กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านหนองชะแอน [กำแพงเพชร เขต 2] 85/2  หมู่ 2 ซ. - ถ.โค้งไผ่-วังหัวแหวน ต. วังหามแห อ. ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140 โทร. -

โรงเรียนบ้านหนองชะแอน
85/2  หมู่ 2ซ. -ถ. โค้งไผ่-วังหัวแหวนต. วังหามแหอ. ขาณุวรลักษบุรีจ. กำแพงเพชร62140  [ กำแพงเพชร เขต 2]

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :

  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : ห้องสมุดสถาบันเรียนพิเศษณรินฯ , โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม , โรงเรียนบ้านน้ำทอน ,
 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย


เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ทางโรงเรียนบ้านหนองชะแอนได้จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยให้กับนักเ้รียนในระดับปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
• ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
• ให้เด็กได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง
• วางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์วิศวกรและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
• สร้างผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network) ที่ช่วยผลักดันให้โรงเรียนตื่นตัวและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตลอดเวลา
• พัฒนาคุณภาพครูด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 01/09/2556 21:30:49
สอบถาม/แสดงความคิดเห็น
ชื่อ:
อีเมล์:
ข้อความ:
Security Code :
    * กรุณากรอก Security Code เพื่อป้องการกันการโจมตีเว็บบอร์ด
 
Back