สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มรภ.บุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   เลขที่ 439 ถ. จิระ ต. ในเมือง อ. เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์  31000   [ บุรีรัมย์ เขต 1 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 
รับสมัครนักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขา ออกค่ายจัดงานวันเด็ก ปี 2557
  รับสมัครนักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขา ออกค่ายจัดงานวันเด็ก ปี 2557


รับสมัครนักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขา ออกค่ายจัดงานวันเด็ก ปี 2557

-วันที่ 9 มกราคม 57 ที่ โรงเรียนบ้านโคกเก่า ต.หลักเขต อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
-วันที่ 10 มกราคม 57 ที่ โรงเรียนขามสงเคราะห์ ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
-วันที่ 11 มกราคม 57 ที่ โรงเรียนบ้านป่าชัน ต.ป่าชัน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

รับสมัคร
วันที่ 6-7 ม.ค. 57 เวลา 15.00 – 18.00 น.
ณ บริเวณลานมะม่วง

จัดโดย คณะกรรมการนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ชมรมค่ายอาสาพัฒนาฯ และ ชมรมส่งเสริมสุขภาวะฯ 05/01/2557 12:23:34


กิจกรรมอื่น ๆ


กิจกรรมเพื่อนบ้าน