติดต่อทีมงาน Thai-school.net
ระบบแจ้งเตือนการอัปเดทข้อมูล 
  เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 9 เดือน 21 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 06/07/2556 14:37:39
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : ศูนย์เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ , โรงเรียนบ้านแม่รัง, โรงเรียนวัดหลวงวิทยา,

ส่งออกเป็น Word   
 บัตรประจำตัวนักเรียนสอบ o-net ประจำปีการศึกษา 2555
 บัตรประจำตัวนักเรียนสอบ o-net ประจำปีการศึกษา 2555

ให้เข้าที่ http://202.29.102.142/examweb/frlogin.aspx
ใส่รหัส รร. และ รหัสผ่าน

หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว เข้าที่เมนู ข้อมูลนักเรียน (เมนูด้านบนครับ) เลือก พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ

***** หากพิมพ์บัตรเข้าสอบไม่ได้ให้ เข้าระบบโรงเรียนที่ http://202.29.102.142/examweb/frlogin.aspx

แล้วพิมพ์ใบเลขที่นั่งสอบ ของโรงเรียนในสนามสอบ ใช้เข้าสอบแทนบัตรเข้าสอบได้ ***


 31/01/2556 17:09:46