การนิเทศ โรงเรียนดีศรีตำบล เฟส ๓ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน [กำแพงเพชร เขต 2] 85/2  หมู่ 2 ซ. - ถ.โค้งไผ่-วังหัวแหวน ต. วังหามแห อ. ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140 โทร. -

โรงเรียนบ้านหนองชะแอน
85/2  หมู่ 2ซ. -ถ. โค้งไผ่-วังหัวแหวนต. วังหามแหอ. ขาณุวรลักษบุรีจ. กำแพงเพชร62140  [ กำแพงเพชร เขต 2]

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :

ระบบแจ้งเตือนใกล้หมดอายุสมาชิกแบบพิเศษ 
  เว็บไซต์ของท่านใกล้หมดอายุสมาชิกแบบพิเศษ ใน 1 เดือน 6 วัน
  หมดอายุวันที่ 01/12/2557 ติดต่อทีมงาน Thai-school.net
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ น.ม.ท. , โรงเรียนตะโหมด , สพป.ชบ.3 ,
 การนิเทศ โรงเรียนดีศรีตำบล เฟส ๓


เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ทางโรงเรียนบ้านหนองชะแอนได้รับการนิเทศ เพื่อติดตาม เยี่ยมเยือน แนะนำช่วยเหลือ โรงเรียนดีศรีตำบล เฟส 3 โดยพระอาจารย์ฝ่ายพระสังฆาธิการ 02/09/2556 11:21:59

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

การแสดงดนตรีไทยของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชะแอน


 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:13:13 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

นายพรเทพ ยอดสมใจ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และนายระนอง สุขชิต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศด้วย


 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:15:31 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ


 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:16:48 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:17:07 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:17:56 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

เจ้าอาวาสวัดหนองชะแอน เข้าร่วมรับฟังการนิเทศด้วย


 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:18:49 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:19:21 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:19:43 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:20:01 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

พระอาจารย์เดินเยี่ยมชมสภาพแวดล้อมบริเวณรอบโรงเรียน และให้คำแนะนำแก่คณะครูและนักเรียน


 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:20:49 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ให้คำแนะนำ โดยใช้กิจกรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย มาฝึกให้นักเรียนเกิดความดีสากล 5 ประการ


 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:22:41 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:24:06 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:24:31 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:24:57 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:25:16 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:26:50 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:27:41 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:28:12 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:28:47 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:29:06 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:29:34 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:29:57 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:30:23 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:30:42 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:31:05 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:32:35 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:33:16 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:33:46 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:34:13 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:34:26 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:35:24 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:35:54 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:36:17 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:37:05 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:37:26 ip : 125.25.244.82 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

จากการนิเทศติดตาม ทางโรงเรียนจะนำข้อเสนอแนะ คำแนะนำ มาปรับปรุงสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินจริง ในคราวต่อไป


 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  02/09/2556 - 19:39:08 ip : 125.25.244.82 :

สอบถาม/แสดงความคิดเห็น
ชื่อ:
อีเมล์:
ข้อความ:
Security Code :
    * กรุณากรอก Security Code เพื่อป้องการกันการโจมตีเว็บบอร์ด
 
Back