โรงเรียนบ้านหนองปรือเข้าร่วมชุมนุมดุริยางค์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ศรีราชา [ชลบุรี เขต 3] 188/3 หมู่ 3 ซ.วัดหนองปรือ ถ.- ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทร. 081-5785598,038-340318

โรงเรียนบ้านหนองปรือ ศรีราชา
188/3  หมู่ 3ซ. วัดหนองปรือถ. -ต. บึงอ. ศรีราชาจ. ชลบุรี20230  [ ชลบุรี เขต 3]

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :

  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : ห้องสมุดสถาบันเรียนพิเศษณรินฯ , โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม , โรงเรียนบ้านน้ำทอน ,
 โรงเรียนบ้านหนองปรือเข้าร่วมชุมนุมดุริยางค์


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.บึง อ.ศรีราชา ส่งวงดุริยางค์เข้าร่วมในงาน
“ ชุมนุมดุริยางค์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ” ณ ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จัดโดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอศรีราชา มีนายจักรพงศ์ สุวรรณรัศมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการชุมนุมดุริยางค์นักเรียน ระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นการแสดงโชว์ของวงดุริยางค์จากโรงเรียนต่างๆ 16 โรงเรียน 03/03/2556 12:24:38

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:02:57 ip : 180.180.6.107 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:03:11 ip : 180.180.6.107 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:03:21 ip : 180.180.6.107 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:03:32 ip : 180.180.6.107 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:03:43 ip : 180.180.6.107 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:04:01 ip : 180.180.6.107 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ด.ญ.เนตรนภา พุ่มอุบล คฑากรโรงเรียนบ้านหนองปรือ


   03/03/2556 - 21:04:21 ip : 180.180.6.107 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:04:42 ip : 180.180.6.107 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

นายสนธยา นาคปฐม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม


   03/03/2556 - 21:05:47 ip : 180.180.6.107 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

บางส่วนของการมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้มีอุปการะคุณให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้


   03/03/2556 - 21:06:51 ip : 180.180.6.107 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ครูผู้ฝึกสอนดุริยางค์โรงเรียนบ้านหนองปรือรับเกียรติบัตร


   03/03/2556 - 21:07:42 ip : 180.180.6.107 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

นายจักรพงศ์ สุวรรณรัศมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3ประธานในพิธีเปิดการชุมนุมดุริยางค์นักเรียน ระดับประถมศึกษา


   03/03/2556 - 21:08:32 ip : 180.180.6.107 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:08:46 ip : 180.180.6.107 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

มอบของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนด้านสถานที่


   03/03/2556 - 21:09:33 ip : 180.180.6.107 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

โรงเรียนบ้านหนองปรืือทำการแสดงเป็นโรงเรียนแรก


   03/03/2556 - 21:10:08 ip : 180.180.6.107 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:10:21 ip : 180.180.6.107 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:10:41 ip : 180.180.6.107 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:10:58 ip : 180.180.6.107 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:11:17 ip : 180.180.6.107 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ด.ญ.กฤติกาล จันทะวงษ์ ผู้ถือป้ายโรงเรียน


   03/03/2556 - 21:12:06 ip : 180.180.6.107 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

การแสดงโชว์ชุดฝรั่งรำเท้า


   03/03/2556 - 21:13:45 ip : 180.180.6.107 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:14:06 ip : 180.180.6.107 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:14:30 ip : 180.180.6.107 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:14:49 ip : 180.180.6.107 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:15:12 ip : 180.180.6.107 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:15:27 ip : 180.180.6.107 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:15:57 ip : 180.180.6.107 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:16:09 ip : 180.180.6.107 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

นายไพฑูรย์ เภาวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือและผู้ควบคุมวง (คนขวา)


   03/03/2556 - 21:18:31 ip : 180.180.6.107 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

การแสดงจากโรงเรียนต่างๆ


   03/03/2556 - 21:19:08 ip : 180.180.6.107 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:24:32 ip : 125.27.50.93 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:24:45 ip : 125.27.50.93 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:24:58 ip : 125.27.50.93 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:25:25 ip : 125.27.50.93 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:25:43 ip : 125.27.50.93 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:26:02 ip : 125.27.50.93 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:26:15 ip : 125.27.50.93 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:26:28 ip : 125.27.50.93 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:26:38 ip : 125.27.50.93 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:26:55 ip : 125.27.50.93 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:27:10 ip : 125.27.50.93 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:27:46 ip : 125.27.50.93 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:28:15 ip : 125.27.50.93 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   03/03/2556 - 21:28:26 ip : 125.27.50.93 :

ตอนหนูอยู่ทำไมหนูไม่ได้ไปบ้างอ๊า อยากดูน้องเป่าบ้างอ่า คิดถึงค่ะ


 อินทิรา  05/03/2556 - 17:01:39 ip : 27.55.141.106 :

คิดถึงก้อมาสิค่ะ คุงพี่แทน


 ปันชนิต  06/03/2556 - 16:36:51 ip : 115.67.69.6 :

สอบถาม/แสดงความคิดเห็น
ชื่อ:
อีเมล์:
ข้อความ:
Security Code :
    * กรุณากรอก Security Code เพื่อป้องการกันการโจมตีเว็บบอร์ด
 
Back