โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ
116 4 ถ.เกาะเทโพ ต.เกาะเทโพ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000   [อุทัยธานี]
หน้าหลัก
     เกี่ยวกับเรา | ผู้บริหาร | บุคลากร | ข่าวและกิจกรรม | ศิษย์เก่า | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา | ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :             
เว็บไซต์สำเร็จรูป [2549]  สงวนลิขสิทธ์ ® จุดาบุตรกรุ๊ป              
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : ศูนย์เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ , โรงเรียนบ้านแม่รัง, โรงเรียนวัดหลวงวิทยา,

ส่งออกเป็น Word   
 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
  โรงเรียนร่วมกับ รพ.สต.เกาะเทโพ จัดให้มีการอบรมนักเรียน ในเรื่องการดุแลสุขภาพ การแปรงฟันที่ถูกวิธี โรคติดต่อต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก อีกทั้งมาให้บริการตรวจหมู่เลือกแก่นักเรียน


 02/07/2556 10:48:33